Programy międzynarodowe

Poniżej znajdują się informacje o programach międzynarodowych będących w kompetencjach Biura Współpracy z Zagranicą.

UWAGA
W sprawach dotyczących projektów:

1. Programy zarządzane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach FRSEKomisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) oraz Operatora Programu Edukacja.

2. Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)
3. Fundusz Wyszehradzki (kontakt, Swietłana Dachno: swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl)
4. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta (kontakt: international@adm.uw.edu.pl)
5. Inne projekty edukacyjne (kontakt, Joanna Wiszniewska-Owerko: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl)
6. Wyszukiwarka ofert stypendialnych „Mobilność naukowa i edukacyjna na UW”
7. Konkurs „Dyplomacja publiczna 2023”
8. Fundusz Współpracy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) na rzecz wsparcia Ukrainy