Zakup biletów na podróże służbowe

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr POUZ-361/123/2023/DZP, Uniwersytet Warszawski zawarł z WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k. umowę nr POUZ 362-123/2023/DZP, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Umowa została zawarta na 2 lata i obowiązuje od 18 grudnia 2023 r. do 18 grudnia 2025 r. lub do wyczerpania kwoty wymienionej w umowie. Od 18 grudnia 2023 r. zakupu biletów objętych umową należy dokonywać wyłącznie za pośrednictwem Why not TRAVEL. Zakup biletu za pośrednictwem BWZ  nie będzie możliwy. Nie należy też kupować ww. biletów indywidualnie.

Zakup biletów przez Why not TRAVEL

 

Od 4 września 2023 r. do dnia 17 grudnia 2023 r. obowiązywały zasady zakupu i rozliczania biletów dot. podróży służbowych, wprowadzone decyzją Prorektora ds. współpracy i spraw pracowniczych:

Zakup biletów przez BWZ Indywidualny zakup biletów Pismo Kwestora