Doktoranci

Studenci studiów 3. stopnia (doktoranckich)  stacjonarnych i niestacjonarnych, mają możliwość skorzystania z różnych programów wymiany stypendialnej, w ramach których mogą zrealizować m. in. część studiów, praktykę lub staż naukowy za granicą:

UWAGA! Zapraszamy również doktorantów zainteresowanych stypendiami zagranicznymi do zapoznanie się z ofertą Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego  oraz Biura Obsługi Badań.