Lista koordynatorów ds. mobilności

 Jednostka UW
Imię i Nazwisko Koordynatora
Adres email
Stud. wyj.
Stud. przyj.
Praktyki stud.
Nauczyc. akad.
Szkolenia prac.
Wydział Archeologii
dr Sylwia Domaradzka
s.domaradzka@uw.edu.pl
x x x x
mgr Artur Grabarek
a.grabarek@uw.edu.pl
x
Wydział Artes Liberales
dr hab. Ewa Rudnicka
e.rudnicka@al.uw.edu.pl
x x x x x
dr Monika Stobiecka
m.stobiecka@uw.edu.pl
x x x x x
Wydział Biologii
dr Ewa Kozłowska
ekozlowska@biol.uw.edu.pl
x x x x x
Wydział Chemii
dr Hanna Wilczura-Wachnik
wilczura@chem.uw.edu.pl
x
dr Michał Dobrowolski
miked@chem.uw.edu.pl
x
dr Marcin Strawski
Marcin@chem.uw.edu.pl
x x x
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
dr Michał Zając
michal.zajac@uw.edu.pl
x x x x x
dr Łukasz Szurmiński
l.szurminski@uw.edu.pl
x x x
Wydział  Filozofii
dr Maciej Sendłak
m.sendlak@uw.edu.pl
x x x x x
Wydział Fizyki
prof. dr hab. Jakub Tworzydło
jakub.tworzydlo@fuw.edu.pl
x x x x x
mgr Mateusz Zduńczuk
mateusz.zdunczuk@fuw.edu.pl
x x x  x  x
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
dr Paulina Pokojska
erasmus.wgsr@uw.edu.pl x x x x x
Wydział Geologii
dr Anna Bąkowska
anna.bakowska@uw.edu.pl
x x x x x
Wydział Historii
dr Igor Iwo Chabrowski
i.chabrowski@uw.edu.pl
x x x x x
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
dr hab. Jerzy Pysiak
 j.pysiak@uw.edu.pl
x x x x x
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
dr Agata Hummel
a.hummel@uw.edu.pl x x x x x
Instytut Historii Sztuki
dr Zoltán Gyalókay
erasmus.ihs@uw.edu.pl
x x x x x
Instytut Muzykologii
dr Tomasz Górny
tp.gorny@uw.edu.pl
x x x x x
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
dr Piotr Podemski
p.podemski@uw.edu.pl
x x
mgr Kamilla Kosewska
kkosewska@uw.edu.pl
x
dr Małgorzata Jabłońska
malgorzata.jablonska@uw.edu.pl
x
mgr Aleksandra Leoncewicz
a.leoncewicz@uw.edu.pl
x
dr Wanda Józwikowska
wz.jozwikowska@uw.edu.pl
x
Instytut Lingwistyki Stosowanej
dr Marta Krajewska
marta.krajewska@uw.edu.pl
x x
 mgr Maciej Stanaszek
m.stanaszek@uw.edu.pl
x
 mgr Jan Wawrzyniak
j.wawrzyniak@uw.edu.pl
x x
Instytut Rusycystyki
dr Dorota Muszyńska-Wolny
dhmuszyn@uw.edu.pl
x x x x x
dr Joanna Wasiluk
j.wasiluk@uw.edu.pl
x x x x x
Katedra Białorutenistyki
dr Angela Espinosa Ruiz
a.espinosa-ruiz@uw.edu.pl
x x x
Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowowschodniej
prof. dr hab. Joanna Getka
erasmus.ksi@uw.edu.pl
x x x x x
dr Grzegorz Gąsior
erasmus.ksi@uw.edu.pl
x x
dr Joanna Kozłowska
erasmus.ksi@uw.edu.pl
x
dr Rostysław Kramar
erasmus.ksi@uw.edu.pl
x x x x
Katedra Ukrainistyki
mgr Marta Saniewska
m.saniewska@uw.edu.pl
x
x
x
Wydział  Matematyki, Informatyki i Mechaniki
dr hab. Anna Maria Zatorska-Goldstein
A.Zatorska-Goldstein@mimuw.edu.pl
x x x  x x
Wydział Nauk Ekonomicznych
dr Grzegorz Kula
gkula@wne.uw.edu.pl
x x x x x
Sylwia Kulczyńska
skulczynska@wne.uw.edu.pl
x x x x x
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
dr hab. Jakub Zajączkowski
j.zajaczkowski@uw.edu.pl
x x x x x
mgr Tymoteusz Kraski
t.kraski@uw.edu.pl
x x x x x
mgr Krystyna Kurman
k.kurman2@uw.edu.pl
x x x x x
Wydział Neofilologii
Instytut Anglistyki
dr Katarzyna Kociołek
kkociolek@uw.edu.pl
x x x
dr hab. Justyna Włodarczyk
j.wlodarczyk@uw.edu.pl
x x
Instytut Germanistyki
dr Ewelina Michta
e.michta@uw.edu.pl
x x x x x
dr hab. Małgorzata Filipowicz
m.filipowicz@uw.edu.pl
x x x
dr Agnieszka Jezierska-Wiśniewska
ajezierska@uw.edu.pl
x
Instytut Romanistyki
mgr Krystyna Zaleska
k.zaleska@uw.edu.pl
x x x x x
dr Małgorzata Sokołowicz
malgorzata.sokolowicz@uw.edu.pl
x x
dr Anna Ciostek
a.ciostek@uw.edu.pl
x x x x x
Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
dr hab. Edyta Waluch de la Torre
ewaluch@uw.edu.pl
x x
dr Paulina Bojarska
p.bojarska@uw.edu.pl
x
dr Marta Katarzyna Kacprzak
iber.incoming@uw.edu.pl
x
dr Aleksandra Jackiewicz
erasmus.iber@uw.edu.pl
x
dr Zofia Grzesiak
zofia.grzesiak@uw.edu.pl
x
Katedra Hungarystyki
dr Anna Buncler
a.buncler@uw.edu.pl
x x x x x
dr Marcin Grad
marcingrad@uw.edu.pl
x x
Katedra Italianistyki
dr Katarzyna Skórska
k.skorska@uw.edu.pl x x
dr Tomasz Skocki
t.skocki@uw.edu.pl
x x x
Wydział Orientalistyczny
dr hab. Małgorzata Sandowicz
m.e.sandowicz@uw.edu.pl
x x x x x
Studium Europy Wschodniej
dr Ringels Halili
r.halili@uw.edu.pl
x x x x x
Wydział Pedagogiczny
dr Ewelina Zubala
ezubala@uw.edu.pl
x x x x x
mgr Agnieszka Tokarzewska
a.tokarzewska@uw.edu.pl
x x x x x
Wydział Polonistyki
mgr Marta Jaworek
marta.jaworek@uw.edu.pl
x x x x x
Instytut Filologii Klasycznej
dr Katarzyna Pietruczuk
k.pietruczuk@uw.edu.pl
x x x x x
dr hab. Jan Kozłowski
jan.kozlowski@uw.edu.pl
x x x x x
Instytut Kultury Polskiej
dr Jerzy Stachowicz
js.stachowicz@uw.edu.pl
x x x x x
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
dr hab. Robert Kulmiński
r.kulminski@uw.edu.pl
x x x x x
Wydział Prawa i Administracji
dr Janusz Roszkiewicz
 erasmus@wpia.uw.edu.pl
x x x x x
Małgorzata Kranc
erasmus@wpia.uw.edu.pl
x
Piotr Słowiński, MA
erasmus@wpia.uw.edu.pl
x x x x x
Wydział Psychologii
dr Wouter de Raad
erasmus@psych.uw.edu.pl
x x x x x
Wydział Socjologii
dr Tomasz Rawski
t.rawski@is.uw.edu.pl
x x x x
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
dr hab. Jadwiga Królikowska
j.krolikowska@uw.edu.pl
x x x x x
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
dr Aleksandra Winiarska
aa.winiarska@uw.edu.pl
x x x x
dr Tomasz Sobierajski
tomasz.sobierajski@uw.edu.pl
x
Wydział Zarządzania
dr hab. Katarzyna Dziewanowska, prof. ucz.
outgoing@wz.uw.edu.pl
x x x x x
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
dr Mateusz Wilk
mj.wilk2@uw.edu.pl
x x x x x
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
dr Anna Bąkowska
anna.bakowska@uw.edu.pl
x x x x x
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
dr Aleksandra Jaskólska
a.jaskolska@uw.edu.pl
x x x x
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Naucz. Jęz. Franc.
mgr Janina Zielińska
j.zielinska@uw.edu.pl
x x x x x
Uniwersytecki Ośrodek
Kształcenia Naucz. Jęz. Ang.
dr Danuta Romaniuk
d.romaniuk@uw.edu.pl
x x x x x
Uniwersytecki Ośrodek
Kształcenia Naucz. Jęz. Niem.
dr Agnieszka Sochal
a.sochal@uw.edu.pl
x x x x x
Centrum Europejskie
mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert
d.eckert@uw.edu.pl
x x x x x
Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych
dr Marcin Strawski
marcin@chem.uw.edu.pl
x x
CKC
mgr Katarzyna Staszak-Kuźma
k.staszak@uw.edu.pl
x x
ICM Mat. i Komp.
dr Aneta Afelt
aafelt@icm.edu.pl
x x x x x
Instytut Ameryk i Europy
EUROREG
dr Tomasz Kupiec
tomasz.kupiec@uw.edu.pl
x x x x x
Ośrodek Studiów Amerykańskich
dr Ludmiła Janion
l.janion@uw.edu.pl
x x x x x
Instytut St. Społ. im. Prof. Zajonca (ISS)
dr Agnieszka Rychwalska
a.rychwalska@uw.edu.pl
x x x x x
Kolegium MISH
dr Paweł Poławski
polapaw@is.uw.edu.pl
x x
Kolegium MISMaP
prof. dr hab. Andrzej Twardowski
dyrektor.mismap@fuw.edu.pl
x x x x x
Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
inż. Katarzyna Sołdaczuk
k.soldaczuk@uw.edu.pl
x x x x x
Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej
mgr Janusz Recław
j.reclaw@uw.edu.pl
x x x x x
dr Martin Lemke
m.lemke@uw.edu.pl
x x
Ośrodek Badań nad Migracjami
dr Agnieszka Radziwinowicz
 a.radziwiniowicz@uw.edu.pl
x x x x x
Środowiskowe Lab. Ciężkich Jonów
dr Justyna Samorajczyk-Pyśk
samorajczyj@slcj.uw.edu.pl
x x x x x
Szkoła Języków Obcych
mgr Joanna Pawlak-Radzimińska
jpawlak@uw.edu.pl
x x
Biblioteka Uniwersytecka
dr Zuzanna Wiorogórska
z.d.wiorogorska@uw.edu.pl
x