Zespół BWZ

Zespół Biura  (wrzesień 2023)

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, II piętro
e-mail: international@adm.uw.edu.pl

Obowiązuje elektroniczna rezerwacja wizyt poprzez Terminarz BWZ.

Kierownik Biura
Anna Sadecka
anna.sadecka@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 008
pokój 24
Sprawy finansowe
Elżbieta Jóźwik
Pełnomocnik Kwestora
elzbieta.jozwik@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 20 761
pokój 28
Sekretarz Biura
 Ireneusz Grejcz
Sprawy administracyjno-gospodarcze, sprawozdania i statystyki, sprawozdania POL-on, skrzynka ESP;
Zgody na zakup biletów u pośredników;
Zgody na zakup biletów poza Biurem WhyNotTravel;
Lokalny pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych;
ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 008
pokój 24
Sekcja Partnerstw Międzynarodowych – international@adm.uw.edu.pl
Anna Sadecka
Kierownik Biura
Kierownik działania IDUB – II.1.2: Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi;
Projekt NAWA – „Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” (API)
anna.sadecka@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 008
pokój 24
Grażyna Andrejuk
Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Kosowo, Macedonia Północna, Niemcy, Serbia, Słowacja, Słowenia;
Programy: CEEPUS, UNESCO;
Zakwaterowanie cudzoziemców w domach gościnnych Hera, Sokrates (pula miejsc BWZ)
grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 20 434
pokój 24
Swietłana Dachno
Kraje Partnerstwa Wschodniego (Mołdawia, Armenia, Gruzja, Azerbejdżan, Ukraina, Białoruś), Rosja, kraje Azji Środkowej (Kazachstan, Tadżykistan, Uzbekistan, Mongolia), Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja;
Program Edukacja i Swiss European Mobility Programme (wyjazdy), Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki;
Współpraca z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA);
CENTRAL
swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 20 482
pokój 29c
Monika Dąbrowska
Zakup biletów na podróże służbowe – kontakt: bilety.sluzbowe@adm.uw.edu.pl
Organizacja podróży władz UW;
monika.dabrowska@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 009
pokój 24
Dominika Frąk-Dudzińska
Kraje Afryki i Bliskiego Wschodu, kraje Azji (poza Mongolią i krajami byłego ZSRR), Irlandia, Wielka Brytania;
dominika.frak-dudzinska@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 007
pokój 24
Agata Gac
Zakup biletów na podróże służbowe – kontakt: bilety.sluzbowe@adm.uw.edu.pl
bilety.sluzbowe@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 082
pokój 24
Ireneusz Grejcz
Sekretarz Biura
Kraje Ameryki Łacińskiej, USA i Kanada, Belgia, Bułgaria, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Portugalia, Rumunia, Węgry, Włochy,
Australia i Oceania;
Zgody na zakup biletów poza Biurem WhyNotTravel;
Współpraca z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej – umowa ramowa,
IDUB – II.1.2: Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi
ZIP (wyjazdy doktorantów) – kontakt: wyjazdy.zip@uw.edu.pl
ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 008
pokój 24
Tomasz Szkiełko
Zakup biletów na podróże służbowe – kontakt: bilety.sluzbowe@adm.uw.edu.pl
bilety.sluzbowe@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 20 474
pokój 24
Joanna Wiszniewska-Owerko
Projekty w ramach programów dydaktycznych i „mobilnościowych” UE;
program Jean Monnet; program Edukacja;
Erasmus + Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi KA107/KA171;
Współpraca z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA);
IDUB – IV.2.2: Włączanie utalentowanych młodych naukowców do zespołów badawczych
ZIP (wyjazdy doktorantów) – kontakt: wyjazdy.zip@uw.edu.pl
joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 078
pokój 29c
Sekcja Erasmus – erasmusbwz@uw.edu.pl
Monika Satała
Zastępca Kierownika
Koordynator uczelniany Programu Erasmus+
monika.satala@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 20 818
pokój 28
Ewa Makal-O’Hara
Erasmus – studenci wyjeżdżający – studia częściowe
ewa.makal@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 232
pokój 28
Sybilla Marinković
Erasmus – „Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi” – studenci wyjeżdżający;
Erasmus – wyjazdy nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych (STA)
sybilla.marinkovic@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 079
pokój 28
Ewa Rak
Erasmus – wyjazdy pracowników na szkolenia (STT);
międzyinstytucjonalne umowy Erasmus
ewa.rak@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 20 560
pokój 29c
Katarzyna Szczepankiewicz
Erasmus – studenci wyjeżdżający – studia częściowe
katarzyna.szczepankiewicz@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 069
pokój 28
Dorota Wiącek
Erasmus – zagraniczne praktyki studenckie;
Erasmus – studenci wyjeżdżający – studia częściowe
BIP-y
dwiacek@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 068
pokój 28
Katarzyna Wierzbicka
Erasmus – studenci wyjeżdżający – studia częściowe
katarzyna.wierzbicka@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 20 465
pokój 28
Sekcja ds. Zagranicznych Studentów Studiów Częściowych – iro.incoming@adm.uw.edu.pl
Klementyna Kielak
Zastępca Kierownika
Studenci przyjeżdżający: Australia i Nowa Zelandia.
Studenci goszczący (Visiting Students), European University Foundation, 4EU+, CENTRAL
klementyna.kielak@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 070
pokój 22
Angelika Dudek-Jaroszewska
Studenci przyjeżdżający: Ameryka Północna i Południowa, Hiszpania, Portugalia, Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia, Islandia;
Współpraca z ESN UW
angelika.dudek@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 20 487
pokój 22
Karolina Ignatiuk
Studenci przyjeżdżający: Afryka, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Estonia, Francja, Irlandia, Litwa, Łotwa, Malta, Rosja, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Ukraina, Węgry oraz Wielka Brytania
karolina.ignatiuk@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 231
pokój 22
Khrystyna Kurman
Studenci przyjeżdżający: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Grecja, Gruzja, Kazachstan, Macedonia Północna, Mongolia, Niderlandy, Serbia, Słowenia, Uzbekistan, Włochy
khrystyna.kurman@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 085
pokój 22
Jolanta Stelmaszczyk
Studenci przyjeżdżający: Azja (poza krajami byłego ZSRR), Izrael, Turcja, Niemcy, Austria, Luksemburg;
Erasmus+ Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi KA107/KA171;
Zakwaterowanie dla studentów studiów częściowych
jolanta.stelmaszczyk@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 067
pokój 22
IT
Kamil Olszewski
Specjalista informatyk