Uniwersytet w Bonn – Stypendia na staże badawcze dla nauczycieli akademickich

Pełna nazwa uczelni: Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn

Adres strony internetowej: www.uni-bonn.de

Liczba stypendiów i długość pobytu: 3 stypendia na okres 7 dni

Termin pobytu: 2022 r.

Dla kogo: nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora

Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

– stypendium w wysokości 623 euro;

– koszt zakwaterowania pokrywa stypendysta

Wymagane dokumenty: w języku polskim

  1. formularz pozwolenia na wyjazd
  2. życiorys naukowy z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć, wyróżnień, nagród
  3. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka oraz opisem zgodności obszaru badań
  4. plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego/osoby kontaktowej

w języku niemieckim lub angielskim

  1. Vorschläge/Working Programme
  2. życiorys naukowy uwzględniający szczególne osiągnięcia
  3. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka oraz opisem zgodności obszaru badań
  4. plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego
  5. wstępne potwierdzenie przyjęcia z uczelni zagranicznej

Uwagi: w związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z ewentualnymi trudnościami z wyjazdem lub powrotem do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

Termin składania dokumentów do BWZ:  14 stycznia 2022 r.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany lub w siedzibie BWZ – obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:

Grażyna Andrejuk

grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 20 434

Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, pokój 24