National Taiwan University

Adres strony internetowejhttps://www.ntu.edu.tw/english/
Okres pobytu: marzec – maj 2025
Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia na okres od 14 do 31 dni
Dla kogo: nauczyciele akademiccy ze stopniem co najmniej doktora
Uprawnione jednostki UW: wszystkie (reprezentowane przez oba uniwersytety)
Warunki finansowe:

  • Uczelnia przyjmująca pokrywa koszty stypendium w kwocie NTD 600/dzień oraz oferuje zakwaterowanie (pokój jednoosobowy).
  • Pozostałe koszty w tym m.in. koszty wizy, podróży, materiałów naukowych, ubezpieczenia zdrowotnego i NNW, oraz pozostałe koszty utrzymania pokrywa pracownik UW.

Wymagane dokumenty:

  1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana lub kierownika jednostki organizacyjnej;
  2. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej instytucji przyjmującej oraz wskazaniem proponowanych dat pobytu i wybranej jednostki NTU;
  3. CV z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć naukowych (w języku angielskim);
  4. Plan pracy badawczej w NTU ze wskazaniem na zgodność obszaru badań oraz istniejącą współpracę/nawiązany kontakt z partnerami na NTU, z uwzględnieniem nazwisk pracowników naukowych, z którymi kandydat chciałby współpracować (w języku angielskim);
  5. Oficjalne zaproszenie od profesora przyjmującego NTU.

Uwagi:

  • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
  • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.

Termin składania wniosków do BWZ: 10.10.2024 r. do godz. 23:59. Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane na inny, niż wskazany w ogłoszeniu adres, zostaną odrzucone z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w formacie PDF) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ  (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:
Dominika Frąk-Dudzińska, email: dominika.frak-dudzinska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, 2 piętro, pokój 24