Uniwersytet w Konstancji, Niemcy – Stypendia na staże badawcze dla nauczycieli akademickich

kraj
Niemcy
uniwersytet
Universität Konstanz / Uniwersytet w Konstancji
link na stronę uczelni
www.uni-konstanz.de
dla kogo
Nauczyciele akademiccy
ile stypendiów i jakie
2 stypendia 1-miesięczne lub krótsze (do uzgodnienia)
uprawnione dziedziny/jednostki
wszystkie jednostki UW
termin stypendium
2021 r.
wymagane dokumenty
w języku polskim
  1. Formularz pozwolenia na wyjazd
  2. Życiorys naukowy z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć naukowych, wyróżnień, nagród
  3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka
  4. Plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego oraz zgodności obszaru badań
w języku niemieckim lub angielskim
  1. Vorschläge/Working Programme
  2. Życiorys naukowy z listą publikacji
  3. Plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego
  4. Wstępne potwierdzenie przyjęcia z Uniwersytetu w Konstancji
termin składania dokumentów
31.03.2021 r.
miejsce składania dokumentów
BWZ, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,
Pałac Kazimierzowski, pokój 24
osoba kontaktowa w BWZ UW
Grażyna Andrejuk – grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 20 434
warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.
– stypendium miesięczne w wysokości: 1500 euro;
– stypendium na okres 7 dni: 500 euro;
– koszty zakwaterowania pokrywa stypendysta.
inne (uwagi)