National Taiwan University

Pełna nazwa uczelni: National Taiwan University

Adres strony internetowej: https://www.ntu.edu.tw/english/

Okres pobytu: październik-grudzień 2023 lub luty-maj 2024

Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia na okres od 14 do 31 dni

Dla kogo: nauczyciele akademiccy ze stopniem co najmniej doktora

Uprawnione jednostki UW: wszystkie (reprezentowane przez oba uniwersytety)

Warunki finansowe:

  • Uczelnia przyjmująca pokrywa koszty stypendium w kwocie NTD 600/dzień oraz oferuje zakwaterowanie (pokój jednoosobowy).
  • Pozostałe koszty w tym m.in. koszty wizy, podróży, materiałów naukowych, ubezpieczenia zdrowotnego i NNW, oraz pozostałe koszty utrzymania pokrywa pracownik UW.

Wymagane dokumenty:

  1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana lub kierownika jednostki organizacyjnej;
  2. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej instytucji przyjmującej oraz wskazaniem proponowanych dat pobytu i wybranej jednostki NTU;
  3. CV z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć naukowych (w języku angielskim);
  4. Plan pracy badawczej w NTU ze wskazaniem na zgodność obszaru badań oraz istniejącą współpracę/nawiązany kontakt z partnerami na NTU, z uwzględnieniem nazwisk pracowników naukowych, z którymi kandydat chciałby współpracować (w języku angielskim);
  5. Opcjonalnie: list zapraszający ze strony NTU.

Uwagi:

  • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
  • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.

 

Termin składania dokumentów do BWZ:

22.06.2023 r.

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

 

Koordynator wymiany:

Karolina Trybowska-Greń, email: ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 082

Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Stary BUW, p. 212