Uznawalność wykształcenia

Instytucją właściwą w sprawach uznawalności zagranicznych dyplomów i stopni naukowych jest obecnie:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

ul. Polna 40

00-635 Warszawa

Tel. +48 22 390 35 00

Fax. +48 22 826 28 23

e-mail: biuro@nawa.gov.pl

Kancelaria NAWA czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA

 

Strona główna