Karta Erasmus 2021-2027 (ECHE)

Drukuj Drukuj

O Karcie Erasmus na UW

  •  11 grudnia 2020 r. Komisja Europejska przyjęła porozumienie polityczne zawarte między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w sprawie nowego programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności  na lata 2021–2027.
    Więcej na stronie FRSE.
  • 22 grudnia 2020 r. Komisja Europejska przyznała Uniwersytetowi Warszawskiemu Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE). Tym samym Uniwersytet uzyskał prawo ubiegania się o fundusze programu Erasmus+ w latach 2021-2027 w sektorach edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu.
  • Przyznanie Karty Erasmus jest wynikiem rozstrzygnięcia specjalnego konkursu wniosków ogłoszonego wiosną 2020 r. przez Komisję Europejską.
  • Uniwersytet Warszawski zobowiązał się tym samym do wdrożenia zapisów Karty Erasmus.
  • Uniwersytet zobowiązał się do publikacji Deklaracji Polityki Erasmusa (Erasmus Policy Statement – EPS) i wskazania działań, które zostaną podjęte, by osiągnąć założone cele.
  • Uchwała Senatu nr 84 Senatu UW z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie Karty Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2021-2027

Karta Erasmus – ważne dokumenty:

Priorities of the Erasmus+ Programme
Charter annotated guidelines

Guidelines for Applicants
Grading grid

Karta Erasmus –
Akredytacja udzielana przez Komisję Europejską, umożliwiająca instytucjom szkolnictwa wyższego z krajów programu składanie wniosków oraz udział w działaniach z zakresu uczenia się i współpracy w ramach programu Erasmus+. Karta określa podstawowe zasady, jakie instytucja powinna spełniać przy organizowaniu i realizacji wysokiej jakości mobilności i współpracy, oraz wyszczególnia warunki, jakie dana instytucja zgadza się spełnić w celu zapewniania wysokiej jakości usług i procedur, a także dostarczania rzetelnych i przejrzystych informacji.

Wyniki konkursu o ECHE 2021:

Uczelnie z kartą Erasmus przyznaną w procedurze uproszczonej – „light procedure”
Uczelnie z kartą Erasmus przyznaną w procedurze pełnej – „full procedure”

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego 2021-2027 przyznana przez Komisję Europejską Uniwersytetowi Warszawskiemu