Nauka języka polskiego na UW


Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM to najstarszy w Polsce ośrodek nauczania języka polskiego i kultury polskiej dla obcokrajowców. W ciągu całego roku akademickiego organizuje liczne kursy i zajęcia. W Centrum uczą się studenci nie tylko Uniwersytetu Warszawskiego, ale innych warszawskich szkół wyższych oraz wielu  zainteresowanych językiem polskim i polską kulturą cudzoziemców.

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla cudzoziemców Polonicum

 

 

TANDEM to program ESN (Erasmus Student Network), którego celem jest promowanie  mniej formalnych sposobów uczenia się języka polskiego i nauczania języków obcych, a także wspieranie integracji kulturowej wśród studentów.