Opłaty za studia

Studenci zagraniczni, którzy nie są stypendystami Rządu RP lub rządu państwa obcego, Uniwersytetu Warszawskiego lub europejskich i innych programów stypendialnych, mogą odbyć część swoich studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim za odpłatnością na niżej przedstawionych warunkach finansowych:

 

monety

Termin rejestracji on-line oraz składania dokumentów upływa 15 maja (na studia w semestrze zimowym oraz studia całoroczne) lub 15 listopada (na studia  w semestrze letnim)