Erasmus (kraje partnerskie)

 „Erasmus – Mobilność edukacyjna” z krajami partnerskimi (KA171)

Projekt tego typu nawiązuje w swych celach i sposobie zarządzania do programu Erasmus Mundus.

⇒UWAGA!   Lista krajów partnerskich uprawnionych do uczestnictwa w projekcie zależy od konkursu.

Na podstawie zawartych przez Uniwersytet umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ we współpracy z wydziałowymi koordynatorami ds. mobilności, Biuro Współpracy z Zagranicą opracowuje i składa co roku do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, projekt typu „Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi (tzw. KA171)”, często potocznie nazywanym „nowym Erasmusem”. Wsparcie finansowe (stypendia) mogą być przyznane zarówno osobom przyjeżdżającym jak i wyjeżdżającym, o ile projekt to przewidywał.
Na podstawie funduszy przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ogłaszane są wewnętrzne konkursy, a z każdą zakwalifikowaną osobą (przyjeżdżającą lub wyjeżdżającą) zawierana jest indywidualna umowa stypendialna.

Zadania Biura Współpracy z Zagranicą UW w ramach realizacji podprogramu Erasmus:

 1. Na zlecenie władz uczelni BWZ koordynuje czyli opracowuje, składa i rozlicza finansowo i merytorycznie projekt typu „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA171) z krajami partnerskimi ”.
 2. BWZ udziela informacji o programie Erasmus+;

BWZ pomaga pracownikom/wydziałom/ jednostkom UW w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do uczestnictwa w projektach oraz w wypełnianiu wniosków w zakresie informacji ogólnych o UW.

⇒UWAGA!   W przypadku przyznania funduszy projekt jest realizowany i rozliczany bezpośrednio na wydziale, bez pośrednictwa BWZ.

Konkurs dla studentów i doktorantów – Studia 2024/2025 semestr letni (PL)

Informacja o zasadach kwalifikacji (LINK).

Konkurs dotyczy wyjazdu na semestralne studia ze stypendium Erasmus w semestrze letnim 2024/2025 dla studentów i/lub doktorantów UW do:

 • Universiteti Europian – Tirana, Albania – 3 stypendia (KA171)
 • Univerzitet u Sarajevu – Sarajewo, Bośnia i Hercegowina – 2 stypendia (KA171)
 • University of Montenegro – Podgorica, Czarnogóra – 2 stypendia (KA171)
 • University Of British Columbia- Kanada – 2 stypendia (KA171)
 • Universidad Nacional Autonoma, Meksyk – 1 stypendium (KA171) wyłącznie dla doktorantów, studiowanie w języku hiszpańskim

***************************************************************************************************

 • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University- Tibilisi, Gruzja – 3 stypendia (KA131) wyłącznie  dla studentów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich
 • Universitas Airlingga – Surabaya, Indonezja – 4 stypendia (KA131)
 • Korea University – Seul, Korea Płd. – 3 stypendia (KA131)
 • National Taiwan University – Taipei, Tajwan – 4 stypendia (KA131)

 

Wymagane dokumenty:

Termin przekazania dokumentów o przyznanie stypendium –  2 sierpnia 2024, godzina 16:00.

Sposób przekazania dokumentów: elektronicznie, na adres e-mail Biura Współpracy z Zagranicą UW: erasmusbwz@uw.edu.pl, przestrzegając Zarządzenia Rektora nr 279 Rektora UW z dnia 10.12.2020, o przesyłanie maili z elektronicznej poczty uniwersyteckiej. Korespondencja studenta lub doktoranta Uniwersytetu wysłana z innego adresu elektronicznego niż elektroniczna poczta uniwersytecka może pozostać bez rozpatrzenia.

Osoba kontaktowa: Joanna Wiszniewska-Owerko; joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl lub Sybilla Marinković: sybilla.marinkovic@adm.uw.edu.pl

Call for students and doctoral candidates – Studies 2024/2025 summer semester (EN)

Information about qualification rules (LINK). 

The call applies to the exchange for the summer semester 2024/2025 with an Erasmus+ scholarship for students and/or doctoral candidates from the University of Warsaw (UW) to the following universities:

 • Universiteti Europian in Tirana, Albania – 3 scholarships (KA171)
 • Univerzitet u Sarajevu in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina – 2 scholarships  (KA171)
 • University of Montenegro in Podgorica, Montenegro – 2 scholarships (KA171)
 • University Of British Columbia- Canada – 2 scholarships (KA171)
 • Universidad Nacional Autónoma, Mexico – 1 scholarship (KA171) exclusively for doctoral candidates, and the studies will be conducted in Spanish

***************************************************************************************************

 • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University- Tbilisi, Georgia – 3 scholarships (KA131) exclusively for second-cycle or long-cycle master’s degree students
 • Universitas Airlingga – Surabaya, Indonesia – 4 scholarships (KA131)
 • Korea University – Seoul, South Korea – 3 scholarships (KA131)
 • National Taiwan University – Taipei, Taiwan – 4 scholarships (KA131)

 

Required Documents:

 • Motivation letter in English; for the Mexico scholarship – the motivation letter should be in Spanish;
 • Certificate of average grades for the 2023/24 academic year issued by the secretariat/dean’s office;
 • Document certifying English language proficiency at least at B2 level; for the Mexico scholarship – a document certifying proficiency in Spanish at least at B2 level;
 • In the case of a scholarship to Canada, only language certificates consistent with the requirements of the partner university ;
 • Statement regarding previous participation in exchange programs
 • Application for approval of study abroad
 • Research plan in English (for doctoral candidates only); for the Mexico scholarship- the research plan should be in Spanish;
 • Disability certificate and/or decision regarding social scholarship at UW (for students with fewer opportunities).

 Deadline for submitting scholarship documents: at August 2, 2024, 4:00 p.m. Documents sent after the deadline will not be considered.

Submission method: Electronically, to the email address of the International Relations Office UW: erasmusbwz@uw.edu.pl, while adhering to the  Ordinance No. 279 of the Rector of the University of Warsaw dated 10 December 2020 regarding sending emails from university electronic mail. Correspondence from a student or doctoral candidate sent from an email address other than the university’s electronic mail may remain unprocessed.

Contact persons: Joanna Wiszniewska-Owerko; joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl lub Sybilla Marinković: sybilla.marinkovic@adm.uw.edu.pl

 

Konkurs dla studentów i doktorantów – Studia 2024/2025 (PL)

Informacja o zasadach kwalifikacji (link).

Konkurs dotyczy wyjazdu na semestralne studia ze stypendium Erasmus w semestrze zimowym 2024/2025 dla studentów i/lub doktorantów UW do:

 • Universiteti Europian – Tirana, Albania – 2 stypendia (KA171/2023)
 • Univerzitet u Sarajevu – Sarajewo, Bośnia i Hercegowina – 2 stypendia (KA171/2023)
 • University of Montenegro – Podgorica, Czarnogóra – 2 stypendia (KA171/2023)

***************************************************************************************

 • Universidad Nacional Autonoma, Meksyk – 1 stypendium (KA171/2023)
  wyłącznie  dla doktorantów, studia w języku hiszpańskim

 

Wymagane dokumenty:

Termin przekazania dokumentów o przyznanie stypendium –  26 kwietnia 2024, godzina 16:00.

Sposób przekazania dokumentów: elektronicznie, na adres e-mail Biura Współpracy z Zagranicą UW: erasmusbwz@uw.edu.pl, przestrzegając Zarządzenia Rektora nr 279 Rektora UW z dnia 10.12.2020, o przesyłanie maili z elektronicznej poczty uniwersyteckiej. Korespondencja studenta lub doktoranta Uniwersytetu wysłana z innego adresu elektronicznego niż elektroniczna poczta uniwersytecka może pozostać bez rozpatrzenia.

Osoba kontaktowa: Joanna Wiszniewska-Owerko; joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

 

Call for students and doctoral candidates – Studies 2024/2025 (EN)

Information about qualification rules (link).

The call applies to the exchange for the winter semester 2024/2025 with an Erasmus scholarship for students and/or doctoral candidates from the University of Warsaw (UW) to the following universities:

 • Universiteti Europian – Tirana, Albania – 2 scholarships (KA171/2023)
 • Univerzitet u Sarajevu – Sarajevo, Bosnia and Herzegovina – 2 scholarships (KA171/2023)
 • University of Montenegro – Podgorica, Montenegro – 2 scholarships (KA171/2023)

****************************************************************************************************************

 • Universidad Nacional Autonoma in Mexico – 1 scholarship (KA171/2023) – exclusively for doctoral candidates studying in Spanish.

 

Required Documents:

Deadline for submitting scholarship documents: 26th April 2024, at 4:00 PM.

Submission method: Electronically, to the email address of the International Relations Office UW: erasmusbwz@uw.edu.pl, while adhering to the  Ordinance No. 279 of the Rector of the University of Warsaw dated 10 December 2020 regarding sending emails from university electronic mail. Correspondence from a student or doctoral candidate sent from an email address other than the university’s electronic mail may remain unprocessed.

Contact person: Joanna Wiszniewska-Owerko; joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

 

Konkurs STT/KA171/2023 – Wyjazdy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do BOŚNI I HERCEGOWINY na jeden z 3 INTERNATIONAL STAFF TRAINING AND TEACHING WEEKS IN 2024

Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT)

Wymagane dokumenty:

Termin składania kompletu dokumentów: 29 stycznia 2024 r. do godziny 14.00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Kontakt: Joanna Wiszniewska-Owerko, joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl; tel. 22 55 24 078

Konkurs STT/KA171/2023 – Wyjazdy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Gruzji na „7th International Staff Week at Tbilisi State University” w dniach 15-19 kwietnia 2024 r.

Kierunek: Gruzja, Tbilisi – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University – 7th International Staff Week at Tbilisi State University (2 stypednia);

Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT)

Wymagane dokumenty:

Termin składania kompletu dokumentów: 20 grudnia 2023 r. do godziny 14.00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Kontakt: Joanna Wiszniewska-Owerko, joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl; tel. 22 55 24 078

 

Konkurs uzupełniający semestralne studia ze stypendium Erasmus w semestrze letnim 2023/2024 dla studentów i/lub doktorantów UW

Informacja o zasadach kwalifikacji:

ZASADY KWALIFIKACJI (link)

Konkurs uzupełniający dotyczy wyjazdu na semestralne studia ze stypendium Erasmus w semestrze letnim 2023/2024 dla studentów i/lub doktorantów UW do:

 • University of Montenegro – Podgorica, Czarnogóra – 2 stypendia

 Wymagane dokumenty:

Termin przekazania dokumentów o przyznanie stypendium –  23 listopada 2023, godzina 16:00.

 Sposób przekazania dokumentów: elektronicznie, na adres e-mail Biura Współpracy z Zagranicą UW: erasmusbwz@uw.edu.pl, przestrzegając Zarządzenia Rektora nr 279 Rektora UW z dnia 10.12.2020, o przesyłanie maili z elektronicznej poczty uniwersyteckiej. Korespondencja studenta lub doktoranta Uniwersytetu wysłana z innego adresu elektronicznego niż elektroniczna poczta uniwersytecka może pozostać bez rozpatrzenia.

Osoba kontaktowa: Joanna Wiszniewska-Owerko; joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

Konkurs dla studentów i doktorantów – Studia 2023/2024

Informacja o zasadach kwalifikacji:

ZASADY KWALIFIKACJI (link)

Konkurs dotyczy wyjazdu na semestralne studia ze stypendium Erasmus w semestrze letnim 2023/2024 dla studentów i/lub doktorantów UW do:

 • Universiteti Europian – Tirana, Albania – 1 stypendium (KA171)
 • Univerzitet u Sarajevu – Sarajewo, Bośnia i Hercegowina – 1 stypendium (KA171)
 • University of Montenegro – Podgorica, Czarnogóra – 1 stypendium (KA171)

**********************************************************************************

 • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University- Tibilisi, Gruzja – 3 stypendia wyłącznie  dla studentów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.(KA131)
 • Universitas Airlingga – Surabaya, Indonezja – 4 stypendia (KA131)
 • Ben Gurion University of Negev – Negev, Izrael – 2 stypendia (KA131)  zawieszone
 • Korea University – Seul, Korea Płd. – 3 stypendia (KA131)
 • National Taiwan University – Taipei, Tajwan – 4 stypendia (KA131)

 Wymagane dokumenty:

 

Termin przekazania dokumentów o przyznanie stypendium –  16 października 2023, godzina 16:00.

Sposób przekazania dokumentów: elektronicznie, na adres e-mail Biura Współpracy z Zagranicą UW: erasmusbwz@uw.edu.pl, przestrzegając Zarządzenia Rektora nr 279 Rektora UW z dnia 10.12.2020, o przesyłanie maili z elektronicznej poczty uniwersyteckiej. Korespondencja studenta lub doktoranta Uniwersytetu wysłana z innego adresu elektronicznego niż elektroniczna poczta uniwersytecka może pozostać bez rozpatrzenia.

Osoba kontaktowa: Joanna Wiszniewska-Owerko; joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

Konkurs STA/KA171/2022 – Wyjazdy nauczycieli akademickich r.a. 2022/2023 lub 2023/2024 – ROZSTZRYGNIĘTY.

Konkurs STA/KA171/2022 – Wyjazdy nauczycieli akademickich

Kierunki:

 • Albania, Tirana – European University of Tirana (1 stypendium)
 • Filipiny, Manila – Ateneo De Manila University (1 stypendium)
 • Gruzja, Tbilisi – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (1 stypendium)
 • Indonezja, Surabaya – University Of Airlangga (1 stypendium)
 • Kanada, Vancouver – University Of British Columbia (1 stypendium)
 • Mołdawia, Kiszyniów – Moldova State University (1 stypendium)
 • Palestyna, Nablus – An-Najah National University (2 stypednia)
 • USA, Chicago – Northeastern Illinois University (1 stypendium)

Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA)

 Wymagane dokumenty:

Termin składania kompletu dokumentów: 28 kwietnia 2023 r. do godziny 14.00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Kontakt: Joanna Wiszniewska, joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl; tel. 22 55 24 078

 

 

 

Konkurs STT/KA171/2022 – Wyjazdy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi r.a. 2022/2023 lub 2023/2024 – ROZSTZRYGNIĘTY

Kierunki:

 • Bośnia i Hercegowina, Sarajewo – University of Sarajevo (1 stypendium);
 • Czarnogóra, Podgorica – University of Montenegro (1 stypendium);
 • Gruzja, Tbilisi – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (1 stypendium);
 • Palestyna, Nablus – An-Najah National University (1 stypendium).

Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT)

 Wymagane dokumenty:

Termin składania kompletu dokumentów: 17 maja 2023 r. do godziny 14.00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Kontakt: Joanna Wiszniewska, joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl; tel. 22 55 24 078

Projekt KA171 złożony w roku 2022

Numer umowy finansowej nr 2022-1-PL01-KA171-HED-000071140;

Czas trwania projektu: 1 sierpnia 2022r. – 31 lipca 2025 r.

W ramach projektu KA171 rozstrzygniętego w 2022 r. UW otrzymał fundusze na wymianę studentów i/lub pracowników z uczelniami z krajów: Albania, Bhutan, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Czarnogóra, Filipiny, Gruzja, Indonezja, Izrael, Kanada, Korea, Meksyk, Mołdawia, Palestyna, Tajwan, Ukraina, USA.

W przypadku następujących krajów: Bhutan, Brazylia, Izrael, Korea, Meksyk, Tajwan i Ukraina – wymiana studentów oraz pracowników dotyczy tylko przyjazdów do UW.

Projekt KA107 złożony w roku 2020

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2020r. – 31 lipca 2023 r.
Wszystkie mobilności muszą zakończyć się do 30 czerwca 2023 r

 • W ramach projektu KA107 złożonego w roku 2020 UW otrzymał fundusze na wymianę studentów i/lub pracowników z uczelniami z krajów: Białoruś, Chiny, Filipiny, Gruzja, Indonezja, Izrael, Japonia, Jordania, Korea, Palestyna, Rosja, Ukraina, USA. W przypadku Chin, Indonezji, Japonii, Palestyny, USA wymiana studentów oraz pracowników dotyczy tylko przyjazdów do UW.
 • W 2022 roku umowa KA107/2020 została aneksowana, zostały przyznane fundusze na wymianę studentów i/lub pracowników z uczelniami z krajów: Gruzja, Indonezja, Izrael, Japonia, Jordania, Korea, Palestyna, Ukraina, USA. W przypadku Indonezji, Japonii, Palestyny, USA wymiana studentów i/lub pracowników dotyczy tylko przyjazdów do UW.

Projekty obejmują następujące typy mobilności:

 • przyjazdy/wyjazdy studentów na studia częściowe (do 5 miesięcy);
 • przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (do 7 dni);
 • przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (do 7 dni).

Kandydaci (studenci i pracownicy) ubiegają się o stypendium indywidualnie w Biurze Współpracy z Zagranicą swojej macierzystej uczelni w ramach konkursu.
Kandydaci (studenci i pracownicy) mogą ubiegać się tylko o stypendia do krajów i uczelni partnerskich wymienionych w informacji konkursowej.
Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium i pokrycie kosztów podróży) wypłacane przez Uniwersytet Warszawski na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus+.
Szczegółowych informacji nt. projektu udziela Joanna Wiszniewska-Owerko, joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl, +48 22 55 24 078.

 

Program Erasmus+ sfinansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska nie ponosi za nie odpowiedzialności.