Fundusz Współpracy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) na rzecz wsparcia Ukrainy

Fundusz Współpracy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) na rzecz wsparcia Ukrainy ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków do konkursu o granty Funduszu

https://www.cei.int/news/9496/cei-cooperation-fund-call-for-proposals-2022-open-deadline-20-january-2023
https://www.facebook.com/CEI.Secretariat
https://twitter.com/CEI_Secretariat

Łączna wartość środków dostępnych w ramach ww. konkursu wynosi 360 tys. euro, z których ok. połowa zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów projektów, mających na celu łagodzenie skutków agresji RU na UA, a także wsparcie ukraińskiej ludności oraz uchodźców z UA przebywających w państwach członkowskich IŚE.

Termin składania wniosków do Operatora Programu to 20.01.2023 r.

Szczegóły dotyczące konkursu na znajdują się na stronie IŚE:  https://application.cei.int/application/cf2022/.

Wniosek o wyrażenie zgody UW na udział w projekcie  z podpisem dziekana lub prodziekana prosimy przesłać do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ UW) najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków.

Osoba kontaktowa w BWZ – p. Joanna Wiszniewska joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl