Wysokość diet i stypendiów dla cudzoziemców

Wysokość stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej określa Zarządzenie nr 10/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Zarządzenie stanowi często podstawę do wypłaty diet i pokrycia kosztów zakwaterowania zagranicznych gości UW w przypadku pobytu w ramach umów o bezpośredniej współpracy akademickiej lub wizyt na zaproszenie indywidualne.

Jeżeli goście przyjeżdżają w ramach projektu/programu, wówczas stosuje się zasady i stawki określone w umowach finansowych obowiązujących dla danego projektu /programu.