Erasmus – Kraje programu

Drukuj Drukuj


Wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich – STA 2020/2021
Wyjazdy pracowników na szkolenia- STT 2020/2021

KRAJE PROGRAMU:
  • Państwa członkowskie Unii Europejskiej:
    Austria, Belga, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.
  • Państwa spoza UE uczestniczące w programie:
    Islandia, Macedonia Północna, Liechtenstein, Norwegia, Serbia, Turcja, Wielka Brytania.