Universität Wien – Stypendia na staże badawcze dla nauczycieli akademickich do 7 lat po doktoracie

kraj
Austria
uniwersytet
Universität Wien
link na stronę uczelni
www.univie.ac.at
dla kogo
nauczyciele akademiccy do 7 lat po doktoracie
ile stypendiów i jakie
1 stypendium 1-miesięczne
uprawnione dziedziny/jednostki
wszystkie jednostki UW
termin stypendium
wrzesień – grudzień 2021
wymagane dokumenty:
w języku polskim:
 1. formularz pozwolenie na wyjazd
 2. CV w formie tabelarycznej z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć naukowych i wyróżnień
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka
 4. plan badawczy stażu
 5. List polecający od samodzielnego pracownika naukowego
w języku niemieckim lub angielskim:
 1. Formularz Application form
 2. CV w formie tabelarycznej
 3. Krótki opis projektu badawczego z podaniem bibliografii, wskazaniem celu pobytu oraz z uzasadnieniem wyboru ośrodka
 4. Lista publikacji
 5. List polecający od samodzielnego pracownika naukowego
 6. List akceptacyjny od opiekuna na Uniwersytecie Wiedeńskim z podanym terminem pobytu
termin składania dokumentów
15.08.2021 r.
miejsce składania dokumentów
BWZ, Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa, 00-927
Pałac Kazimierzowski, pokój 24
osoba kontaktowa w BWZ UW
Grażyna Andrejuk – grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 20 434
warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.
Stypendium w wys. 1000 euro.
Zakwaterowanie we własnym zakresie.
inne (uwagi)