Uznawalność wykształcenia

Instytucją właściwą w sprawach uznawalności zagranicznych dyplomów i stopni naukowych jest obecnie:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej

ul. Wspólna 1/3 (wejście od ul. Hożej 20)
00-529 Warszawa
tel.: +48 22 628 67 76
fax: +48 22 628 35 34
e-mail: enic-naric@nauka.gov.pl

Godziny pracy urzędu: 8:15 – 16:15
Sekretariat departamentu znajduje się w pokoju 320.

Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie MNiS