Archiwum Erasmus+

Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2020 [PL] [EN] Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2019 [PL][EN] Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2018 [PL][EN] Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2017  [PL] [EN] Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2016 [PL] [EN]
Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2015  [PL] [EN]
Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2014 w języku angielskim  – data publikacji 1.01.2014
Przewodnik po programie Erasmus+na rok 2014 w języku polskim  – data publikacji 4.06.2014

Ważne dokumenty ECHE
Prezentacje Erasmus+
Prezentacje archiwalne

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103/2020)”

Dla studentów i doktorantów – Studia 2020/2021
Dla studentów i doktorantów – Praktyki 2020/2021
Dla studentów, doktorantów i absolwentów –  Praktyki 2021/2022
Praktyki – absolwenci 2021/2022
Wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich – STA 2021/2022
Wyjazdy pracowników szkolenia – STT 2021/2022

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103/2019)”

Dla studentów i doktorantów – Studia 2019/2020
Dla studentów, doktorantów i absolwentów – Praktyki 2019/2020
Wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich – STA 2019/2020
Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych – STT 2019/2020

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103/2018)”

Dla studentów i doktorantów – Studia 2018/2019
Dla studentów, doktorantów i absolwentów – Praktyki 2018/2019
Wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich – STA/STA+STT 2018/2019
Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych – STT 2018/2019

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)” 2017/2018

Dla studentów i doktorantów – Studia 2017/2018

Komunikaty

Formularze

 

Dla studentów i doktorantów – Praktyki 2017/2018

PRAKTYKI DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Krok po kroku dla studentów ubiegających się o stypendia na praktyki zagraniczne
Ogólnouniwersyteckie zasady kwalifikacji studentów i doktorantów UW ubiegających się o stypendium Erasmus w celu realizacji praktyki studenckiej za granicą

Dodanie punktu nr 42 do „Ogólnych zasad kwalifikacji studentów i doktorantów ubiegających się o stypendium Erasmus SMP w celu realizacji praktyki zagranicznej jako studenci”  
Zmiana punktu nr 12 „Ogólnych zasad kwalifikacji studentów i doktorantów ubiegających się o stypendium Erasmus SMP w celu realizacji praktyki zagranicznej jako studenci”  
Kody dziedzin 
Typy organizacji 
Karta studenta Erasmusa+ 

Praktyki Erasmus – Zgłoś się
Jeśli jesteś studentem lub doktorantem UW, wypełnij ankietę.
Odeślemy Ci informację, która pomoże Ci znaleźć miejsce praktyk”.

Formularze:

Komunikaty:PRAKTYKI DLA ABSOLWENTÓW

Krok po kroku dla studentów-przyszłych absolwentów ubiegających się o stypendia na praktyki zagraniczne
Ogólnouniwersyteckie zasady kwalifikacji studentów UW ubiegających się o fundusze Erasmus (Wsparcie indywidualne) w celu realizacji praktyki zagranicznej dla absolwentów
Dodanie punktu nr 37  do „Ogólnych zasad kwalifikacji studentów i doktorantów ubiegających się o stypendium Erasmus SMP w celu realizacji praktyki zagranicznej jako studenci”  
Kody dziedzin 
Typy organizacji 

Praktyki Erasmus – Zgłoś się
Jeśli jesteś studentem lub doktorantem UW, wypełnij ankietę.
Odeślemy Ci informację, która pomoże Ci znaleźć miejsce praktyk”.

Formularze:

Komunikaty:

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych – STT 2017/2018

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)” 2016/2017

Dla studentów i doktorantów – Studia 2016/2017

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)”

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania …

Komunikaty

Formularze

Dla studentów i doktorantów – Praktyki 2016/2017

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)”

PRAKTYKI DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Krok po kroku dla studentów ubiegających się o stypendia na praktyki zagraniczne
Ogólnouniwersyteckie zasady kwalifikacji studentów i doktorantów UW ubiegających się o stypendium Erasmus w celu realizacji praktyki studenckiej za granicą

Kody dziedzin 
Typy organizacji 
Karta studenta Erasmusa+ 

Formularze:

 

 

Komunikaty:

Przydatne linki do wyszukiwania ofert praktyk


PRAKTYKI DLA ABSOLWENTÓW

Krok po kroku dla studentów-przyszłych absolwentów ubiegających się o stypendia na praktyki zagraniczne
Ogólnouniwersyteckie zasady kwalifikacji studentów UW ubiegających się o fundusze Erasmus (Wsparcie indywidualne) w celu realizacji praktyki zagranicznej dla absolwentów
Kody dziedzin 
Typy organizacji 

Formularze:

 

 

Komunikaty:

Przydatne linki do wyszukiwania ofert praktyk

Wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich – STA 2016/2017

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)”

Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja i zasady finansowania wyjazdów
Taryfikator  
Krok po kroku 

Formularze:

Komunikaty:

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych – STT 2016/2017

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)”

Formularze:

Komunikaty:

 

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)” 2015/2016

Dla studentów – Studia 2015/2016

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)”

Komunikaty

Formularze

Organizacje studenckie

Dla studentów – Praktyki 2015/2016

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)”

PRAKTYKI  DLA  STUDENTÓW

Krok po kroku dla studentów ubiegających się o stypendia na praktyki zagraniczne
Ogólnouniwersyteckie zasady kwalifikacji studentów i doktorantów UW ubiegających się o stypendium Erasmus w celu realizacji praktyki studenckiej za granicą

Zmiana w regulaminie Ogólnouniwersyteckich zasad kwalifikacji studentów i doktorantów UW
Kody dziedzin 
Typy organizacji 
Karta studenta Erasmusa+ 

Formularze:

 

 

Komunikaty:

PRAKTYKI DLA ABSOLWENTÓW

Krok po kroku dla studentów-przyszłych absolwentów ubiegających się o stypendia na praktyki zagraniczne
Ogólnouniwersyteckie zasady kwalifikacji studentów UW ubiegających się o fundusze Erasmus (Wsparcie indywidualne) w celu realizacji praktyki zagranicznej dla absolwentów
Kody dziedzin 
Typy organizacji 

Formularze:

 

 

Komunikaty:

Organizacje studenckie

Wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich – STA 2015/2016
Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych – STT 2015/2016

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)”

Formularze:

Uwaga!

Stypendium Erasmus typu STT nie może zostać przyznane na konferencję oraz zagraniczny kurs językowy.

Wyjątek stanowią kursy metodyki nauczania języka obcego.

Informacje o wybranych szkoleniach oferowanych przez uczelnie:

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)” 2014/2015

Dla studentów – Studia

Komunikaty

Formularze

Prezentacje

Dla studentów – Praktyki

PRAKTYKI  DLA  STUDENTÓW 2014/2015

Krok po kroku dla studentów ubiegających się o stypendia na praktyki zagraniczne
Ogólnouniwersyteckie zasady kwalifikacji studentów i doktorantów UW ubiegających się o fundusze Erasmus (Wsparcie indywidualne – SMP) oraz Kierowania na praktykę zagraniczną

–  Zmiana nr 1 do Ogólnych zasad kwalifikacji studentów i doktorantów ubiegających się o fundusze Erasmus (wsparcie indywidualne – SMP) oraz kierowania na praktykę zagraniczną

Formularze:

Komunikaty:

PRAKTYKI  DLA  ABSOLWENTÓW  2014/2015

Krok po kroku dla studentów-przyszłych absolwentów ubiegających się o stypendia na praktyki zagraniczne
Ogólnouniwersyteckie zasady kwalifikacji studentów UW ubiegających się o fundusze Erasmus (Wsparcie indywidualne) w celu realizacji praktyki zagranicznej dla absolwentów

Zmiana nr 1 do Ogólnych zasad kwalifikacji studentów Uniwersytetu Warszawskiego ubiegających się o fundusze Erasmus (wsparcie indywidualne) w celu realizacji praktyki zagranicznej dla absolwentów 

Formularze:

Komunikaty:

Wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich – STA
Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych – STT

Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja i zasady finansowania wyjazdów
Taryfikator

Formularze:

Komunikaty:

Informacje o szkoleniach oferowanych przez uczelnie: