Zespół BWZ

Zespół Biura  (lipiec 2021)

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski
tel. +48 22 55 24 008

Prosimy o wizyty jedynie w uzasadnionych wypadkach. Obowiązuje elektroniczna rezerwacja wizyt w każdej sprawie poprzez Terminarz BWZ.

Kierownik BWZ
Anna Sadecka
anna.sadecka@adm.uw.edu.pl
pokój 24
Sprawy finansowe
Elżbieta Jóźwik
Pełnomocnik Kwestora
elzbieta.jozwik@adm.uw.edu.pl
pokój 28 / Tel. +48 22 55 20 761
Sekcja Partnerstw Międzynarodowych – international@adm.uw.edu.pl
Anna Sadecka
Kierownik Biura
USA;
IDUB; Projekt NAWA – „Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” (API).
anna.sadecka@adm.uw.edu.pl
pokój 24
Grażyna Andrejuk
Austria, Czechy, Niemcy, Słowacja, Japonia;
Programy CEEPUS; UNESCO;
Zakwaterowanie cudzoziemców w domach gościnnych Hera, Sokrates (pula miejsc BWZ).
grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl
pokój 24  Tel. +48 22 55 20 434
Swietłana Dachno
Kraje Partnerstwa Wschodniego (Mołdawia, Armenia, Gruzja, Azerbejdżan, Ukraina, Białoruś), Rosja, kraje Azji Środkowej (Kazachstan, Tadżykistan, Uzbekistan, Mongolia), Estonia, Litwa, Łotwa;
Program Edukacja i Swiss European Mobility Programme (wyjazdy), Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.
swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl
pokój 29c  Tel. +48 22 55 20 482
Ireneusz Grejcz
Administrator Biura, sprawozdania i statystyki, sprawozdania POL-on, GUS, sprawozdania liczbowe dot. współpracy międzynarodowej na potrzeby naliczenia subwencji.
Ameryka Łacińska, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Dania, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Islandia, Kosowo, Liechtenstein, Luksemburg, Macedonia Północna, Malta, Niderlandy, Norwegia, Portugalia, Serbia, Słowenia, Szwecja;
CENTRAL Network.
ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl
pokój 24 Tel. +48 22 55 24 008
Anna Jarczewska
Bułgaria, Francja, Kanada, Rumunia, Szwajcaria, Węgry, Włochy;
Współpraca z Biurem WhyNotTravel, liniami lotniczymi i hotelami;
wnioski wyjazdowe;
NAWA – umowa ramowa; ZIP.
anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl
pokój 24  Tel. +48 22 55 24 007
Karolina Trybowska-Greń
Afryka, Azja (poza Japonią, Mongolią i krajami byłego ZSRR), Australia i Ocenia, Irlandia, Wielka Brytania.
karolina.trybowska-gren@adm.uw.edu.pl
pokój 24  Tel. +48 22 55 24 082
Joanna Wiszniewska
Projekty w ramach programów dydaktycznych i „mobilnościowych” UE;
program Jean Monnet; program Edukacja;
Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi KA107;
Współpraca z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA), IDUB.
joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl
pokój 29c Tel. +48 22 55 24 078
Sekcja Erasmus – erasmusbwz@uw.edu.pl
Monika Satała
Zastępca Kierownika BWZ
Koordynator uczelniany Programu Erasmus+
monika.satala@adm.uw.edu.pl
pokój 28  Tel. +48 22 55 20 818
Małgorzata Kostecka
Erasmus – studenci wyjeżdżający – studia częściowe.
m.kostecka@adm.uw.edu.pl
pokój 28  Tel. +48 22 55 20 465
Ewa Makal-O’Hara
Erasmus – studenci wyjeżdżający – studia częściowe.
ewa.makal@adm.uw.edu.pl
pokój 28  Tel. +48 22 55 24 232
Sybilla Marinković
Erasmus – „Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi” – studenci wyjeżdżający;
Erasmus – wyjazdy nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych (STA).
sybilla.marinkovic@adm.uw.edu.pl
pokój 28  Tel. +48 22 55 24 079
Ewa Rak
Erasmus – wyjazdy pracowników na szkolenia (STT);
międzyinstytucjonalne umowy Erasmus;
wizyty organizacyjne (OM).
ewa.rak@adm.uw.edu.pl
pokój 29c  Tel. +48 22 55 20 560
Dorota Wiącek
Erasmus – zagraniczne praktyki studenckie;
Erasmus – studenci wyjeżdżający – studia częściowe.
dwiacek@adm.uw.edu.pl
pokój 28  Tel. +48 22 55 24 068
Sylwia Wojsa
Erasmus – studenci wyjeżdżający – studia częściowe.
sylwia.wojsa@adm.uw.edu.pl
pokój 28  Tel. +48 22 55 24 069
Sekcja ds. Zagranicznych Studentów Studiów Częściowych – iro.incoming@adm.uw.edu.pl
Klementyna Kielak
Zastępca Kierownika BWZ
Studenci przyjeżdżający: Australia i Nowa Zelandia, Erasmus – „Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi”
Studenci goszczący (Visiting Students), European University Foundation, 4EU+, CENTRAL.
klementyna.kielak@adm.uw.edu.pl
pokój 22 Tel. +48 22 55 24 070
Angelika Dudek-Jaroszewska
Studenci przyjeżdżający: Ameryka Północna i Południowa, Hiszpania, Irlandia, Portugalia, Wielka Brytania.
Zakwaterowanie dla studentów studiów częściowych.
angelika.dudek@adm.uw.edu.pl
pokój 22 Tel. +48 22 55 20 487
Karolina Ignatiuk
Studenci przyjeżdżający: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Francja, Grecja, Gruzja, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Malta, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry oraz kraje Azji Środkowej (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan).
karolina.ignatiuk@adm.uw.edu.pl
pokój 22 Tel. +48 22 55 24 231
Monika Płatek
Studenci przyjeżdżający: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Włochy oraz kraje Afryki.
monika.platek@adm.uw.edu.pl
pokój 22 Tel. +48 22 55 24 085
Jolanta Stelmaszczyk
Studenci przyjeżdżający: Azja (poza krajami byłego ZSRR), Izrael, Turcja.
jolanta.stelmaszczyk@adm.uw.edu.pl
pokój 22 Tel. +48 22 55 24 067
Sylwia Salamon
Główny specjalista
sylwia.salamon@adm.uw.edu.pl
Kamil Olszewski
Specjalista informatyk