Erasmus – Kraje programu

Drukuj Drukuj

KRAJE PROGRAMU:

Państwa członkowskie Unii Europejskiej
Austria, Belga, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,
Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy,
Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Państwa spoza UE uczestniczące w programie
Islandia, Macedonia Północna, Liechtenstein, Norwegia, Serbia, Turcja

O programie Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.
W Polsce programem zarządza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Zapraszamy do zapoznania się z:

oraz  szczegółowymi informacjami zawartymi w przewodniku po programie Erasmus+ na rok 2018 [PL] [EN] i na rok 2019  [PL] [EN]

Struktura podprogramu Erasmus

Jestem studentem, chcę wyjechać za granicę na studia częściowe lub praktykę: gdzie i od czego zacząć?

 

PROJEKT „ERASMUS MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA  (KA103/2020)”

Dla studentów i doktorantów – Studia 2020/2021

 


 

PROJEKT „ERASMUS MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA  (KA103/2019)”

Dla studentów i doktorantów – Studia 2019/2020

Dla studentów, doktorantów i absolwentów – Praktyki 2019/2020

Wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich – STA 2019/2020

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych – STT 2019/2020

 


 

PROJEKT „ERASMUS MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA  (KA103/2018)”

Dla studentów i doktorantów – Studia 2018/2019

Dla studentów, doktorantów i absolwentów – Praktyki 2018/2019

Wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich – STA/STA+STT 2018/2019

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych – STT 2018/2019