Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór wniosków w ramach programu Polskie Powroty 2020.
24 stycznia 2020

Nabór wniosków trwa do 31 marca 2020 r., do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w programie prosimy o dostarczenie do BWZ wypełnionego i podpisanego wniosku o wyrażenie zgody na udział w projekcie.

Kontakt w BWZ: pani Katarzyna Kozdra, email katarzyna.kozdra@adm.uw.edu.pl.

Formularz wniosku o wyrażenie zgody na udział w projekcie jest również dostępny na stronie BWZ.


Dzień otwarty dla zainteresowanych składaniem wniosków o Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego.
23 stycznia 2020

Zapraszamy przedstawicieli uczelni (oraz innych organizacji) zamierzających składać wnioski w ramach programu Erasmus+, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego (termin składania wniosków 24 marca 2020 r., godz. 12:00) na dzień otwarty o charakterze indywidualnych konsultacji, który odbędzie się 27 lutego 2020 r. w siedzibie FRSE.

W ramach indywidualnych konsultacji będzie można omówić z pracownikami Narodowej Agencji pomysł na projekt oraz zgodność planowanych działań projektowych z zasadami Partnerstw strategicznych, a także kwalifikowalność wydatków. Narodowa Agencja nie formułuje opinii na temat jakości gotowych wniosków.

 

Rejestracja uczestników jest prowadzona online: https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/c70bcbb4043c3cad9c700111d29ef430  i zostanie zamknięta 19 lutego 2020 r. lub wcześniej jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany. Konsultacje mogą trwać maksymalnie 60 minut.

Liczba miejsc jest ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o niezwłoczne zgłaszanie rezygnacji z udziału w spotkaniu na adres: he2@erasmusplus.org.pl.

 

Potwierdzenie terminu i godziny konsultacji zostanie wysłane na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. W przypadku braku możliwości spotkania o wybranej przez Państwa porze będziemy kontaktować się telefonicznie na podany w formularzu numer telefonu lub mailowo na podany w formularzu adres e-mail w celu ustalenia dogodnego terminu.

 

Osoby, które nie mogły się zarejestrować z powodu braku miejsc, a chciałyby skorzystać z konsultacji, prosimy o kontakt mailowy: he2@erasmusplus.org.pl. Osoby te zostaną powiadomione o możliwości udziału w spotkaniu, jeśli zwolnią się miejsca, lub o możliwości konsultacji w innym terminie.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Koszty podróży uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.


Online seminar on Designing Strategic Partnerships, 30 stycznia 2020 r., godz. 14:00

 

W imieniu DAAD (niemieckiej Narodowej Agencji) serdecznie zapraszamy zainteresowanych Partnerstwami strategicznymi na seminarium online, w ramach którego swoim doświadczeniem i dobrą praktyką będzie się dzieliło dwóch realizatorów projektów:

  • Dr. Endla Reintam is professor of soil science at the Estonian University of Life Siences. Endla will present the project IntASEK, International Applied Soil and Plant Ecology Knowledge.
  • Dr. Ellen Fetzer works at Nürtingen-Geislingen University in Germany in the fields of landscape architecture and computer-supported collaborative learning. She will moderate the session and present the project Community Learning for Local Change.

Jak wziąć udział w seminarium oraz szczegółowe informacje.

 

 


Konkurs „Digital Ambassador of Poland”
23 grudnia 2019

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła konkurs „Digital Ambassador of Poland”, którego celem jest promocja Polski, miast akademickich i polskich uczelni przez zagranicznych studentów i absolwentów. Jeśli chciałbyś podzielić się swoim wspaniałym doświadczeniem związanym ze studiowaniem w Polsce to sprawdź szczegóły programu na stronie NAWA i weź udział w konkursie!

nawa plakat grudzien 2019 korekta


Niewykorzystane stypendium w konkursie Erasmus + KA107/2018
18 grudnia 2019

 

Do 20 stycznia 2020 r. mogą ubiegać się o stypendium niewykorzystane w konkursie Erasmus + KA107/2018 do Iranu nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

Mobilności do Iranu musi być zrealizowana do 30 czerwca 2020.

Szczegóły dotyczące dokumentów i procedury kwalifikacji:

⇒ Nauczyciele akademiccy: http://bwz.uw.edu.pl/konkurs-dla-nauczycieli-akademickich-2018-2019-badz-2019-2020/

⇒ Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi: http://bwz.uw.edu.pl/konkurs-dla-pracownikow-szkolenia-2018-2019-badz-2019-2020/

Wymagane dokumenty należy złożyć odpowiednio wcześnie u Koordynatora ds. mobilności w swojej jednostce.