Umowy bilateralne – oferty dla pracowników

Przedstawiamy poniżej oferty stypendialne wynikające z uniwersyteckich umów o bezpośredniej współpracy oraz informacje (po wybraniu konkretnej uczelni) na temat uprawnionych dziedzin/jednostek, terminu stypendium, wymaganych dokumentów, terminu i miejsca składania dokumentów, osoby kontaktowej w BWZ i ogólnych warunków wymiany.

Kwalifikacja na wyjazdy odbywa się w drodze konkursu. Wnioski dotyczące stypendiów rozpatruje Komisja Rektorska ds. oceny wniosków stypendialnych uwzględniając cele, które kandydat zamierza realizować za granicą i jego dotychczasowe osiągnięcia naukowe.

Główne kryteria oceny wniosków:

Lp. Kryterium Skala oceny
1. Uzasadnienie wyboru ośrodka zagranicznego / motywacja 0 – 5
2. Dotychczasowe osiągnięcia naukowe 0 – 10
3. Plan pracy 0 – 10
4. Zgodność obszaru badań oraz nawiązany kontakt / istniejąca współpraca 0 – 5
Ocena całkowita 0 – 30

ZARZĄDZENIE NR 276 REKTORA UW
z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych.

Dalsze informacje dotyczące rekrutacji i wymaganych dokumentów są dostępne u koordynatorów umów w BWZ.

AUSTRIA

NIEMCY

TAJWAN

USA