Wizy i legalizacja pobytu

➡ Informacji w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców (studentów, pracowników) w Polsce udziela Welcome Point,  Krakowskie Przedmieście 26/28,  tel. 22 55 24 080.

➡ Zgodnie z informacją uzyskaną w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sprawy związane z przewlekłością procedur dotyczących legalizacji pobytu naukowców zagranicznych realizujących projekty badawcze na Uniwersytecie Warszawskim należy zgłaszać do pani Justyny Bylińskiej z MNiSW, na adres: justyna.bylinska@mnisw.gov.pl.

Sprawy powinny być zgłaszane przez pracowników administracji jednostek, w których zatrudnieni są naukowcy-cudzoziemcy, nie bezpośrednio przez samych zainteresowanych.

➡ Informacje są także dostępne na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.