Doktoranci

Studenci studiów 3. stopnia (doktoranckich)  stacjonarnych i niestacjonarnych, mają możliwość skorzystania z różnych programów wymiany stypendialnej, w ramach których mogą zrealizować m. in. część studiów, praktykę lub staż naukowy za granicą: