Universität des Saarlandes, Niemcy – Stypendia na staże badawcze dla nauczycieli akademickich przynajmniej ze stopniem doktora

Pełna nazwa uczelni: Universität des Saarlandes in Saarbrücken
Adres strony internetowej: www.uni-saarland.de
Liczba stypendiów i długość pobytu: 10 stypendiów 2-tygodniowych
Termin pobytu: 2023 r.
Dla kogo: nauczyciele akademiccy przynajmniej ze stopniem doktora
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • stypendium w wysokości 420 euro
 • koszt zakwaterowania pokrywa UdS

Wymagane dokumenty: w języku polskim

 1. formularz pozwolenia na wyjazd;
 2. życiorys naukowy z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć, wyróżnień, nagród;
 3. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka oraz opisem zgodności obszaru badań;
 4. plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego/osoby kontaktowej.

w języku niemieckim lub angielskim

 1. Vorschläge/Working Programme;
 2. życiorys naukowy uwzględniający szczególne osiągnięcia;
 3. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka oraz opisem zgodności obszaru badań;
 4. plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego;
 5. wstępne potwierdzenie przyjęcia z uczelni zagranicznej.

Uwagi: w związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z ewentualnymi trudnościami z wyjazdem lub powrotem do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

Termin składania dokumentów do BWZ:  15 grudnia 2022 r.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany lub w siedzibie BWZ – obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212).

Koordynator wymiany:

Grażyna Andrejuk
grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 20 434
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Stary BUW, pokój 212