Zespół BWZ

Zespół Biura  (wrzesień 2022)

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Stary BUW
e-mail: international@adm.uw.edu.pl
tel. 22 55 24 008

Prosimy o wizyty jedynie w uzasadnionych wypadkach. Obowiązuje elektroniczna rezerwacja wizyt w każdej sprawie poprzez Terminarz BWZ.

Kierownik BWZ
Anna Sadecka
anna.sadecka@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 008
pokój 207
Sprawy finansowe
Elżbieta Jóźwik
Pełnomocnik Kwestora
elzbieta.jozwik@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 20 761
pokój 207
Sekretariat / sprawy administracyjne
 Ireneusz Grejcz
Administrator Biura,
sprawy administracyjno-gospodarcze, sprawozdania i statystyki,
sprawozdania POL-on.
ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 008
pokój 207
Sekcja Partnerstw Międzynarodowych – international@adm.uw.edu.pl
Anna Sadecka
Kierownik Biura
IDUB – II.1.2: Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi;
Projekt NAWA – „Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” (API).
anna.sadecka@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 008
pokój 207
Grażyna Andrejuk
Austria, Czechy, Niemcy, Słowacja, Japonia;
Programy: CEEPUS, UNESCO;
Zakwaterowanie cudzoziemców w domach gościnnych Hera, Sokrates (pula miejsc BWZ).
grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 20 434
pokój 212
Swietłana Dachno
Kraje Partnerstwa Wschodniego (Mołdawia, Armenia, Gruzja, Azerbejdżan, Ukraina, Białoruś), Rosja, kraje Azji Środkowej (Kazachstan, Tadżykistan, Uzbekistan, Mongolia), Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja;
Program Edukacja i Swiss European Mobility Programme (wyjazdy), Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki;
Współpraca z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA);
CENTRAL.
swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 20 482
pokój 212
Monika Dąbrowska
Belgia, Bułgaria, Francja, Kanada, Luksemburg, Niderlandy, Rumunia, Węgry, Włochy;
Współpraca z Biurem WhyNotTravel, liniami lotniczymi i hotelami;
wnioski wyjazdowe;
NAWA – umowa ramowa; ZIP.
monika.dabrowska@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 009
pokój 212
Ireneusz Grejcz
Kraje Ameryki Łacińskiej, Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Grecja, Hiszpania, Kosowo, Macedonia Północna, Malta, Portugalia, Serbia, Słowenia;
IDUB – II.1.2: Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi.
ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 008
pokój 207
Karolina Trybowska-Greń
Afryka, Azja (poza Japonią, Mongolią i krajami byłego ZSRR), Australia i Ocenia, Irlandia, Wielka Brytania, USA.
karolina.trybowska-gren@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 082
pokój 212
Joanna Wiszniewska
Projekty w ramach programów dydaktycznych i „mobilnościowych” UE;
program Jean Monnet; program Edukacja;
Erasmus + Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi KA107;
Współpraca z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA);
IDUB – IV.2.2: Włączanie utalentowanych młodych naukowców do zespołów badawczych.
joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 078
pokój 212
Sekcja Erasmus – erasmusbwz@uw.edu.pl
Monika Satała
Zastępca Kierownika
Koordynator uczelniany Programu Erasmus+
monika.satala@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 20 818
pokój 207
Małgorzata Kostecka
Erasmus – studenci wyjeżdżający – studia częściowe.
m.kostecka@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 20 465
pokój 207
Ewa Makal-O’Hara
Erasmus – studenci wyjeżdżający – studia częściowe.
ewa.makal@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 232
pokój 207
Sybilla Marinković
Erasmus – „Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi” – studenci wyjeżdżający;
Erasmus – wyjazdy nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych (STA).
sybilla.marinkovic@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 079
pokój 207
Ewa Rak
Erasmus – wyjazdy pracowników na szkolenia (STT);
międzyinstytucjonalne umowy Erasmus;
wizyty organizacyjne (OM).
ewa.rak@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 20 560
pokój 212
Dorota Wiącek
Erasmus – zagraniczne praktyki studenckie;
Erasmus – studenci wyjeżdżający – studia częściowe.
dwiacek@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 068
pokój 207
Sylwia Wojsa
Erasmus – studenci wyjeżdżający – studia częściowe.
sylwia.wojsa@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 069
pokój 207
Sekcja ds. Zagranicznych Studentów Studiów Częściowych – iro.incoming@adm.uw.edu.pl
Klementyna Kielak
Zastępca Kierownika
Studenci przyjeżdżający: Australia i Nowa Zelandia,
Studenci goszczący (Visiting Students), European University Foundation, 4EU+, CENTRAL.
klementyna.kielak@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 070
pokój 211
Angelika Dudek-Jaroszewska
Studenci przyjeżdżający: Ameryka Północna i Południowa, Hiszpania, Irlandia, Portugalia, Wielka Brytania.
Zakwaterowanie dla studentów studiów częściowych.
angelika.dudek@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 20 487
pokój 211
Karolina Ignatiuk
Studenci przyjeżdżający: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Francja, Grecja, Gruzja, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Malta, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry oraz kraje Azji Środkowej (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan).
karolina.ignatiuk@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 231
pokój 211
Monika Płatek
Studenci przyjeżdżający: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Włochy oraz kraje Afryki.
monika.platek@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 085
pokój 211
Jolanta Stelmaszczyk
Studenci przyjeżdżający: Azja (poza krajami byłego ZSRR), Izrael, Turcja, Erasmus+ Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi KA107;
CENTRAL.
jolanta.stelmaszczyk@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 067
pokój 211
IT
Kamil Olszewski
Specjalista informatyk