Karta Erasmus 2021-2027 (ECHE)

O Karcie Erasmus na UW

  • 11 grudnia 2020 r. Komisja Europejska przyjęła porozumienie polityczne zawarte między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w sprawie nowego programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności  na lata 2021–2027.
    Więcej na stronie FRSE.

Karta Erasmus – ważne dokumenty:

Priorytety Programu Erasmus+ PL  EN
Charter annotated guidelines
Guidelines for Applicants
Grading grid

Karta Erasmus –
Akredytacja udzielana przez Komisję Europejską, umożliwiająca instytucjom szkolnictwa wyższego z krajów programu składanie wniosków oraz udział w działaniach z zakresu uczenia się i współpracy w ramach programu Erasmus+. Karta określa podstawowe zasady, jakie instytucja powinna spełniać przy organizowaniu i realizacji wysokiej jakości mobilności i współpracy, oraz wyszczególnia warunki, jakie dana instytucja zgadza się spełnić w celu zapewniania wysokiej jakości usług i procedur, a także dostarczania rzetelnych i przejrzystych informacji.

Wyniki konkursu o ECHE 2021:

Uczelnie z kartą Erasmus przyznaną w procedurze uproszczonej – „light procedure”
Uczelnie z kartą Erasmus przyznaną w procedurze pełnej – „full procedure”