Rejestracja na zajęcia

  • Oferta dydaktyczna UW  – Informator ECTS
  • Harmonogram rejestracji.
  • Rejestracja na zajęcia oferowane przez jednostki dydaktyczne odbywa się przez USOSweb lub przez koordynatora ds. mobilności.
  • Rejestracja na lektoraty z języków obcych, lektoraty z języka polskiego, przedmioty ogólnouniwersyteckie oraz zajęcia wychowania fizycznego odbywa się poprzez Rejestrację Żetonową.