Zespół BWZ

Zespół Biura  (styczeń 2023)

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Stary BUW
e-mail: international@adm.uw.edu.pl
tel. 22 55 24 008

Obowiązuje elektroniczna rezerwacja wizyt poprzez Terminarz BWZ.

Kierownik Biura
Anna Sadecka
anna.sadecka@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 008
pokój 207
Sprawy finansowe
Elżbieta Jóźwik
Pełnomocnik Kwestora
elzbieta.jozwik@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 20 761
pokój 207
Sekretariat i sprawy administracyjne
 Ireneusz Grejcz
Administrator Biura,
sprawy administracyjno-gospodarcze, sprawozdania i statystyki, sprawozdania POL-on;
Lokalny pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych.
ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 008
pokój 207
Sekcja Partnerstw Międzynarodowych – international@adm.uw.edu.pl
Anna Sadecka
Kierownik Biura
Kierownik działania IDUB – II.1.2: Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi;
Projekt NAWA – „Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” (API).
anna.sadecka@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 008
pokój 207
Grażyna Andrejuk
Austria, Czechy, Niemcy, Słowacja, Japonia;
Programy: CEEPUS, UNESCO;
Zakwaterowanie cudzoziemców w domach gościnnych Hera, Sokrates (pula miejsc BWZ).
grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 20 434
pokój 212
Swietłana Dachno
Kraje Partnerstwa Wschodniego (Mołdawia, Armenia, Gruzja, Azerbejdżan, Ukraina, Białoruś), Rosja, kraje Azji Środkowej (Kazachstan, Tadżykistan, Uzbekistan, Mongolia), Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja;
Program Edukacja i Swiss European Mobility Programme (wyjazdy), Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki;
Współpraca z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA);
CENTRAL.
swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 20 482
pokój 212
Monika Dąbrowska
Belgia, Bułgaria, Francja (wymiana osobowa) Luksemburg, Niderlandy, Węgry;
Współpraca z Biurem WhyNotTravel, liniami lotniczymi i hotelami;
wnioski wyjazdowe;
NAWA – umowa ramowa; ZIP.
monika.dabrowska@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 009
pokój 212
Ireneusz Grejcz
Kraje Ameryki Łacińskiej, Hiszpania i Portugalia;
Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Francja (umowy), Grecja, Kosowo, Macedonia Północna, Malta, Rumunia, Serbia, Słowenia, Włochy;
IDUB – II.1.2: Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi
ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 008
pokój 207
Karolina Trybowska-Greń
Kraje Afryki i Bliskiego Wschodu, Azja (poza Japonią, Mongolią i krajami byłego ZSRR), Australia i Ocenia, Kanada i Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Irlandia,
karolina.trybowska-gren@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 082
pokój 212
Joanna Wiszniewska
Projekty w ramach programów dydaktycznych i „mobilnościowych” UE;
program Jean Monnet; program Edukacja;
Erasmus + Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi KA107/KA171;
Współpraca z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA);
IDUB – IV.2.2: Włączanie utalentowanych młodych naukowców do zespołów badawczych.
joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 078
pokój 212
Sekcja Erasmus – erasmusbwz@uw.edu.pl
Monika Satała
Zastępca Kierownika
Koordynator uczelniany Programu Erasmus+
monika.satala@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 20 818
pokój 207
Małgorzata Kostecka
Erasmus – studenci wyjeżdżający – studia częściowe.
m.kostecka@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 20 465
pokój 207
Ewa Makal-O’Hara
Erasmus – studenci wyjeżdżający – studia częściowe.
BIP-y
ewa.makal@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 232
pokój 207
Sybilla Marinković
Erasmus – „Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi” – studenci wyjeżdżający;
Erasmus – wyjazdy nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych (STA).
sybilla.marinkovic@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 079
pokój 207
Ewa Rak
Erasmus – wyjazdy pracowników na szkolenia (STT);
międzyinstytucjonalne umowy Erasmus.
ewa.rak@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 20 560
pokój 212
Dorota Wiącek
Erasmus – zagraniczne praktyki studenckie;
Erasmus – studenci wyjeżdżający – studia częściowe.
dwiacek@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 068
pokój 207
Sylwia Wojsa
Erasmus – studenci wyjeżdżający – studia częściowe.
sylwia.wojsa@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 069
pokój 207
Sekcja ds. Zagranicznych Studentów Studiów Częściowych – iro.incoming@adm.uw.edu.pl
Klementyna Kielak
Zastępca Kierownika
Studenci przyjeżdżający: Australia i Nowa Zelandia.
Studenci goszczący (Visiting Students), European University Foundation, 4EU+, CENTRAL.
klementyna.kielak@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 070
pokój 211
Angelika Dudek-Jaroszewska
Studenci przyjeżdżający: Ameryka Północna i Południowa, Hiszpania, Portugalia, Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia, Islandia;
Współpraca z ESN UW.
angelika.dudek@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 20 487
pokój 211
Karolina Ignatiuk
Studenci przyjeżdżający: Afryka, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Estonia, Francja, Irlandia, Litwa, Łotwa, Malta, Rosja, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Ukraina, Węgry oraz Wielka Brytania.
karolina.ignatiuk@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 231
pokój 211
Khrystyna Kurman
Studenci przyjeżdżający: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Grecja, Gruzja, Kazachstan, Macedonia Północna, Mongolia, Niderlandy, Serbia, Słowenia, Uzbekistan, Włochy.
khrystyna.kurman@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 085
pokój 211
Jolanta Stelmaszczyk
Studenci przyjeżdżający: Azja (poza krajami byłego ZSRR), Izrael, Turcja, Niemcy, Austria, Luksemburg;
Erasmus+ Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi KA107/KA171;
Zakwaterowanie dla studentów studiów częściowych.
jolanta.stelmaszczyk@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 067
pokój 211
IT
Kamil Olszewski
Specjalista informatyk