Wyjazdy Pracowników

Program Edukacja

BWZ ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) lub wyjazdu pracowników w celach szkoleniowych (STT) do Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) – w tym konkursie do Norwegii

  • University of Oslo – Centre for Gender Research – 2 stypendia;
  • University of South-Eastern Norway – Department of Business, History and Social Sciences – 2 stypendia.

Procedura i kryteria kwalifikacji, formularze Edukacja

Wymagane dokumenty:

Termin składania kompletu dokumentów: 10 listopada, godz. 14:00.
Termin składania wniosków jest ostateczny.

Kontakt: Swietłana Dachno tel. 22 55 20 482, e-mail: swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl

 Formularze: