Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji, Niemcy – Stypendia na staże badawcze dla nauczycieli akademickich ze stopniem przynajmniej doktora

Pełna nazwa uczelni: Johannes Gutenberg Universität Mainz
Adres strony internetowej: www.uni-mainz.de
Liczba stypendiów i długość pobytu: 23 stypendia na okres do 14 dni
Termin realizacji stypendium: do końca 2024 r.
Dla kogo: nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • stypendium w wysokości 85 euro/dzień;
 • koszt zakwaterowania pokrywa stypendysta;

Wymagane dokumenty: w języku polskim:

 1. formularz pozwolenia na wyjazd
 2. życiorys naukowy z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć, wyróżnień, nagród
 3. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka oraz opisem zgodności obszaru badań
 4. plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego/osoby kontaktowej

w języku niemieckim lub angielskim:

 1. Vorschläge/Working Programme
 2. życiorys naukowy uwzględniający szczególne osiągnięcia
 3. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka oraz opisem zgodności obszaru badań
 4. plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego
 5. wstępne potwierdzenie przyjęcia z uczelni zagranicznej

Termin składania dokumentów do BWZ15 lutego 2024 r. Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (akceptowane będą wyłącznie skany PDF) proszę przesłać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:

Grażyna Andrejuk
grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 20 434
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24