Rejestracja na UW

Rejestracja na:

  1. studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie odbywa się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów.
  2. studia trzeciego stopnia (doktoranckie) 
  3. semestralne lub dwu semestralne studia na okres do jednego roku akademickiego odbywa się poprzez system internetowy Online application for short-term studies.