Pracownicy Biura

Fax: +48 22 55 24 011

Uprzejmie informujemy, że Biuro Współpracy z Zagranicą przyjmuje interesantów
od poniedziałku do czwartku, w godzinach 9:30 – 14:00
Osoby, które nie mogą przyjść w tym terminie, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

Struktura Biura  (stan na dzień 21.09.2017)

Kierownik BWZ

mgr Sylwia Salamon        
Koordynator uczelniany Programu Erasmus+ 
sylwia.salamon@adm.uw.edu.pl
pokój 24
Tel. +48 22 55 24 009

Sprawy finansowe

mgr Elżbieta Jóźwik 
Pełnomocnik Kwestora
elzbieta.jozwik@adm.uw.edu.pl
pokój 28
Tel. +48 22 55 20 761

Sekcja Współpracy Międzynarodowej

mgr Katarzyna Kozdra
p.o. kierownik sekcji
Kraje Partnerstwa Wschodniego, Rosja,
Chorwacja, Czarnogóra, Estonia,  
Kazachstan, Kosowo, Litwa, Łotwa, Macedonia, Serbia, 
Słowenia, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan; 
współpraca w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego;
projekt "Erasmus - Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi" KA107-2016.
katarzyna.kozdra@adm.uw.edu.pl
pokój 24
Tel. +48 22 55 20 482
mgr Grażyna Andrejuk 
Austria, Czechy, Niemcy, Słowacja; program CEEPUS; 
zakwaterowanie cudzoziemców w domu gościnnym Hera, Sokrates (pula miejsc BWZ).
grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl
pokój 24
Tel. +48 22 55 20 434
mgr Anna Jarczewska
Bułgaria, Francja, Kanada, Rumunia, Szwajcaria, Węgry, Włochy; 
współpraca z biurem WhyNotTRAVEL; wnioski wyjazdowe.
anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl
pokój 24
Tel. +48 22 55 24 007
mgr Joanna Nagłowska 
Kraje Beneluksu, skandynawskie, Ameryki Południowej i Środkowej, Cypr, Grecja, 
Hiszpania, Irlandia, Malta, Portugalia, Wielka Brytania.
joanna.naglowska@adm.uw.edu.pl
pokój 24
Tel. +48 22 55 24 008
mgr Jolanta Stelmaszczyk 
Kraje Afryki, Australii i Oceanii, Azji (poza Rosją), Turcja.
jolanta.stelmaszczyk@adm.uw.edu.pl
pokój 24
Tel. +48 22 55 24 067

Sekcja Erasmus

mgr Monika Satała 
Kierownik sekcji
Erasmus - studenci wyjeżdżający - studia częściowe.
monika.satala@adm.uw.edu.pl
pokój 28
Tel. +48 22 55 20 818
mgr Małgorzata Kostecka
Erasmus - studenci wyjeżdżający - studia częściowe.
m.kostecka@adm.uw.edu.pl
pokój 28
Tel. +48 22 55 20 465
mgr Helena Królikowska 
Erasmus - wyjazdy nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych (STA); 
prowadzenie ewidencji przyjazdów STA; 
prowadzenie polskojęzycznej strony internetowej BWZ.
helena.krolikowska@adm.uw.edu.pl
pokój 28
Tel. +48 22 55 24 069
mgr Ewa Makal-O'Hara
Erasmus - studenci wyjeżdżający - studia częściowe. 
ewa.makal@adm.uw.edu.pl 
pokój 28 
Tel. +48 22 55 24 232
mgr Sybilla Marinković
Erasmus - studenci wyjeżdżający - studia częściowe.
sybilla.marinkovic@adm.uw.edu.pl 
pokój 28 
Tel. +48 22 55 24 079

mgr Ewa Rak
Erasmus - wyjazdy pracowników na szkolenia (STT); 
prowadzenie rejestru przyjazdów STT; 
międzyinstytucjonalne umowy Erasmus; 
wizyty organizacyjne (OM).
ewa.rak@adm.uw.edu.pl
pokój 28
Tel. +48 22 55 20 560
mgr Dorota Wiącek
Erasmus – zagraniczne praktyki studenckie; 
Erasmus – studenci wyjeżdżający – studia częściowe.
dwiacek@adm.uw.edu.pl
pokój 28
Tel. +48 22 55 24 068

Sekcja ds. Zagranicznych Studentów Studiów Częściowych

mgr Klementyna Kielak
Kierownik sekcji
Erasmus+ - studenci przyjeżdżający z Belgii, Holandii, Islandii, 
Liechtensteinu, Luksemburga, Norwegii;
strona internetowa www.iro.uw.edu.pl;
European University Foundation.
klementyna.kielak@adm.uw.edu.pl
pokój 22
Tel. +48 22 55 24 070
mgr Angelika Dudek-Jaroszewska
Erasmus+ - studenci przyjeżdżający z Francji i Hiszpanii;
materiały informacyjne; studenci goszczący (Visiting Students);
osoba kontaktowa - ESN UW.
adudek@adm.uw.edu.pl
pokój 22
Tel. +48 22 55 20 487
mgr Sylwia Niewójt
Erasmus+ - studenci przyjeżdżający z Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, 
Danii, Estonii, Finlandii, Grecji, Litwy, Łotwy, 
Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Malty, Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, Szwecji, Turcji, Węgier;  
zakwaterowanie zagranicznych stypendystów Erasmus.
sylwia.niewojt@adm.uw.edu.pl
pokój 22 
Tel. +48 22 55 24 231
mgr Marta Szugajew
Erasmus+ - studenci przyjeżdżający z Austrii, Irlandii, 
Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Włoch. 
marta.szugajew@adm.uw.edu.pl
pokój 22
Tel. +48 22 55 24 085

Sekcja  Programów Edukacyjnych Unii Europejskiej

mgr Anna Sadecka 
Kierownik sekcji
Umowy o bezpośredniej współpracy akademickiej: USA; 
Kierownik projektów; Erasmus Mundus A2 SIGMA Agile (Bałkany Zachodnie);
Erasmus REALISE. 
anna.sadecka@adm.uw.edu.pl
pokój 29c
Tel. +48 22 55 24 010
mgr Sylwia Niewójt
Osoba kontaktowa - projekt Erasmus Mundus A2 SIGMA Agile. 
sylwia.niewojt@adm.uw.edu.pl pokój 22 Tel. +48 22 55 24 231
mgr Jakub Rejniak
Kierownik projektu "Erasmus - Mobilność edukacyjna" KA107-2017;
projekty: REALISE i Erasmus KA103.  
jakub.rejniak@adm.uw.edu.pl
pokój 29c
Tel. +48 22 55 24 005
mgr Piotr Serafin 
Projekty w ramach programów dydaktycznych i "mobilnościowych" UE; 
program Jean Monnet, Tempus.
piotr.serafin@adm.uw.edu.pl 
pokój 29c 
Tel. +48 22 55 24 078