Statystyki

Drukuj Drukuj

OGÓLNA LICZBA ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW I DOKTORANTÓW STUDIUJĄCYCH NA UW – WEDŁUG KRAJÓW

W roku 2019
W roku 2018
W roku 2017
W roku 2016
W roku 2015
W roku 2014
W roku 2013
W roku 2012
W roku 2011

 


WSPÓŁPRACA BILATERALNA

Wymiana studentów, doktorantów i pracowników w ramach umów o bezpośredniej współpracy akademickiej w latach 2008-2020

 


ERASMUS

     Erasmus na Uniwersytecie Warszawskim

Program Erasmus na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2007-2018 – nagrody i wyróżnienia
Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami programu (KA103) – 2014-2020

Przyjazdy studentów na UW  (według krajów):
w latach 2014 – 2020
w latach 1998 – 2014

Wyjazdy studentów UW:
na studia częściowe w latach 1998 – 2014 (według krajów)
na studia częściowe w latach 2014 – 2019 (według krajów)
na studia częściowe 2007 – 2019 (według jednostek)
na praktykę 2007 – 2019 (według jednostek)
na studia częściowe i praktykę 2007 – 2014 (według krajów)
na studia częściowe i praktykę 2014 – 2019 (według krajów)

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA):
w latach 1998 – 2007 (według krajów)
w latach 2007 – 2014 (ogólnie)
w latach 2007 – 2017 (według jednostek)
w latach 2007 – 2015 (według krajów)

Wyjazdy pracowników na szkolenia zagraniczne (STT):
w latach 2007 – 2014 (ogólnie)
w latach 2007 – 2019 (według jednostek)
w latach 2007 – 2019 (według krajów i stanowisk)

Erasmus na UW w liczbach (2007/08 – 2013/14)
Erasmus na UW w liczbach (1998/99 – 2006/07)

Erasmus w Polsce

Raporty dotyczące programu Erasmus +

Podstawowe dane dotyczące programu Erasmus+ 2014, 2015, 2016
Dane statystyczne Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  – Narodowej Agencji Erasmus dotyczące lat akademickich 1998/99 – 2013/14

Program Erasmus+ w Polsce. Raport 2017

Wyjazdy i przyjazdy studentów i pracowników uczelni w ramach Erasmus+ w edycji 2016

Wyjazdy i przyjazdy studentów i pracowników uczelni w ramach Erasmus+ w edycji 2015

Erasmus… and what next?


PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt „Mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w latach 2014-2020


INNE PROGRAMY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

 

      CEEPUS

Wymiana studentów, doktorantów i pracowników w latach 2008-2018

      Erasmus Mundus A2

Erasmus Mundus A2 podsumowanie okresu 2007-2015

Erasmus Mundus / Akcja 2:
Zestawienie mobilności wg krajów, jednostek UW oraz rodzaju pobytu w latach 2008-2012

Liczba stypendystów w roku 2010/2011 według rodzaju pobytu
podsumowanie roku 2010/2011
uczelnie partnerskie

      Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS)

Podsumowanie okresu 2013-2016
Podsumowanie okresu 2008-2011