Kalendarz akademicki

Kalendarz akademicki

Rok akademicki trwa od października do czerwca i dzieli się na dwa semestry – zimowy i letni. Każdy z nich kończy się sesją egzaminacyjną, a pomiędzy semestrami odbywają się ferie zimowe. Wakacje letnie trwają od lipca do września. Dokładne terminy zajęć, egzaminów i dni wolnych podane są w kalendarzu na dany rok akademicki.

Kalendarz akademicki 2021/2022