Indiana University – oferta dla samodzielnych pracowników naukowych

Kraj USA
uniwersytet Indiana University, Bloomington
link na stronę uczelni www.iub.edu
dla kogo samodzielni pracownicy naukowi
ile stypendiów i jakie 1 stypendium x 1 miesiąc
uprawnione dziedziny/jednostki wszystkie (reprezentowane przez oba uniwersytety)
termin stypendium rok akademicki 2021/2022
wymagane dokumenty:
w języku polskim
  1. Wypełniony formularz ’pozwolenia na wyjazd’ z pieczątką jednostki macierzystej, podanym ośrodkiem zagranicznym i datami pobytu, podpisany przez kierownika jednostki
w języku angielskim
  1. List motywacyjny z uwzględnieniem proponowanych dat pobytu i wybranej jednostki IU
  2. CV wraz z listą publikacji
  3. plan pracy badawczej w IU z uwzględnieniem nazwisk pracowników naukowych, z którymi kandydat chciałby współpracować, opcjonalnie: list zapraszający ze strony IU
termin składania dokumentów

1 marca 2021

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

miejsce składania dokumentów BWZ, Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa, 00-927
Pałac Kazimierzowski, pokój 24
Koordynator wymiany w BWZ Anna Sadecka, e-mail: anna.sadecka@adm.uw.edu.pl,
tel. 22 55 24 010
warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp. IU zapewnia pokój w domu gościnnym, ubezpieczenie oraz miesięczne stypendium (w wysokości $600)
inne (uwagi) W związku z występowaniem na świecie koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.