Zapraszamy do udziału w konkursie na stypendia badawcze dla doktorantów na Uniwersytecie w Hamburgu
31 maja 2022

Universität Hamburg, Niemcy – Stypendia na staże badawcze dla doktorantów


Debata organizowana na Uniwersytecie Wiedeńskim w ramach sieci CENTRAL
30 maja 2022

2 czerwca (godz. 16.30 – 18.15) na Uniwersytecie Wiedeńskim odbędzie się debata organizowana w ramach sieci CENTRAL. UW reprezentowała będzie Pani Dr. Katarzyna Jakubowska-Krawczyk 

Debata będzie dostępna online https://central-network.eu/news-events/panel-discussion/

 

Keynote Address: “Is Russia again be the tragedy of Central Europe?”

Ambassador Dr. Emil Brix (Director of The Vienna School of International Studies (Diplomatische Akademie Wien); CENTRAL Ambassador of the University of Vienna)

 

CENTRAL-Network Panel Discussion : „War in Ukraine: a turning point for the relationship between Central Europe and Russia?”

Panelists (alphabetically):

Prof. Susanne Frank (Humboldt Universität zu Berlin, Department of Slavic and Hungarian Studies)

Prof. Zsuzsa Hetényi (Eötvös Loránd University Budapest, Institute of Slavonic and Baltic Philology)

Dr. Katarzyna Jakubowska-Krawczyk (University of Warsaw, Department of Ukrainian Studies)

Dr. Karel Svoboda (Charles University Prague, Institute of International Studies)

Prof. Philipp Ther (University of Vienna, Department of East European History)

 

Moderation: Bethany Bell (BBC correspondent)

2.6.2022, 16:30 – 18:15

For further information, as well as for the link for the streaming of the event, please go to: https://central-network.eu/news-events/panel-discussion/


Nabór na mobilności Programu CEEPUS w ramach sieci akademickich
27 maja 2022

Do dnia 15 czerwca 2022 (semestr zimowy 2022/2023) i 30 października 2022 (semestr letni (2023) studenci, doktoranci i nauczyciele akademiccy UW mogą ubiegać się o stypendia na realizację mobilności Programu CEEPUS w ramach sieci akademickich:

Procedura aplikacyjna:

  1. Sprawdzenie na stronie: https://www.ceepus.info/content/find czy jednostka jest uczestnikiem akademickiej sieci CEEPUS; kontakt z koordynatorem sieci w jednostce;
  2. Założenie konta w serwisie CEEPUS na stronie: ceepus.info
  3. Utworzenie aplikacji (po zalogowaniu się na swoje konto poprzez komendę „Create a New Mobility”) i jej wydrukowanie;
  4. Zatwierdzenie aplikacji przez koordynatora sieci akademickiej w jednostce i przesłanie jej do Narodowego Biura CEEPUS (NCO-PL);
  5. Zatwierdzenie aplikacji przez NCO-PL i przesyłanie jej do Biura CEEPUS w kraju, którego ona dotyczy (NCO);
  6. Przyznanie stypendium przez zagraniczne NCO; wysłanie „Letter of Award” oraz innych, niezbędnych informacji na wskazany w aplikacji adres.

Uwaga: W przypadku odrzucenia aplikacji generowana jest informacja systemowa skierowana do zainteresowanego poprzez e-mail oraz  widoczna w systemie po zalogowaniu się na konto.

  1. Akceptacja przyznanego stypendium i jego warunków przez kandydata.

 

Wyjazd na stypendium:

Procedura zakupu biletów na stronie BWZ: http://bwz.uw.edu.pl/ceepus/

Rozliczenie stypendium:

  1. stypendysta przekazuje do koordynatora sieci w jednostce UW oraz do BWZ:

– „Letter of Confirmation” – podpisany przez koordynatora/partnera sieci na uczelni goszczącej  (formularz drukowany jest z systemu w ramach konkretnej aplikacji);

– „Mobility Report Student/Teacher” (formularz wypełniony i wydrukowany z systemu w ramach konkretnej aplikacji);

– inne dokumenty zgodnie z informacją na stronie: http://bwz.uw.edu.pl/ceepus/

  1. stypendysta wprowadza skany: „Letter of Confirmation” i „Mobility Report” do zrealizowanej aplikacji w systemie.

NCO Polska przyjmuje jedynie kopie „Letter of Confirmation” i „Report” generowane z systemu z kodami „QR”.

  1. Uczelnia obciąża NAWA kosztami przejazdu do i z miejsca realizacji stypendium.

Terminy składania aplikacji:

do 15 czerwca – na semestr zimowy

do 30 października – na semestr letni

 

Więcej informacji na stronach:

www.ceepus.info

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/nabor-mobilnosci-ceepus-na-rok-2022-2023

http://bwz.uw.edu.pl/programy-miedzynarodowe-2/

oraz:

– u koordynatorów sieci CEEPUS w jednostkach UW

– w BWZ (p. Grażyna Andrejuk: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl)

 

 


Konkurs wewnętrzny na projekt w ramach Programu NAWA „Promocja języka polskiego”
20 maja 2022

Termin nadsyłania zgłoszeń do BWZ UW: 28.06.2022 r.

Każda uczelnia może złożyć maksymalnie 3 wnioski projektowe.

Jednostki UW zainteresowane wzięciem udziału w konkursie przesyłają mailowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do Biura Współpracy z Zagranicą na adres swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl do 28.06.2022 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 08.07.2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz programu znajdują się na stronie – zakładka Program Promocja języka polskiego.


Stowarzyszenie GFPS Polska zaprasza do udziału w konkursie  na letnią szkołę językową Tandem 2022
18 maja 2022

Stowarzyszenie GFPS Polska zaprasza do udziału w konkursie  na letnią szkołę językową Tandem 2022, która odbędzie się w terminie 15.08.-01.09.22 r. w Bad Sachsa w Niemczech.
Termin zgłoszeń upływa 31.05.2022.

Więcej informacji: https://www.gfps.pl/tandem/


„Miasteczko na styku kultur – Cultural Hot Spot”
13 maja 2022

 

Welcome Point, Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu, Samorząd Studentów UW oraz Samorząd Studentów Wydziału Orientalistycznego wspólnie zapraszają na drugą edycję obchodów dnia wielokulturowości na UW pod hasłem:

„Miasteczko na styku kultur – Cultural Hot Spot” w dniu 20 maja 2022 r. w godzinach 11:00-18:00 na terenie Kampusu Głównego UW.

Celem wydarzenia jest promocja różnorodności i wielokulturowości na Uniwersytecie Warszawskim oraz integracja polskich i zagranicznych studentów, a także pozostałych członków społeczności akademickiej.

W programie Miasteczka znajdą się 3 główne punkty:

– strefa z namiotami, w których studenci zagraniczni będą prezentować swoje różnorodne kultury (m.in. Egipt, Meksyk, Etiopia, Korea Południowa, Ukraina i wiele innych),

– prelekcje i panele dyskusyjne (aula im. Baszkiewicza w Gmachu Audytoryjnym),

– strefa gastronomiczna z foodtrackami.

Więcej informacji na wydarzenie na Facebooku oraz naszej stronie internetowej.