Zakup biletów poza Why not TRAVEL

Zakupu biletów lotniczych komunikacji krajowej, międzynarodowej i zagranicznej poza Why not TRAVEL (bezpośrednio od przewoźników, w innych biurach podróży, od pośredników internetowych) można dokonać wyłącznie w przypadku stwierdzenia większej niż 3% różnicy w cenie, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Biura Współpracy z Zagranicą na zakup konkretnego biletu. Wymagane jest dokonanie porównania cenowego w stosunku do oferty przedstawionej przez Why not TRAVEL. Każde zapytanie powinno zawierać obie oferty – ofertę przedstawioną przez Why not TRAVEL oraz ofertę pozyskaną samodzielnie.

  1. O zgodę należy występować do koordynatora umowy z Why not TRAVEL wyłącznie drogą elektroniczną przed dokonaniem zakupu: ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl;
  2. E-mail powinien zawierać:
    1. imię i nazwisko pasażera/pasażerki;
    2. ww. dwie oferty – ofertę przedstawioną przez Why not TRAVEL oraz ofertę pozyskaną samodzielnie;

Kontakt w razie pytań:
Ireneusz Grejcz
Sekretarz Biura Współpracy z Zagranicą – koordynator umowy z Why not TRAVEL
ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl
tel. 22 55 24 008