Uniwersytet w Bonn – Stypendia na staże badawcze dla nauczycieli akademickich

Pełna nazwa uczelni: Rheinische Friedrich-Wilhelms  Universität Bonn
Adres strony internetowej: www.uni-bonn.de
Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia na okres do 7 dni
Termin realizacji stypendium: do końca 2023r.
Dla kogo: nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

– stypendium w wysokości 89 euro/dzień;

– koszt zakwaterowania pokrywa stypendysta

Wymagane dokumenty: w języku polskim

  1. formularz pozwolenia na wyjazd
  2. życiorys naukowy z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć, wyróżnień, nagród
  3. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka oraz opisem zgodności obszaru badań
  4. plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego/osoby kontaktowej

w języku niemieckim lub angielskim

  1. Vorschläge/Working Programme
  2. życiorys naukowy uwzględniający szczególne osiągnięcia
  3. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka oraz opisem zgodności obszaru badań
  4. plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego
  5. wstępne potwierdzenie przyjęcia z uczelni zagranicznej

Termin składania dokumentów do BWZ:  11 kwietnia 2023 r.  Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (akceptowane będą wyłącznie skany PDF) proszę przesłać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212).

Koordynator wymiany:
Grażyna Andrejuk
grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 20 434
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Budynek Starej Biblioteki, pokój 212