Uniwersytet w Bonn – Stypendia na staże badawcze dla nauczycieli akademickich

kraj
Niemcy
uniwersytet
Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn
link na stronę uczelni
www.uni-bonn.de
dla kogo
nauczyciele akademiccy
ile stypendiów i jakie
2 stypendia badawcze na okres 7 dni
uprawnione dziedziny/jednostki
wszystkie jednostki UW
termin stypendium
2021 r.
wymagane dokumenty:
w języku polskim
  1. Formularz pozwolenia na wyjazd
  2. Życiorys naukowy uwzględniający szczególne osiągnięcia
  3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka oraz opisem zgodności obszaru badań
  4. Plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego
w języku niemieckim lub angielskim
  1. Vorschläge/Working Programme
  2. Życiorys naukowy uwzględniający szczególne osiągnięcia
  3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka oraz opisem zgodności obszaru badań
  4. Plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego
  5. Wstępne potwierdzenie przyjęcia
termin składania dokumentów
15.04.2021
miejsce składania dokumentów
BWZ, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,
Pałac Kazimierzowski, pokój 24
osoba kontaktowa w BWZ UW
Grażyna Andrejuk – grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 20 434
warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.
Stypendium w wysokości 623 euro.
Koszty zakwaterowania pokrywa stypendysta.
inne (uwagi)