Prezentacje archiwalne

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami pracowników Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prezentacje te w usystematyzowany sposób przybliżają cele programu Erasmus+ oraz informacje o sposobie wnioskowania o jego fundusze.