Program Edukacja

 

 

 

 

Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

Obszary priorytetowe Programu Edukacja to:

  • edukacja włączająca,
  • zarządzanie w sektorze edukacji,
  • rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości,
  • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego systemu nauczania oraz współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami,
  • rozwój poradnictwa zawodowego,
  • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi („child welfare education”).

Działania UW:

W pierwszej edycji Programu Edukacja (EOG/19/K2/W/0004) Uniwersytet Warszawski otrzymał łączną kwotę dofinansowania 93 020,00 EUR i realizuje projekt w ramach Komponentu II dotyczącego mobilności w szkolnictwie wyższym. W ramach pierwszej edycji zrealizowano 6 mobilności studentów do Państw-Darczyńców, 1 mobilność z Państw-Darczyńców oraz 2 mobilności pracowników Do Państw-Darczyńców i 1 mobilność z Państw-Darczyńców.

W drugiej edycji Programu Edukacja (EOG/21/K2/W/0009) Uniwersytet Warszawski otrzymał łączną kwotę dofinansowania 94 500,00 EUR. W ramach Komponentu II „Mobilność w szkolnictwie wyższym” są realizowane mobilności studentów i pracowników.

Państwa-Darczyńcy: Islandia, Liechtenstein, Norwegia.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Edukacja są dostępne na stronie Programu.

Informacja dla studentów Wyjazdy Pracowników