Archiwum Erasmus+

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)” 2015/2016

Dla studentów – Studia 2015/2016

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)”

Komunikaty

Formularze

Organizacje studenckie

Dla studentów – Praktyki 2015/2016

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)”

PRAKTYKI  DLA  STUDENTÓW

Krok po kroku dla studentów ubiegających się o stypendia na praktyki zagraniczne
Ogólnouniwersyteckie zasady kwalifikacji studentów i doktorantów UW ubiegających się o stypendium Erasmus w celu realizacji praktyki studenckiej za granicą

Zmiana w regulaminie Ogólnouniwersyteckich zasad kwalifikacji studentów i doktorantów UW
Kody dziedzin 
Typy organizacji 
Karta studenta Erasmusa+ 

Formularze:

 

 

Komunikaty:

PRAKTYKI DLA ABSOLWENTÓW

Krok po kroku dla studentów-przyszłych absolwentów ubiegających się o stypendia na praktyki zagraniczne
Ogólnouniwersyteckie zasady kwalifikacji studentów UW ubiegających się o fundusze Erasmus (Wsparcie indywidualne) w celu realizacji praktyki zagranicznej dla absolwentów
Kody dziedzin 
Typy organizacji 

Formularze:

 

 

Komunikaty:

Organizacje studenckie

Wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich – STA 2015/2016
Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych – STT 2015/2016

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)”

Formularze:

Uwaga!

Stypendium Erasmus typu STT nie może zostać przyznane na konferencję oraz zagraniczny kurs językowy.

Wyjątek stanowią kursy metodyki nauczania języka obcego.

Informacje o wybranych szkoleniach oferowanych przez uczelnie:

Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)” 2014/2015

Dla studentów – Studia

Komunikaty

Formularze

Prezentacje

Dla studentów – Praktyki

PRAKTYKI  DLA  STUDENTÓW 2014/2015

Krok po kroku dla studentów ubiegających się o stypendia na praktyki zagraniczne
Ogólnouniwersyteckie zasady kwalifikacji studentów i doktorantów UW ubiegających się o fundusze Erasmus (Wsparcie indywidualne – SMP) oraz Kierowania na praktykę zagraniczną

–  Zmiana nr 1 do Ogólnych zasad kwalifikacji studentów i doktorantów ubiegających się o fundusze Erasmus (wsparcie indywidualne – SMP) oraz kierowania na praktykę zagraniczną

Formularze:

Komunikaty:

PRAKTYKI  DLA  ABSOLWENTÓW  2014/2015

Krok po kroku dla studentów-przyszłych absolwentów ubiegających się o stypendia na praktyki zagraniczne
Ogólnouniwersyteckie zasady kwalifikacji studentów UW ubiegających się o fundusze Erasmus (Wsparcie indywidualne) w celu realizacji praktyki zagranicznej dla absolwentów

Zmiana nr 1 do Ogólnych zasad kwalifikacji studentów Uniwersytetu Warszawskiego ubiegających się o fundusze Erasmus (wsparcie indywidualne) w celu realizacji praktyki zagranicznej dla absolwentów 

Formularze:

Komunikaty:

Wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich – STA
Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych – STT

Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja i zasady finansowania wyjazdów
Taryfikator

Formularze:

Komunikaty:

Informacje o szkoleniach oferowanych przez uczelnie: