Lista koordynatorów ds. mobilności

 

 Jednostka UW
Imię i Nazwisko Koordynatora
Adres email
Stud. wyj.
Stud. przyj.
Praktyki stud.
Nauczyc. akad.
Szkolenia prac.
Wydział Archeologii
dr Sylwia Domaradzka
s.domaradzka@uw.edu.pl
x x x x
mgr Artur Grabarek
a.grabarek@uw.edu.pl
x
Wydział Artes Liberales
dr Paweł Wojtas
pawel.wojtas@al.uw.edu.pl
x x x
dr Monika Stobiecka
m.stobiecka@uw.edu.pl
x x x
Wydział Biologii
dr Ewa Kozłowska
em.kozlowska@uw.edu.pl
x x x x x
Joanna Rybak
jm.rybak@uw.edu.pl
x x
Wydział Chemii
dr Hanna Wilczura-Wachnik
wilczura@chem.uw.edu.pl
x
dr Michał Dobrowolski
miked@chem.uw.edu.pl
x
dr Marcin Strawski
Marcin@chem.uw.edu.pl
x x x
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
dr Michał Zając
michal.zajac@uw.edu.pl
x x x x x
dr Łukasz Szurmiński
l.szurminski@uw.edu.pl
x x x
Wydział  Filozofii
dr Adrian Ziółkowski
adrian.a.ziolkowski@uw.edu.pl
x x x x x
Wydział Fizyki
prof. dr hab. Jakub Tworzydło
jakub.tworzydlo@fuw.edu.pl
x x x
mgr Mateusz Zduńczuk
mateusz.zdunczuk@fuw.edu.pl
x x x
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
dr Paulina Pokojska
erasmus.wgsr@uw.edu.pl x x x x x
Wydział Geologii
dr Anna Bąkowska
anna.bakowska@uw.edu.pl
x x x x x
Wydział Historii
dr Jerzy Szafranowski
j.szafranowski@uw.edu.pl
x x
dr Igor Chabrowski
i.chabrowski@uw.edu.pl
x x
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
dr Agata Hummel
a.hummel@uw.edu.pl x x x x x
Instytut Historii Sztuki
dr Zoltán Gyalókay
erasmus.ihs@uw.edu.pl
x x x x x
Instytut Muzykologii
dr hab. Sylwia Makomaska
smakomaska@uw.edu.pl
x x x x x
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
dr Monika Konert-Panek
m.konert@uw.edu.pl
x x
dr Małgorzata Jabłońska
malgorzata.jablonska@uw.edu.pl
x
mgr Kamila Kosewska
kkosewska@uw.edu.pl
x x
Instytut Lingwistyki Stosowanej
dr Anna Sworowska
sworowska@uw.edu.pl
x x
 dr Marta Pérez-Diaz
m.perez-diaz@uw.edu.pl
x
 mgr Jan Wawrzyniak
j.wawrzyniak@uw.edu.pl
x x
Instytut Rusycystyki
dr Dorota Muszyńska-Wolny
dhmuszyn@uw.edu.pl
x x x x x
dr Joanna Wasiluk
j.wasiluk@uw.edu.pl
x x x x x
Katedra Białorutenistyki
dr Angela Espinosa Ruiz
a.espinosa-ruiz@uw.edu.pl
x x x x
Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowowschodniej
prof. dr hab. Joanna Getka
erasmus.ksi@uw.edu.pl
x x
dr Grzegorz Gąsior
erasmus.ksi@uw.edu.pl
x x x
dr Rostysław Kramar
erasmus.ksi@uw.edu.pl
x x
Katedra Ukrainistyki
mgr Marta Saniewska
m.saniewska@uw.edu.pl
x
x
x
x
Wydział  Matematyki, Informatyki i Mechaniki
dr hab. Anna Maria Zatorska-Goldstein
A.Zatorska-Goldstein@mimuw.edu.pl
x x x  x x
Wydział Nauk Ekonomicznych
dr Grzegorz Kula
gkula@wne.uw.edu.pl
x x x
mgr Sylwia Kulczyńska
skulczynska@wne.uw.edu.pl
x x x
dr Katarzyna Peryt-Kowalska
kkowalska@wne.uw.edu.pl
x x
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
mgr Aleksandra Borycka-Dziekańska
a.borycka-dziekanska@uw.edu.pl
x x x x x
mgr Bogdan Andruszczenko
b.andruszczenko@uw.edu.pl
x x x
mgr Agnieszka Matuszewska
a.matuszewska10@uw.edu.pl
x x x
Wydział Neofilologii
Instytut Anglistyki
dr Agata Klimczak-Pawlak
agata.klimczak.pawlak@uw.edu.pl
x x
dr Katarzyna Kociołek
kkociolek@uw.edu.pl
x
dr hab. Justyna Włodarczyk
 j.wlodarczyk@uw.edu.pl
x x
Instytut Germanistyki
dr Ewelina Michta
e.michta@uw.edu.pl
x
dr hab. Małgorzata Filipowicz
m.filipowicz@uw.edu.pl
x x
Instytut Germanistyki/ Helwetologia
dr Agnieszka Jezierska-Wiśniewska
ajezierska@uw.edu.pl
x x
Instytut Romanistyki
dr Anna Ciostek
a.ciostek@uw.edu.pl
x x x
dr Małgorzata Sokołowicz
malgorzata.sokolowicz@uw.edu.pl
x x
dr Marta Wojakowska
 

mb.wojakowska2@uw.edu.pl
x x
Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
dr Paulina Bojarska
p.bojarska@uw.edu.pl
x x
dr Marta Katarzyna Kacprzak
iber.incoming@uw.edu.pl
x
dr Aleksandra Jackiewicz
erasmus.iber@uw.edu.pl
x
dr Zofia Grzesiak
zofia.grzesiak@uw.edu.pl
x
Studia filologiczno-kulturoznawcze
dr Zofia Grzesiak
zofia.grzesiak@uw.edu.pl
x x x x
Katedra Hungarystyki
dr Anna Buncler
a.buncler@uw.edu.pl
x x x x x
dr Damian Kaleta
damiankaleta@uw.edu.pl
x
Katedra Italianistyki
dr Katarzyna Skórska
k.skorska@uw.edu.pl x x
dr Tomasz Skocki
t.skocki@uw.edu.pl
x x x
Wydział Orientalistyczny
dr Izabela Will
i.will@uw.edu.pl
x x x x x
Studium Europy Wschodniej
dr Rigels Halili
r.halili@uw.edu.pl
x x
Wydział Pedagogiczny
dr Ewelina Zubala
ezubala@uw.edu.pl
x x x x x
mgr Agnieszka Tokarzewska
a.tokarzewska@uw.edu.pl
x x x
Wydział Polonistyki
mgr Marta Jaworek
marta.jaworek@uw.edu.pl
x x x x x
Instytut Filologii Klasycznej
dr Katarzyna Pietruczuk
k.pietruczuk@uw.edu.pl
x x x x x
Instytut Kultury Polskiej
dr Jerzy Stachowicz
js.stachowicz@uw.edu.pl
x x x x x
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
dr hab. Robert Kulmiński
r.kulminski@uw.edu.pl
x x x x x
Wydział Prawa i Administracji
dr Dawid Ziółkowski
 erasmus@wpia.uw.edu.pl
x x x x
mgr Piotr Słowiński
erasmus@wpia.uw.edu.pl
x x x x x
lic. Jerzy Sowiński
erasmus@wpia.uw.edu.pl
x x x
Wydział Psychologii
dr Wouter de Raad
erasmus@psych.uw.edu.pl
x x x
dr Marcin Leśniak
m.lesniak2@uw.edu.pl
x x x
dr Anna Wnuk
anna.wnuk@psych.uw.edu.pl
x x
Wydział Socjologii
dr Berenika Seryczyńska
b.serycz@is.uw.edu.pl
x x x x x
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
dr hab. Jadwiga Królikowska
j.krolikowska@uw.edu.pl
x x x x x
mgr Marta Konopińska
mkonopinska@uw.edu.pl
x x
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
dr Aleksandra Winiarska
aa.winiarska@uw.edu.pl
x x x x
Wydział Zarządzania
dr hab. Katarzyna Dziewanowska, prof. ucz.
outgoing@wz.uw.edu.pl
x x x x x
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
dr Mateusz Wilk
mj.wilk2@uw.edu.pl
x x x x x
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
dr Anna Bąkowska
anna.bakowska@uw.edu.pl
x x x x x
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
dr Aleksandra Jaskólska
a.jaskolska@uw.edu.pl
x x x x
Ewa Owczarska
e.ozarowska2@uw.edu.pl
x x x
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
Język Francuski
mgr Janina Zielińska
j.zielinska@uw.edu.pl
x x x
Język Angielski
dr Danuta Romaniuk
d.romaniuk@uw.edu.pl
x x x x x
Język Niemiecki
dr Agnieszka Sochal
a.sochal@uw.edu.pl
x x x
Centrum Europejskie
mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert
d.eckert@uw.edu.pl
x x x x x
Centrum Kompetencji Cyfrowych
mgr Katarzyna Staszak-Kuźma
k.staszak@uw.edu.pl
x x x x x
Centrum Nauczania Języków Obcych
mgr Joanna Pawlak-Radzimińska
jpawlak@uw.edu.pl
x x
Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych
dr Marcin Strawski
marcin@chem.uw.edu.pl
x x
mgr Edyta Woźniak-Dudzińska
ewozniak@cnbc.uw.edu.pl
x x
ICM Mat. i Komp.
dr Aneta Afelt
aafelt@icm.edu.pl
x x x x x
Instytut Ameryk i Europy
EUROREG
Ewa Fligiel
e.fligiel@uw.edu.pl
x x x
dr Justyna Orchowska
j.orchowska@uw.edu.pl
x x x x x
Ośrodek Studiów Amerykańskich
dr Ludmiła Janion
l.janion@uw.edu.pl
x x x x x
Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
inż. Katarzyna Sołdaczuk
k.soldaczuk@uw.edu.pl
x x x
mgr Adam Tarkowski
adam.tarkowski@uw.edu.pl
x x
Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej
mgr Janusz Recław
j.reclaw@uw.edu.pl
x x x x x
Ośrodek Badań nad Migracjami
dr Magdalena Chułek
m.chulek@uw.edu.pl
x x
Biblioteka Uniwersytecka
dr Zuzanna Wiorogórska
z.d.wiorogorska@uw.edu.pl
x

Aktualizacja listopad 2023.