Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji, Niemcy – Stypendia na staże badawcze dla nauczycieli akademickich ze stopniem przynajmniej doktora

kraj
Niemcy
uniwersytet
Johannes Gutenberg – Universität Mainz
link na stronę uczelni
www.uni-mainz.de
dla kogo
nauczyciele akademiccy ze stopniem przynajmniej doktora
ile stypendiów i jakie
6 stypendiów 2-tygodniowych
uprawnione dziedziny/jednostki
wszystkie jednostki UW
termin stypendium
rok 2021
wymagane dokumenty
w języku polskim
  1. formularz pozwolenie na wyjazd
  2. CV z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć naukowych
  3. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka
  4. plan badawczy stażu ze wskazaniem na zgodność obszaru badań oraz istniejącą współpracę/nawiązany kontakt z partnerami na JGU
w języku niemieckim
  1. Vorschläge/Working Programme
  2. CV z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć naukowych
  3. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka
  4. plan badawczy stażu ze wskazaniem na zgodność obszaru badań oraz istniejącą współpracę/nawiązany kontakt z partnerami na JGU
termin składania dokumentów
26.02.2021
miejsce składania dokumentów
BWZ, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,
Pałac Kazimierzowski, pokój 24
osoba kontaktowa w BWZ UW
Grażyna Andrejuk – grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl
tel. 22 55 20 434
warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.
5 dni – 425 euro
7 dni – 595 euro
10 dni – 850 euro
12 dni – 1020 euro,
14 dni – 1190 euro
Koszty zakwaterowania stypendyści pokrywają sami.
inne (uwagi)