Studia i kształcenie krótkoterminowe

Cudzoziemcy (studenci goszczący) mogą zostać przyjęci przez Uniwersytet Warszawski i zrealizować część swoich studiów przez okres do jednego roku akademickiego (przez semestr lub dwa).

Cudzoziemcy będący studentami w uczelni macierzystej mogą zostać przyjęci:

  • jako stypendyści Rządu RP lub państwa obcego,
  • jako stypendyści Uniwersytetu Warszawskiego (np. w ramach umów bilateralnych z uczelniami zagranicznymi),
  • jako stypendyści programu Erasmus lub innych programów/organizacji międzynarodowych,
  • za odpłatnością.

W każdym przypadku kandydat musi się zarejestrować w systemie https://irk.uw.edu.pl/pl/ , w terminie do 15 czerwca (na semestr zimowy i cały rok akademicki) lub do 15 listopada (na semestr letni).