WhyNotTRAVEL

Drukuj Drukuj

Zakup biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów

W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego Nr DZP-361-88/2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych i autobusowych oraz promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów została zawarta umowa z Firmą WhyNotTRAVEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Okres trwania umowy: od 02.04.2017 r. do 02.04.2020 r.

Umowa stanowi, między innymi, że (§ 6):

„2.Kupującemu [UW] przysługuje prawo porównywania cen biletów lotniczych oferowanych przez Sprzedawcę z cenami biletów lotniczych oferowanych przez inne biura lub przez przewoźników w sprzedaży bezpośredniej, w tym przez Internet.

3. W przypadku stwierdzenia większej niż 3 % różnicy w cenie biletu lotniczego oferowanego przez Sprzedawcę w stosunku do ceny biletu oferowanej przez inne biuro lub przez przewoźnika, Kupujący ma prawo kupić bilet w innym biurze lub u przewoźnika.

4. Kupujący ma prawo do zmiany standardu usług przy wyborze połączenia lotniczego oraz do rezygnacji z usługi dostarczenia biletu i/lub wizy.”

Lista kontaktowa WhyNotTRAVEL
Siedziba Firmy WhyNotTRAVEL:
Kielnarowa 108 A
36-020 Tyczyn
Biuro w Warszawie:
WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp.k.
Ul. Łucka 15, 00-842 Warszawa
pon. – pt.: 9.00– 17.00, sob.: 10.00 – 14.00
Numer alarmowy dostępny poza godzinami pracy biura: +48 570 055 600

UWAGI

  1. W przypadku stwierdzenia większej niż 3% różnicy w oferowanych cenach biletu lub zamiaru kupna biletu w innym biurze lub bezpośrednio u przewoźnika, należy wystąpić do Biura Współpracy z Zagranicą (także e-mailowo na adres: sylwia.salamon@adm.uw.edu.pl lub anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl) z prośbą o wyrażenie zgody na kupno biletu w innym biurze /u przewoźnika, przekazując informację o obu cenach.
  2. Zgodnie z umową zawartą z WhyNotTRAVEL, faktura może być wystawiona na Uniwersytet Warszawski tylko w przypadku opłaty należności przelewem bankowym lub kartą służbową Uniwersytetu Warszawskiego.
  3. Umowa nie obejmuje zakupu krajowych biletów kolejowych i autobusowych.
  4. Podstawą wystawienia biletu jest złożenie w WhyNotTRAVEL przez osobę wyjeżdżającą pisemnego zamówienia, którym jest formularz Zlecenie zakupu biletu, podpisany przez osobę wyjeżdżającą, kierownika jednostki UW oraz osobę odpowiedzialną za sprawy finansowe lub, jeżeli dotyczy, Zlecenie na zakup biletu na przelot „tanią linią lotniczą.
  5. Zastrzeżenia i uwagi dotyczące realizacji umowy lub współpracy z firmą WhyNotTRAVEL prosimy kierować do Biura Współpracy z Zagranicą, do p. Anny Jarczewskiej, e-mail: anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007.

Procedura zakupu biletu kolejowego lub autobusowego komunikacji krajowej

  1. Na podstawie złożonego wniosku o oddelegowanie, na konto osoby wyjeżdżającej może zostać przelana zaliczka na pokrycie kosztów biletu lub może nastąpić wypłata gotówki w kasie wydziałowej/UW.
  2. Zaliczka na zakup biletu może być wypłacona z tzw. pogotowia kasowego danej jednostki UW.
  3. bilet kolejowy można zakupić w kasach lub on line, wówczas faktura będzie wystawiona zgodnie z danymi wprowadzonymi do systemu rezerwacji.Bilety kolejowe relacji krajowej można kupić za pomocą systemu internetowej sprzedaży biletów e-IC poprzez stronę www.intercity.pl.Przez Internet można zakupić bilety jednorazowe na przejazd na odległość powyżej 50 km, na wszystkie pociągi Express InterCity (EIC) oraz Twoich Linii Kolejowych (TLK).Przed dokonaniem zakupu należy utworzyć własne konto, wypełniając formularz rejestracyjny online.Za elektroniczny bilet kolejowy można zapłacić kartą (systemy Visa, Meastro, MasterCard) lub przelewem online.W trakcie zakupu można „poprosić system” o wystawienie faktury VAT i przysłanie jej drogą elektroniczną lub pocztą.UWAGA: każdy bilet jednorazowy na przejazd koleją normalnotorową na odległość nie mniejszą niż 50 km, zakupiony w kasie kolejowej, jest fakturą. Do takich biletów nie są wystawiane faktury VAT.Przed dokonaniem zakupu biletu przez Internet polecamy zapoznanie się z informacjami i instrukcją na stronie: http://intercity.pl/pl/site/niezbednik-podroznego/ .

Promocje specjalne

Firma WhyNotTRAVEL nie ma możliwości zakupu biletów oferowanych przez poszczególne linie lotnicze w ramach ich własnych promocji specjalnych.
Promocje te polegają na wpisaniu w trakcie rezerwacji kodu zniżkowego (np. z okazji Walentynek, Dnia Kobiet) i są dostępne jedynie na stronie internetowej przewoźnika.

Wizowanie paszportów

Firma WhyNotTravel sp. z o.o. sp. k. wygrała przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych i autobusowych oraz promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów

Dział wiz:

P. Monika Kuźniar i p. Sylwia Rokita – tel. 22 465 91 88, e-mail: uw@whynottravel.pl.