Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych – STT 2018/2019

Konkurs uzupełniający

W projekcie Erasmus+ KA103/2018 zwolniły się fundusze na wyjazdy szkoleniowe dla pracowników UW.
W związku z tym, osoby zainteresowane realizacją takiego wyjazdu prosimy o dostarczenie do BWZ kompletu dokumentów tj.:
Zgłoszenia rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń oraz kompletności dokumentów.
Wyjazd musi rozpocząć się do 30 września br.

Formularze:

Strona z ofertami szkoleń Integration and Promotion of Staff Training Courses at Universities across Europe (IMMOTION)