Indiana University Bloomington, USA – oferta dla samodzielnych pracowników naukowych

Adres strony internetowej: https://www.indiana.edu/
Okres pobytu: wrzesień 2023 – maj 2024
Liczba stypendiów i długość pobytu: 1 stypendium na okres do 30 dni
Dla kogo: samodzielni pracownicy naukowi
Uprawnione jednostki UW: wszystkie (reprezentowane przez oba uniwersytety)

Warunki finansowe:

  • Dofinansowanie w kwocie do 600 USD na koszty pobytu i do 1500 USD na koszty zakwaterowania (przy pobycie na 1 miesiąc).
  • Pozostałe koszty w tym m.in. koszty wizy, podróży, materiałów naukowych, ubezpieczenia zdrowotnego i NNW, oraz pozostałe koszty utrzymania pokrywa pracownik UW.

Wymagane dokumenty:

  1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana lub kierownika jednostki organizacyjnej;
  2. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej instytucji przyjmującej oraz wskazaniem proponowanych dat pobytu i wybranej jednostki IU;
  3. CV z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć naukowych;
  4. Plan pracy badawczej w IU ze wskazaniem na zgodność obszaru badań oraz istniejącą współpracę/nawiązany kontakt z partnerami na IU, z uwzględnieniem nazwisk pracowników naukowych, z którymi kandydat chciałby współpracować.
  5. Opcjonalnie: list zapraszający ze strony IU.

Uwagi:

  • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
  • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.

Termin składania dokumentów do BWZ: 13.04.2023 r.  Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Za pośrednictwem poczty elektronicznej: dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.) lub osobiście: Biuro Współpracy z Zagranicą, Stary BUW, II piętro, p. 212

Koordynator wymiany:
Karolina Trybowska-Greń, email: ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 082
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Stary BUW, p. 212