Wysokość diet i stypendiów dla cudzoziemców

Wysokość stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej określa Zarządzenie nr 10/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

 

Zasady przyjmowania gości na Uniwersytecie Warszawskim oraz finansowania kosztów ich pobytu określają zarządzenia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego:

  • ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 11
    z dnia 6 lutego 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 130 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu przyjmowania gości na Uniwersytecie Warszawskim oraz finansowania kosztów ich pobytu.
  • ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 130
    z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu przyjmowania gości na Uniwersytecie Warszawskim oraz finansowania kosztów ich pobytu.