Archiwum Erasmus+

Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2020 [PL] [EN] Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2019 [PL][EN] Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2018 [PL][EN] Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2017  [PL] [EN] Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2016 [PL] [EN]
Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2015  [PL] [EN]
Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2014 w języku angielskim  – data publikacji 1.01.2014
Przewodnik po programie Erasmus+na rok 2014 w języku polskim  – data publikacji 4.06.2014

Ważne dokumenty ECHE
Prezentacje Erasmus+
Prezentacje archiwalne

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA131/2021)”

Praktyki krótkoterminowe (do 30 dni) 2022/2023

Konkurs dla studentów i doktorantów – Studia 2022/2023 – Czarnogóra, Gruzja

Informacja o zasadach kwalifikacji:

Zasady konkursu dla studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus KA131/2021 do uczelni z krajów partnerskich – rok akademicki 2022/23

Konkurs dotyczy wyjazdu na semestralne studia ze stypendium Erasmus w semestrze letnim 2022/2023 dla studentów i/lub doktorantów UW do:

 • University of Montenegro – Podgorica, Czarnogóra – 3 stypendia;
 • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University- Tibilisi, Gruzja – 6 stypendiów wyłącznie dla studentów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.

Wymagane dokumenty:

Termin przekazania dokumentów o przyznanie stypendium – 28 października 2022, godzina 16:00.

Sposób przekazania dokumentów: elektronicznie, na adres e-mail Biura Współpracy z Zagranicą UW: erasmusbwz@uw.edu.pl, przestrzegając Zarządzenia Rektora nr 279 Rektora UW z dnia 10.12.2020, o przesyłanie maili z elektronicznej poczty uniwersyteckiej. Korespondencja studenta lub doktoranta Uniwersytetu wysłana z innego adresu elektronicznego niż elektroniczna poczta uniwersytecka może pozostać bez rozpatrzenia.

 

Mieszane programy intensywne

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103/2020)”

Dla studentów i doktorantów – Studia 2022/2023
Dla studentów i doktorantów – Studia 2021/2022
Dla studentów i doktorantów – Studia 2020/2021
Dla studentów i doktorantów – Praktyki 2020/2021
Dla studentów, doktorantów i absolwentów –  Praktyki 2021/2022
Praktyki – absolwenci 2021/2022
Wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich – STA 2021/2022
Wyjazdy pracowników szkolenia – STT 2021/2022

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103/2019)”

Dla studentów i doktorantów – Studia 2019/2020
Dla studentów, doktorantów i absolwentów – Praktyki 2019/2020
Wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich – STA 2019/2020
Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych – STT 2019/2020

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103/2018)”

Dla studentów i doktorantów – Studia 2018/2019
Dla studentów, doktorantów i absolwentów – Praktyki 2018/2019
Wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich – STA/STA+STT 2018/2019
Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych – STT 2018/2019

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)” 2017/2018

Dla studentów i doktorantów – Studia 2017/2018

Komunikaty

Formularze

 

Dla studentów i doktorantów – Praktyki 2017/2018

PRAKTYKI DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Krok po kroku dla studentów ubiegających się o stypendia na praktyki zagraniczne
Ogólnouniwersyteckie zasady kwalifikacji studentów i doktorantów UW ubiegających się o stypendium Erasmus w celu realizacji praktyki studenckiej za granicą

Dodanie punktu nr 42 do „Ogólnych zasad kwalifikacji studentów i doktorantów ubiegających się o stypendium Erasmus SMP w celu realizacji praktyki zagranicznej jako studenci”  
Zmiana punktu nr 12 „Ogólnych zasad kwalifikacji studentów i doktorantów ubiegających się o stypendium Erasmus SMP w celu realizacji praktyki zagranicznej jako studenci”  
Kody dziedzin 
Typy organizacji 
Karta studenta Erasmusa+ 

Praktyki Erasmus – Zgłoś się
Jeśli jesteś studentem lub doktorantem UW, wypełnij ankietę.
Odeślemy Ci informację, która pomoże Ci znaleźć miejsce praktyk”.

Formularze:

Komunikaty:PRAKTYKI DLA ABSOLWENTÓW

Krok po kroku dla studentów-przyszłych absolwentów ubiegających się o stypendia na praktyki zagraniczne
Ogólnouniwersyteckie zasady kwalifikacji studentów UW ubiegających się o fundusze Erasmus (Wsparcie indywidualne) w celu realizacji praktyki zagranicznej dla absolwentów
Dodanie punktu nr 37  do „Ogólnych zasad kwalifikacji studentów i doktorantów ubiegających się o stypendium Erasmus SMP w celu realizacji praktyki zagranicznej jako studenci”  
Kody dziedzin 
Typy organizacji 

Praktyki Erasmus – Zgłoś się
Jeśli jesteś studentem lub doktorantem UW, wypełnij ankietę.
Odeślemy Ci informację, która pomoże Ci znaleźć miejsce praktyk”.

Formularze:

Komunikaty:

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych – STT 2017/2018

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)” 2016/2017

Dla studentów i doktorantów – Studia 2016/2017

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)”

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania …

Komunikaty

Formularze

Dla studentów i doktorantów – Praktyki 2016/2017

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)”

PRAKTYKI DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Krok po kroku dla studentów ubiegających się o stypendia na praktyki zagraniczne
Ogólnouniwersyteckie zasady kwalifikacji studentów i doktorantów UW ubiegających się o stypendium Erasmus w celu realizacji praktyki studenckiej za granicą

Kody dziedzin 
Typy organizacji 
Karta studenta Erasmusa+ 

Formularze:

 

 

Komunikaty:

Przydatne linki do wyszukiwania ofert praktyk


PRAKTYKI DLA ABSOLWENTÓW

Krok po kroku dla studentów-przyszłych absolwentów ubiegających się o stypendia na praktyki zagraniczne
Ogólnouniwersyteckie zasady kwalifikacji studentów UW ubiegających się o fundusze Erasmus (Wsparcie indywidualne) w celu realizacji praktyki zagranicznej dla absolwentów
Kody dziedzin 
Typy organizacji 

Formularze:

 

 

Komunikaty:

Przydatne linki do wyszukiwania ofert praktyk

Wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich – STA 2016/2017

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)”

Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja i zasady finansowania wyjazdów
Taryfikator  
Krok po kroku 

Formularze:

Komunikaty:

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych – STT 2016/2017

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)”

Formularze:

Komunikaty:

 

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)” 2015/2016

Dla studentów – Studia 2015/2016

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)”

Komunikaty

Formularze

Organizacje studenckie

Dla studentów – Praktyki 2015/2016

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)”

PRAKTYKI  DLA  STUDENTÓW

Krok po kroku dla studentów ubiegających się o stypendia na praktyki zagraniczne
Ogólnouniwersyteckie zasady kwalifikacji studentów i doktorantów UW ubiegających się o stypendium Erasmus w celu realizacji praktyki studenckiej za granicą

Zmiana w regulaminie Ogólnouniwersyteckich zasad kwalifikacji studentów i doktorantów UW
Kody dziedzin 
Typy organizacji 
Karta studenta Erasmusa+ 

Formularze:

 

 

Komunikaty:

PRAKTYKI DLA ABSOLWENTÓW

Krok po kroku dla studentów-przyszłych absolwentów ubiegających się o stypendia na praktyki zagraniczne
Ogólnouniwersyteckie zasady kwalifikacji studentów UW ubiegających się o fundusze Erasmus (Wsparcie indywidualne) w celu realizacji praktyki zagranicznej dla absolwentów
Kody dziedzin 
Typy organizacji 

Formularze:

 

 

Komunikaty:

Organizacje studenckie

Wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich – STA 2015/2016
Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych – STT 2015/2016

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)”

Formularze:

Uwaga!

Stypendium Erasmus typu STT nie może zostać przyznane na konferencję oraz zagraniczny kurs językowy.

Wyjątek stanowią kursy metodyki nauczania języka obcego.

Informacje o wybranych szkoleniach oferowanych przez uczelnie:

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)” 2014/2015

Dla studentów – Studia

Komunikaty

Formularze

Prezentacje

Dla studentów – Praktyki

PRAKTYKI  DLA  STUDENTÓW 2014/2015

Krok po kroku dla studentów ubiegających się o stypendia na praktyki zagraniczne
Ogólnouniwersyteckie zasady kwalifikacji studentów i doktorantów UW ubiegających się o fundusze Erasmus (Wsparcie indywidualne – SMP) oraz Kierowania na praktykę zagraniczną

–  Zmiana nr 1 do Ogólnych zasad kwalifikacji studentów i doktorantów ubiegających się o fundusze Erasmus (wsparcie indywidualne – SMP) oraz kierowania na praktykę zagraniczną

Formularze:

Komunikaty:

PRAKTYKI  DLA  ABSOLWENTÓW  2014/2015

Krok po kroku dla studentów-przyszłych absolwentów ubiegających się o stypendia na praktyki zagraniczne
Ogólnouniwersyteckie zasady kwalifikacji studentów UW ubiegających się o fundusze Erasmus (Wsparcie indywidualne) w celu realizacji praktyki zagranicznej dla absolwentów

Zmiana nr 1 do Ogólnych zasad kwalifikacji studentów Uniwersytetu Warszawskiego ubiegających się o fundusze Erasmus (wsparcie indywidualne) w celu realizacji praktyki zagranicznej dla absolwentów 

Formularze:

Komunikaty:

Wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich – STA
Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych – STT

Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja i zasady finansowania wyjazdów
Taryfikator

Formularze:

Komunikaty:

Informacje o szkoleniach oferowanych przez uczelnie:

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA107)”

Dodatkowy konkurs  w projekcie „Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi (KA107/2020)” ROZSTRZYGNIĘTY

Stypendia na wyjazdy zostały przyznane następującym osobom:

STA – Wyjazdy nauczycieli akademickich – University of Haifa – Izrael: dr hab. Paweł Holas, WPS;

STA – Wyjazdy nauczycieli akademickich – Ben-Gurion University of the Negev – Izrael: prof. dr hab. Joanna Maria Madalińska-Michalak, WPD;

STA – Wyjazdy nauczycieli akademickich – University of British Columbia – Kanada: dr Łukasz Krzyżanowski, WH;

STT – wyjazdy w celach szkoleniowych – University of Haifa – Izrael: p. Linda Masalska, WNPISM;

STT – wyjazdy w celach szkoleniowych – Ben-Gurion University of the Negev – Izrael: p. Magdalena Kozłowska, WH;

STT – wyjazdy w celach szkoleniowych – University of Jordan – Jordania: p. Katarzyna Basisty, WP.

Biuro Współpracy z Zagranicą

11.01.2023 r.

Konkurs uzupełniający na wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich lub w pracowników niebędących nauczycielami akademickimi celach szkoleniowych z projektu KA107/2019

 

Do 25 maja 2022 r. nauczycieli akademickich i/ pracownicy niebędących nauczycielami akademickimi mogą ubiegać się o stypendia niewykorzystane w konkursie Erasmus + KA107/2019 do następujących uczelni partnerskich:

 • Airlangga University – Indonezja, Surabaja (1 stypendium)
 • Ben-Gurion University of the Negev – Izrael, Beer Szewa (2 stypednia)
 • Tribhuvan University – Nepal, Kirtipur (3 stypednia)

Procedura i kryteria kwalifikacji, formularze KA107/2019

Wymagane dokumenty:

Formularze:

 

Termin składania kompletu dokumentów: 25 maja 2022, godz. 14:00. Termin składania wniosków jest ostateczny. Wymagane dokumenty należy złożyć odpowiednio wcześnie u Koordynatora ds. mobilności w swojej jednostce.

Kontakt: Joanna Wiszniewska tel. 22 55 24 078, e-mail: Joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

 

Projekt KA107 złożony w roku 2020

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2020r. – 31 lipca 2023 r.
Wszystkie mobilności muszą zakończyć się do 30 czerwca 2023 r

 • W ramach projektu KA107 złożonego w roku 2020 UW otrzymał fundusze na wymianę studentów i/lub pracowników z uczelniami z krajów: Białoruś, Chiny, Filipiny, Gruzja, Indonezja, Izrael, Japonia, Jordania, Korea, Palestyna, Rosja, Ukraina, USA. W przypadku Chin, Indonezji, Japonii, Palestyny, USA wymiana studentów oraz pracowników dotyczy tylko przyjazdów do UW.
 • W 2022 roku umowa KA107/2020 została aneksowana, zostały przyznane fundusze na wymianę studentów i/lub pracowników z uczelniami z krajów: Gruzja, Indonezja, Izrael, Japonia, Jordania, Korea, Palestyna, Ukraina, USA. W przypadku Indonezji, Japonii, Palestyny, USA wymiana studentów i/lub pracowników dotyczy tylko przyjazdów do UW.
Projekt KA107 złożony w roku 2019

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2019 r. – 31 lipca 2022 r.
Wszystkie mobilności muszą zakończyć się do 30 lipca 2022 r.

 • W ramach projektu KA107 złożonego w roku 2019 UW otrzymał fundusze na wymianę studentów i/lub pracowników z uczelniami z krajów: Białoruś, Chiny, Czarnogóra, Filipiny, Gruzja, Indonezja, Iran, Izrael, Jordania, Korea, Nepal, Palestyna, Rosja, Ukraina, USA. W przypadku Białorusi, Filipin, Korei, Palestyny, Ukrainy wymiana studentów oraz pracowników dotyczy tylko przyjazdów do UW.
 • W 2022 roku umowa KA107/2019 została aneksowana, zostały przyznane fundusze na wymianę studentów i/lub pracowników z uczelniami z krajów: Czarnogóra, Gruzja, Indonezja, Iran, Izrael, Jordania, Korea, Nepal, Palestyna, Ukraina, USA. W przypadku Korei, Palestyny, Ukrainy wymiana studentów i/lub pracowników dotyczy tylko przyjazdów do UW.

 

 • W związku z technicznymi problemami w uniwersytetach partnerskich fundusze na przyjazdy z Indonezji, Izraela i Nepalu zostały przekierowane na realizację wyjazdów z UW dla nauczycieli akademickich i/lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do wyżej wymienionych krajów.

Informacje o wymaganych dokumentach i zasadach konkursu dla nauczycieli akademickich i/lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi są dostępne w zakładce poniżej.

Konkurs na wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich w ramach Programu KA107– STA 2021/2022 – Konkurs zamknięty.

BWZ ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu w celach dydaktycznych dla nauczycieli akademickich (STA) w ramach Programu KA107 do następujących uczelni partnerskich:

 • University of Tehran, Teheran, Iran (1 stypendium)
 • Northeastern Illinois University, Chicago, USA (1 stypendium)

Procedura i kryteria kwalifikacji, formularze KA107/2019

Wymagane dokumenty:

Termin składania kompletu dokumentów: 28 lutego 2022 r. do godziny 14.00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Kontakt: Joanna Wiszniewska tel. 22 55 24 078, e-mail: Joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

Formularze:

 

Konkurs na wyjazdy STT w ramach Programu KA107 w roku akademickim 2021/2022- Konkurs zamknięty.

BWZ ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu w celach szkoleniowych (STT) w ramach Programu KA107 do następujących uczelni partnerskich:

 • University of Tehran, Teheran, Iran (1 stypendium)

Procedura i kryteria kwalifikacji, formularze KA107/2019

Wymagane dokumenty:

Termin składania kompletu dokumentów: 28 lutego 2022 r. do godziny 14.00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Kontakt: Joanna Wiszniewska tel. 22 55 24 078, email: Joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

Formularze:

Konkurs na wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich w ramach Programu KA107– STA 2021/2022 lub 2022/2023 – Konkurs zamknięty.

BWZ ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu w celach dydaktycznych dla nauczycieli akademickich (STA) w ramach Programu KA107 do następujących uczelni partnerskich:

 • Belarusian State University – Białoruś, Mińsk (1 stypendium)
 • Ateneo de Manila University – Filipiny, Quezon City (1 stypendium)
 • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University- Gruzja, Tbilisi (1 stypendium)
 • University of Jordan – Jordania, Amman (1 stypendium)
 • University of British Columbia – Kanada, Vancouver(1 stypendium)
 • Southern Federal University – Rosja, Rostov-on-Don (1 stypendium)
 • Ivan Franko National University of Lviv – Ukraina, Lwów (1 stypendium)

Procedura i kryteria kwalifikacji, formularze KA107/2019

Wymagane dokumenty:

Termin składania kompletu dokumentów: 30 listopada, godz. 14:00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Kontakt: Joanna Wiszniewska tel. 22 55 24 078, e-mail: Joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

 Formularze:

Konkurs na wyjazdy STT w ramach Programu KA107 w roku akademickim 2021/2022 – Konkurs zamknięty.

BWZ ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu w celach szkoleniowych (STT) w ramach Programu KA107 do następujących uczelni partnerskich:

 • University of Jordan – Jordania, Amman (1 stypendium)
 • Tribhuvan University – Nepal, Kirtipur (1 stypendium)
 • Southern Federal University – Rosja, Rostov-on-Don (1 stypendium)

Procedura i kryteria kwalifikacji, formularze KA107/2019

Wymagane dokumenty:

Termin składania kompletu dokumentów: 30 listopada, godz. 14:00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Kontakt: Joanna Wiszniewska tel. 22 55 24 078, e-mail: Joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

Formularze:

„Erasmus – Mobilność Edukacyjna” KA107/2016 (daty realizacji: 01.06.2016 – 31.07.2018)

We wrześniu 2018 r. Uniwersytet Warszawski złożył raport końcowy z dwuletniego projektu „Erasmus – Mobilność Edukacyjna z krajami partnerskimi” KA107/2016, koordynowanego przez Biuro Współpracy z Zagranicą.
Główne cele projektu to m.in.: zwiększenie mobilności studentów i pracowników, umożliwienie im zdobycia doświadczenia międzynarodowego oraz podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i międzykulturowych, wzmocnienie współpracy z uczelniami zagranicznymi, podniesienie jakości kształcenia i badań naukowych, zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia UW oraz wzrost rozpoznawalności i budowanie marki za granicą.
Uniwersytet współpracował z 25 uczelniami z 16 krajów w ramach umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+. Łącznie zostało zrealizowanych 94 mobilności, w tym 32 przyjazdy studentów, 4 wyjazdy studentów na studia, 19 przyjazdów i 17 wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć, 16 przyjazdów i 6 wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (16 uczestników projektu zrealizowało szkolenia w Biurze Współpracy z Zagranicą UW).
Dziedziny kształcenia/nauczania/szkolenia to: nauki ekonomiczne, prawo, stosunki międzynarodowe, lingwistyka, zarządzanie, socjologia, pedagogika, japonistyka, polonistyka, geografia, matematyka i orientalistyka. Zainteresowanie uczestników projektu dziedzinami  nauki było szerokie i różnorodne.
Więcej informacji
PROJEKT KA107/2018

PROJEKT KA107/2018

 

W ramach projektu KA107 złożonego w roku 2018 Uniwersytet otrzymał fundusze na wymianę studentów i pracowników z uczelniami z krajów: Bośnia i Hercegowina, Chiny, Czarnogóra, Gruzja, Indonezja, Irak, Iran, Izrael, Japonia, Jordania, Kanada, Korea, Palestyna, Rosja, RPA, Serbia, Tajwan, Ukraina, USA

W przypadku Bośni i Hercegowiny, Kanady, Iraku, Japonii, Korei, Serbii oraz RPA, wymiana studentów i/lub pracowników dotyczy tylko przyjazdów do UW.

Projekt obejmuje następujące typy mobilności:

 • przyjazdy/wyjazdy studentów na studia częściowe (do 5 miesięcy);
 • przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (do 7 dni);
 • przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (do 7 dni).

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2018 r. – 31 lipca 2020 r.
Wszystkie mobilności muszą zakończyć się do 30 czerwca 2020 r.

Kandydaci (studenci i pracownicy) ubiegają się o stypendium indywidualnie w Biurze Współpracy z Zagranicą swojej macierzystej uczelni w ramach konkursu.

Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium i pokrycie kosztów podróży) wypłacane przez Uniwersytet Warszawski na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus+.

Procedura odwoławcza:

Studentowi/doktorantowi przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej (jeżeli dotyczy) w pierwszej kolejności do dziekana/kierownika jednostki samodzielnej, w której student realizuje studia. Od decyzji dziekana przysługuje prawo odwołania się do prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, którego postanowienie jest ostateczne.

Pracownikowi, w tym nauczycielowi akademickiemu, przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej (jeżeli dotyczy) do prorektora UW ds. naukowych, którego postanowienie jest ostateczne.

Szczegółowych informacji nt. projektu udzielają:

Anna Sadecka, anna.sadecka@adm.uw.edu.pl, +48 22 55 24 010 oraz

Joanna Wiszniewska, joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl, +48 22 55 24 078.

 

 

Konkurs dla nauczycieli akademickich – 2018/2019 bądź 2019/2020

 • termin składania dokumentów 14 grudnia 2018

 

Konkurs dla pracowników, szkolenia – 2018/2019 bądź 2019/2020

 • termin składania dokumentów 14 grudnia 2018

 

Konkurs dla studentów i doktorantów – Studia 2019/2020

 • termin składania dokumentów: 11 marca 2019, godz. 14:00

 

Zasady finansowania w projekcie KA107/2018

 

Uczelnie partnerskie uczestniczące w projekcie KA107/2018

STT – wyjazdy w celach szkoleniowych – Izrael, Jordania – rozstrzygnięty

Kierunki:

 • University of Haifa – Izrael, Hajfa (1 stypendium)
 • Ben-Gurion University of the Negev – Izrael, Beer Szewa (1 stypendium)
 • University of Jordan – Jordania, Amman (1 stypendium)

 Procedura i kryteria kwalifikacji STT/KA107/2020

 Wymagane dokumenty:

Termin składania kompletu dokumentów: 30 listopada 2022 r. do godziny 14.00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Kontakt: Joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

STA – Wyjazdy nauczycieli akademickich – Izrael, Kanada – rozstrzygnięty

Kierunki:

 • University of Haifa – Izrael, Hajfa (1 stypendium)
 • Ben-Gurion University of the Negev – Izrael, Beer Szewa (1 stypendium)
 • University of British Columbia – Kanada, Vancouver (1 stypendium)

Procedura i kryteria kwalifikacji STA/KA107/2020 

 Wymagane dokumenty:

Termin składania kompletu dokumentów: 30 listopada 2022 r. do godziny 14.00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Kontakt: Joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

Konkurs dla studentów i doktorantów – Studia 2022/2023 – Izrael

Informacja o zasadach kwalifikacji:

Zasady konkursu dla studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus KA107/2020 do uczelni z krajów partnerskich – rok akademicki 2022/23

Konkurs dotyczy wyjazdu na semestralne studia ze stypendium Erasmus w semestrze letnim 2022/2023 dla studentów i/lub doktorantów UW do:

 • University of Haifa – Hajfa, Izrael – 1 stypendium;
 • Ben-Gurion University of the Negev – Beer Szewa, Izrael – 1 stypendium.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny w języku angielskim;
 • zaświadczenie o średniej ocen wystawione przez sekretariat/dziekanat;
 • dokument poświadczający znajomość języka obcego na poziomie wymaganym przez uczelnię zagraniczną;

Termin przekazania dokumentów o przyznanie stypendium – 24 października 2022, godzina 16:00.

Sposób przekazania dokumentów: elektronicznie, na adres e-mail Biura Współpracy z Zagranicą UW: erasmusbwz@uw.edu.pl, przestrzegając Zarządzenia Rektora nr 279 Rektora UW z dnia 10.12.2020, o przesyłanie maili z elektronicznej poczty uniwersyteckiej. Korespondencja studenta lub doktoranta Uniwersytetu wysłana z innego adresu elektronicznego niż elektroniczna poczta uniwersytecka może pozostać bez rozpatrzenia.

 

Konkurs dla studentów i doktorantów – Studia 2021/2022 – Konkurs zamknięty.

MIEJSCA DLA STUDENTÓW i DOKTORANTÓW

Semestr letni 2021/2022

Czas trwania wyjazdu (okres finansowania): 5 miesięcy.
Dostępne stypendia:

 • University of Haifa – Haifa, Izrael (2 stypendia)
 • Ben-Gurion University of the Negev – Be’er Sheva, Izrael (2 stypendia)
 • The University of Jordan – Amman, Jordania (2 stypendia).

Wysokość stypendium: 700 EUR + dofinansowanie kosztów podróży – Izrael 360 EUR, Jordania 360 EUR.

Stypendia Erasmus będą przyznawane po zakwalifikowaniu studenta/doktoranta przez komisję rektorską ds. oceny wniosków stypendialnych, na podstawie kompletu dokumentów:

 • list motywacyjny w języku angielskim;
 • dokument poświadczający znajomość języka obcego (wymagany poziom znajomości języka);
 • oświadczenie dotyczące dotychczasowego udziału w programach wymiany (oświadczenie dot. mobilności);
 • wniosek o wyrażenie zgody na wyjazd na studia (załącznik 1);
 • plan badawczy w języku angielskim (tylko dla doktorantów).

Termin składania kompletu dokumentów: 18.10.2021, godz. 14:00.

Miejsce składania dokumentów: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pokój 28.

Kontakt: Sybilla Marinković, tel.+48  22 55 24 079,  email:  Sybilla.Marinkovic@adm.uw.edu.pl

Informacja o zasadach kwalifikacji:

„Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus KA107/2019 i KA107/2020 do uczelni z krajów partnerskich – rok akademicki 2021/2022” wraz z pismem podpisanym przez PRSŻ.

STA – Wyjazdy nauczycieli akademickich – Izrael, Kanada – rozstrzygnięty

Kierunki:

 • University of Haifa – Izrael, Hajfa (1 stypendium)
 • Ben-Gurion University of the Negev – Izrael, Beer Szewa (1 stypendium)
 • University of British Columbia – Kanada, Vancouver (1 stypendium)

Procedura i kryteria kwalifikacji STA/KA107/2020 

 Wymagane dokumenty:

Termin składania kompletu dokumentów: 30 listopada 2022 r. do godziny 14.00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Kontakt: Joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

STT – wyjazdy w celach szkoleniowych – Izrael, Jordania – rozstrzygnięty

Kierunki:

 • University of Haifa – Izrael, Hajfa (1 stypendium)
 • Ben-Gurion University of the Negev – Izrael, Beer Szewa (1 stypendium)
 • University of Jordan – Jordania, Amman (1 stypendium)

 Procedura i kryteria kwalifikacji STT/KA107/2020

 Wymagane dokumenty:

Termin składania kompletu dokumentów: 30 listopada 2022 r. do godziny 14.00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Kontakt: Joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

Konkurs dla studentów i doktorantów – Studia 2022/2023 – Izrael

Informacja o zasadach kwalifikacji:

Zasady konkursu dla studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus KA107/2020 do uczelni z krajów partnerskich – rok akademicki 2022/23

Konkurs dotyczy wyjazdu na semestralne studia ze stypendium Erasmus w semestrze letnim 2022/2023 dla studentów i/lub doktorantów UW do:

 • University of Haifa – Hajfa, Izrael – 1 stypendium;
 • Ben-Gurion University of the Negev – Beer Szewa, Izrael – 1 stypendium.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny w języku angielskim;
 • zaświadczenie o średniej ocen wystawione przez sekretariat/dziekanat;
 • dokument poświadczający znajomość języka obcego na poziomie wymaganym przez uczelnię zagraniczną;

Termin przekazania dokumentów o przyznanie stypendium – 24 października 2022, godzina 16:00.

Sposób przekazania dokumentów: elektronicznie, na adres e-mail Biura Współpracy z Zagranicą UW: erasmusbwz@uw.edu.pl, przestrzegając Zarządzenia Rektora nr 279 Rektora UW z dnia 10.12.2020, o przesyłanie maili z elektronicznej poczty uniwersyteckiej. Korespondencja studenta lub doktoranta Uniwersytetu wysłana z innego adresu elektronicznego niż elektroniczna poczta uniwersytecka może pozostać bez rozpatrzenia.