Pracownicy Biura

Fax: +48 22 55 24 011

Uprzejmie informujemy, że Biuro Współpracy z Zagranicą przyjmuje interesantów
od poniedziałku do czwartku, w godzinach 9:30 – 14:00
Osoby, które nie mogą przyjść w tym terminie, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

Struktura Biura  (stan na dzień 14.12.2016)

Kierownik BWZ

mgr Sylwia Salamon        
Koordynator uczelniany Programu Erasmus 
sylwia.salamon@adm.uw.edu.pl
pokój 24
Tel. +48 22 55 24 009

Sprawy finansowe

mgr Elżbieta Jóźwik 
Pełnomocnik Kwestora
elzbieta.jozwik@adm.uw.edu.pl
pokój 28
Tel. +48 22 55 20 761

Sekcja Współpracy Międzynarodowej

mgr Grażyna Andrejuk 
p.o. kierownika sekcji
Austria, Czechy, Niemcy, Słowacja; program CEEPUS; 
zakwaterowanie cudzoziemców w domu gościnnym Hera
grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl
pokój 24
Tel. +48 22 55 20 434
mgr Anna Jarczewska
Bułgaria, Francja, Kanada, Rumunia, Szwajcaria, Węgry, Włochy; 
współpraca z biurem WhyNotTRAVEL; wnioski wyjazdowe
anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl
pokój 24
Tel. +48 22 55 24 007
mgr Katarzyna Kozdra
Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Chorwacja, Czarnogóra, Estonia, Gruzja, 
Kazachstan, Kosowo, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Serbia, 
Słowenia, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan; 
współpraca w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego;
współpraca w ramach Baltic Sea Region University Network (BSRUN); 
projekty Erasmus Mundus (AURORA, WEBB, AURORA2)
katarzyna.kozdra@adm.uw.edu.pl
pokój 24
Tel. +48 22 55 20 482
mgr Joanna Nagłowska 
Kraje Beneluksu, skandynawskie, Ameryki Południowej i Środkowej, Cypr, Grecja, 
Hiszpania, Irlandia, Malta, Portugalia, Wielka Brytania
joanna.naglowska@adm.uw.edu.pl
pokój 24
Tel. +48 22 55 24 008
mgr Jolanta Stelmaszczyk 
Kraje Afryki, Australii i Oceanii, Azji (poza Rosją), Turcja; 
projekty Erasmus Mundus A2 - Irak, Iran, Jemen
jolanta.stelmaszczyk@adm.uw.edu.pl
pokój 24
Tel. +48 22 55 24 067

Sekcja Erasmus

mgr Monika Satała 
Kierownik sekcji
Erasmus - studenci wyjeżdżający - studia częściowe
monika.satala@adm.uw.edu.pl
pokój 28
Tel. +48 22 55 20 818
mgr Małgorzata Kostecka
Urlop 
mgr Helena Królikowska 
Erasmus - wyjazdy nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych (STA); 
prowadzenie ewidencji przyjazdów STA; 
prowadzenie polskojęzycznej strony internetowej BWZ
helena.krolikowska@adm.uw.edu.pl
pokój 28
Tel. +48 22 55 24 069
mgr Ewa Makal-O'Hara
Erasmus - studenci wyjeżdżający
ewa.makal@adm.uw.edu.pl 
pokój 28 
Tel. +48 22 55 24 232
mgr Sybilla Marinkovic
Erasmus - studenci wyjeżdżający - studia częściowe;
sybilla.marinkovic@adm.uw.edu.pl 
pokój 28 
Tel. +48 22 55 24 079

mgr Anna Piasecka
Erasmus - fundusze przeznaczone na promocję jednostek UW;
Erasmus - zagraniczne praktyki studenckie
pokój 28
mgr Ewa Rak
Erasmus - wyjazdy pracowników na szkolenia (STT); 
prowadzenie rejestru przyjazdów STT; 
międzyinstytucjonalne umowy Erasmus; 
wizyty organizacyjne (OM)
ewa.rak@adm.uw.edu.pl
pokój 28
Tel. +48 22 55 20 560
mgr Dorota Wiącek
Erasmus – zagraniczne praktyki studenckie; 
Erasmus – studenci wyjeżdżający – studia częściowe
dwiacek@adm.uw.edu.pl
pokój 28
Tel. +48 22 55 24 068

Sekcja ds. Zagranicznych Studentów Studiów Częściowych

mgr Klementyna Kielak
Kierownik sekcji
Erasmus+-studenci przyjeżdżający z Hiszpanii, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu;
EMMA-EAST2014, NAMASTE (Indie).
klementyna.kielak@adm.uw.edu.pl
pokój 22
Tel. +48 22 55 24 070
mgr Angelika Dudek-Jaroszewska
Urlop 
mgr Sylwia Niewójt
Erasmus+ - studenci przyjeżdżający z Belgii, Holandii, Luksemburgu, Szwecji, Finlandii, 
Danii, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Słowenii, Chorwacji, 
Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Grecji, Turcji, Malty, Cypru, Portugalii;  
zakwaterowanie zagranicznych stypendystów Erasmus.
sylwia.niewojt@adm.uw.edu.pl
pokój 22 
Tel. +48 22 55 24 231
mgr Marta Szugajew
Erasmus+ - studenci przyjeżdżający z Irlandii, Wielkiej Brytanii, Francji,
Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Włoch. Materiały informacyjne.
marta.szugajew@adm.uw.edu.pl
pokój 22
Tel. +48 22 55 24 085

Sekcja  Programów Edukacyjnych Unii Europejskiej

mgr Anna Sadecka 
Kierownik sekcji
Umowy o bezpośredniej współpracy akademickiej: USA; 
projekty Erasmus Mundus A2 - EMINTE(Indie); 
Kierownik projektów Erasmus Mundus A2 SIGMA i SIGMA Agile (Bałkany Zachodnie) 
anna.sadecka@adm.uw.edu.pl
pokój 22
Tel. +48 22 55 24 010
mgr Sylwia Niewójt
Osoba kontaktowa - projekty Erasmus Mundus SIGMA
sylwia.niewojt@adm.uw.edu.pl
pokój 22
Tel. +48 22 55 24 231
mgr Jakub Rejniak
Kierownik projektów Erasmus Mundus A2 SALAM i SALAM2 (Irak, Iran, Jemen)  
jakub.rejniak@adm.uw.edu.pl
pokój 22
Tel. +48 22 55 24 005
mgr Piotr Serafin 
Projekty w ramach programów dydaktycznych i "mobilnościowych" UE; 
program Jean Monnet, Tempus; 
projekt Erasmus Mundus A2 - FELLOW-MUNDUS, SIGMA;
studenci goszczący (Visiting Students); Erasmus Mundus A2 IBIES (Indie).
piotr.serafin@adm.uw.edu.pl 
pokój 22 
Tel. +48 22 55 24 078