Zakup biletów poza Why not TRAVEL

Na podstawie § 10 ust. 4 Instrukcji o szczegółowych zasadach, regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz o trybie ich rozliczania, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lipca 2011 r., wprowadza się poniższą procedurę:

Zakupu biletów lotniczych komunikacji krajowej, międzynarodowej i zagranicznej poza Why not TRAVEL (bezpośrednio od przewoźników, w innych biurach podróży, od pośredników internetowych) można dokonać wyłącznie w przypadku stwierdzenia większej niż 3% różnicy w cenie, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Biura Współpracy z Zagranicą na zakup konkretnego biletu. Wymagane jest dokonanie porównania cenowego w stosunku do oferty przedstawionej przez Why not TRAVEL. Oferty muszą być sporządzone w tym samym czasie. Każde zapytanie powinno zawierać obie oferty – ofertę przedstawioną przez Why not TRAVEL oraz ofertę pozyskaną samodzielnie – obie sporządzone w tym czasie.

  1. O zgodę należy występować do koordynatora umowy z Why not TRAVEL drogą mailową przed dokonaniem zakupu: ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl;
  2. E-mail powinien zawierać:
    1. imię i nazwisko pasażera/pasażerki;
    2. ww. dwie oferty – ofertę przedstawioną przez Why not TRAVEL oraz ofertę pozyskaną samodzielnie;
    3. skan wniosku wyjazdowego, zatwierdzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej i kwestora/z-cę kwestora/pełnomocnika kwestora – dotyczy pracowników, studentów i doktorantów UW;
    4. skan zgłoszenia przyjazdu gościa, zatwierdzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej i Kwestora/z-cę Kwestora/Pełnomocnika Kwestora – dotyczy gości UW;

Kontakt w razie pytań:
Ireneusz Grejcz
Sekretarz Biura Współpracy z Zagranicą – koordynator umowy z Why not TRAVEL
ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl
tel. 22 55 24 008