Studenci

Studenci studiów 1. stopnia (licencjackich), 2. stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego, stacjonarnych i niestacjonarnych, mają możliwość skorzystania z różnych programów wymiany stypendialnej, w ramach których mogą zrealizować m. in. część studiów, praktykę lub staż naukowy za granicą:

Chcesz wyjechać za granicę na studia częściowe lub praktykę: