WhyNotTravel

Zakup biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr DZP-361-106/2019, w dniu 30 kwietnia 2020 r. została podpisana z Biurem WhyNotTravel  sp. zo.o. sp. k. umowa nr DZP-362-106/2019. Umowa została zawarta na podstawie art 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Umowa została zawarta na 3 lata i obowiązuje od 3 września 2020 r. do 3 września 2023 r. lub do wyczerpania kwoty wymienionej w umowie.

W dniu 16 czerwca 2020 r. podpisany został Aneks nr 1 do Umowy nr DZP-362-106/2019, zmieniający formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy z pieniądza na gwarancję ubezpieczeniową.

 1. Zgodnie z §4 ust. 3 umowy opłaty transakcyjne wynoszą odpowiednio:
  • 0,01 PLN brutto za wystawienie i dostarczenie jednego biletu,
  • 57,81 PLN brutto za pośrednictwo wizowe
 1. Nie zmienia się procedura zakupu biletów ani zasady postępowania w przypadku znalezienia oferty o min. 3% tańszej.
 2. Obowiązują zmodyfikowane druki zleceń zakupu biletów i wiz (zlecenie zakupu biletu, zlecenie zakupu biletu na przelot tanią linią lotniczą)

UWAGI

 1. W przypadku stwierdzenia większej niż 3% różnicy w oferowanych cenach biletu lub zamiaru kupna biletu w innym biurze lub bezpośrednio u przewoźnika, należy wystąpić do Biura Współpracy z Zagranicą o wyrażenie zgody na zakup biletu w innym biurze / bezpośrednio u przewoźnika, drogą mailową na adres: international@adm.uw.edu.pl. Do e-maila należy załączyć obie wyceny.
 2. Zgodnie z umową zawartą z WhyNotTravel, faktura może być wystawiona na Uniwersytet Warszawski tylko w przypadku opłaty należności przelewem bankowym.
 3. Umowa nie obejmuje zakupu krajowych biletów kolejowych i autobusowych.
 4. Podstawą wystawienia biletu jest złożenie w WhyNotTravel  przez osobę wyjeżdżającą pisemnego zamówienia, którym jest formularz Zlecenie zakupu biletu, podpisany przez osobę wyjeżdżającą, kierownika jednostki UW oraz osobę odpowiedzialną za sprawy finansowe lub, jeżeli dotyczy, Zlecenie na zakup biletu na przelot tanią linią lotniczą.
 5. Zastrzeżenia i uwagi dotyczące realizacji umowy lub współpracy z firmą WhyNotTravel prosimy kierować do Biura Współpracy z Zagranicą, e-mail: international@adm.uw.edu.pl

Promocje specjalne

Firma WhyNotTravel nie ma możliwości zakupu biletów oferowanych przez poszczególne linie lotnicze w ramach ich własnych promocji specjalnych.
Promocje te polegają na wpisaniu w trakcie rezerwacji kodu zniżkowego (np. z okazji Walentynek, Dnia Kobiet) i są dostępne jedynie na stronie internetowej przewoźnika.

Wizowanie paszportów

Usługa wizowania paszportów dotyczy uzyskiwania wiz z obowiązkiem złożenia dokumentów w przedstawicielstwie konsularnym lub centrum obsługi wiz. Nie dotyczy wiz uzyskiwanych drogą elektroniczną (e-wizy) lub w miejscach przekroczenia granicy danego państwa.
Pośrednictwo wizowe: tel. 22 465 91 88, e-mail: uw@whynottravel.pl.

 

WhyNotTRAVEL

Lista kontaktowa WhyNotTRAVEL

Siedziba Firmy WhyNotTRAVEL:
Kielnarowa 108 A
36-020 Tyczyn

Biuro w Warszawie:
WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp.k.
Ul. Łucka 15, 00-842 Warszawa
pon. – pt.: 9.00– 17.00, sob.: 10.00 – 14.00

Numer alarmowy dostępny codziennie w godzinach 18.00 – 8.00: +48 570 055 600 oraz podczas dyżurów w soboty.