Uniwersytet w Konstancji, Niemcy – Stypendia na staże badawcze dla nauczycieli akademickich

Pełna nazwa uczelni: Universität Konstanz
Adres strony internetowej: www.uni-konstanz.de
Liczba stypendiów i długość pobytu: 3 stypendia 1-miesięczne lub krótsze (do uzgodnienia)
Termin pobytu: do końca roku 2024
Dla kogo: nauczyciele akademiccy po doktoracie
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • stypendium miesięczne w wysokości 2 000 euro;
 • koszt zakwaterowania pokrywa stypendysta

 Wymagane dokumenty: w języku polskim

 1. formularz pozwolenia na wyjazd;
 2. życiorys naukowy z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć, wyróżnień, nagród;
 3. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka oraz opisem zgodności obszaru badań;
 4. plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego/osoby kontaktowej na UK.

w języku niemieckim lub angielskim

 1. Vorschläge/Working Programme;
 2. życiorys naukowy z listą publikacji;
 3. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka oraz  opisem zgodności obszaru badań;
 4. plan badawczy stażu;
 5. wstępne potwierdzenie przyjęcia z uczelni zagranicznej.

Termin składania dokumentów do BWZ:  24 maja 2024 r.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres: bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl  przesyłając wiadomość z uniwersyteckiego adresu poczty elektronicznej zgodnie z zarządzeniem rektora UW nr 279 z dn. 10 grudnia 2020 r. w sprawie poczty elektronicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Zgłoszenia nadesłane z innych adresów pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ  (należy wybrać pokój 24

Koordynator wymiany:

Grażyna Andrejuk
grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 20 434
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24