Zespół BWZ

Zespół Biura  (kwiecień 2022)

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Stary BUW
tel. +48 22 55 24 008
e-mail: international@adm.uw.edu.pl

Prosimy o wizyty jedynie w uzasadnionych wypadkach. Obowiązuje elektroniczna rezerwacja wizyt w każdej sprawie poprzez Terminarz BWZ.

Kierownik BWZ
Anna Sadecka
anna.sadecka@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 008
pokój 207
Sprawy finansowe
Elżbieta Jóźwik
Pełnomocnik Kwestora
elzbieta.jozwik@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 20 761
pokój 207
Sekretariat / sprawy administracyjne
Ireneusz Grejcz
Sekretariat, sprawy administracyjno-gospodarcze, sprawozdania i statystyki,
sprawozdania liczbowe POL-on, GUS.
ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 008
pokój 207
Sekcja Partnerstw Międzynarodowych – international@adm.uw.edu.pl
Anna Sadecka
Kierownik Biura
IDUB; Projekt NAWA – „Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” (API).
anna.sadecka@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 008
pokój 207
Grażyna Andrejuk
Austria, Czechy, Niemcy, Słowacja, Japonia;
Programy: CEEPUS, UNESCO;
Zakwaterowanie cudzoziemców w domach gościnnych Hera, Sokrates (pula miejsc BWZ).
grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 20 434
pokój 212
Swietłana Dachno
Kraje Partnerstwa Wschodniego (Mołdawia, Armenia, Gruzja, Azerbejdżan, Ukraina, Białoruś), Rosja, kraje Azji Środkowej (Kazachstan, Tadżykistan, Uzbekistan, Mongolia), Estonia, Litwa, Łotwa, Szwajcaria;
Program Edukacja i Swiss European Mobility Programme (wyjazdy), Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki;
Współpraca z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA);
CENTRAL.
swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 20 482
pokój 212
Monika Dąbrowska
Belgia, Bułgaria, Francja, Kanada, Luksemburg, Niderlandy, Rumunia, Węgry, Włochy;
Współpraca z Biurem WhyNotTravel, liniami lotniczymi i hotelami;
wnioski wyjazdowe;
NAWA – umowa ramowa; ZIP.
monika.dabrowska@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 009
pokój 212
Ireneusz Grejcz
Ameryka Łacińska, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Dania, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Islandia, Kosowo, Macedonia Północna, Malta, Norwegia, Portugalia, Serbia, Słowenia, Szwecja.
ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 008
pokój 207
Karolina Trybowska-Greń
Afryka, Azja (poza Japonią, Mongolią i krajami byłego ZSRR), Australia i Ocenia, Irlandia, Wielka Brytania, USA.
karolina.trybowska-gren@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 082
pokój 212
Joanna Wiszniewska
Projekty w ramach programów dydaktycznych i „mobilnościowych” UE;
program Jean Monnet; program Edukacja;
Erasmus + Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi KA107;
Współpraca z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA), IDUB.
joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 078
pokój 212
Sekcja Erasmus – erasmusbwz@uw.edu.pl
Monika Satała
Zastępca Kierownika
Koordynator uczelniany Programu Erasmus+
monika.satala@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 20 818
pokój 207
Małgorzata Kostecka
Erasmus – studenci wyjeżdżający – studia częściowe.
m.kostecka@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 20 465
pokój 207
Ewa Makal-O’Hara
Erasmus – studenci wyjeżdżający – studia częściowe.
ewa.makal@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 232
pokój 207
Sybilla Marinković
Erasmus – „Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi” – studenci wyjeżdżający;
Erasmus – wyjazdy nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych (STA).
sybilla.marinkovic@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 079
pokój 207
Ewa Rak
Erasmus – wyjazdy pracowników na szkolenia (STT);
międzyinstytucjonalne umowy Erasmus;
wizyty organizacyjne (OM).
ewa.rak@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 20 560
pokój 212
Dorota Wiącek
Erasmus – zagraniczne praktyki studenckie;
Erasmus – studenci wyjeżdżający – studia częściowe.
dwiacek@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 068
pokój 207
Sylwia Wojsa
Erasmus – studenci wyjeżdżający – studia częściowe.
sylwia.wojsa@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 069
pokój 207
Sekcja ds. Zagranicznych Studentów Studiów Częściowych – iro.incoming@adm.uw.edu.pl
Klementyna Kielak
Zastępca Kierownika
Studenci przyjeżdżający: Australia i Nowa Zelandia,
Studenci goszczący (Visiting Students), European University Foundation, 4EU+, CENTRAL.
klementyna.kielak@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 070
pokój 211
Angelika Dudek-Jaroszewska
Studenci przyjeżdżający: Ameryka Północna i Południowa, Hiszpania, Irlandia, Portugalia, Wielka Brytania.
Zakwaterowanie dla studentów studiów częściowych.
angelika.dudek@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 20 487
pokój 211
Karolina Ignatiuk
Studenci przyjeżdżający: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Francja, Grecja, Gruzja, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Malta, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry oraz kraje Azji Środkowej (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan).
karolina.ignatiuk@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 231
pokój 211
Monika Płatek
Studenci przyjeżdżający: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Włochy oraz kraje Afryki.
monika.platek@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 085
pokój 211
Jolanta Stelmaszczyk
Studenci przyjeżdżający: Azja (poza krajami byłego ZSRR), Izrael, Turcja, Erasmus+ Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi KA107;
CENTRAL.
jolanta.stelmaszczyk@adm.uw.edu.pl
tel. +48 22 55 24 067
pokój 211
IT
Kamil Olszewski
Specjalista informatyk