Studia semestralne na Showa Women’s University
30 września 2022

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia semestralne na Showa Women’s University.

Więcej informacji: http://bwz.uw.edu.pl/showa-womens-university/


Dodatkowa tura kwalifikacji do Programu Edukacja
26 września 2022

Dodatkowa kwalifikacja Program Edukacja
Informacja dla wyjeżdżających w ramach programu „Edukacja”
Karta studenta

Formularze


Konkurs dla studentów i doktorantów – Studia 2022/2023
20 września 2022

Informacja o zasadach kwalifikacji:

Zasady konkursu dla studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus KA107/2020 do uczelni z krajów partnerskich – rok akademicki 2022/23

Konkurs dotyczy wyjazdu na semestralne studia ze stypendium Erasmus w semestrze letnim 2022/2023 dla studentów i/lub doktorantów UW do:

 • University of Haifa – Hajfa, Izrael – 1 stypendium;
 • Ben-Gurion University of the Negev – Beer Szewa, Izrael – 1 stypendium.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny w języku angielskim;
 • zaświadczenie o średniej ocen wystawione przez sekretariat/dziekanat;
 • dokument poświadczający znajomość języka obcego na poziomie wymaganym przez uczelnię zagraniczną;

Termin przekazania dokumentów o przyznanie stypendium – 24 października 2022, godzina 16:00.

Sposób przekazania dokumentów: elektronicznie, na adres e-mail Biura Współpracy z Zagranicą UW: erasmusbwz@uw.edu.pl, przestrzegając Zarządzenia Rektora nr 279 Rektora UW z dnia 10.12.2020, o przesyłanie maili z elektronicznej poczty uniwersyteckiej. Korespondencja studenta lub doktoranta Uniwersytetu wysłana z innego adresu elektronicznego niż elektroniczna poczta uniwersytecka może pozostać bez rozpatrzenia.


Granty Interwencyjne NAWA 2022 r.
05 września 2022

GRANTY INTERWENCYJNE NAWA 2022 r. –  NABÓR WEWNĘTRZNY UW ROZSTRZYGNIĘTY

1 września ruszyła 2 tura naboru wniosków w konkursie GRANTY INTERWENCYJNE 2022 r. Nabór wniosków jest prowadzony przez NAWA w 2 turach w trybie ciągłym:

 1. od 28 marca do 30 czerwca 2022 roku do godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa),
 2. od 1 września do 15 listopada 2022 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa),

lub do wyczerpania alokacji.

 

Każdy wnioskodawca może w 2022 roku złożyć maksymalnie 3 wnioski w obu turach łącznie.

Z powodu naboru ciągłego w NAWA do wyczerpania funduszy, nabór wewnętrzny UW polega na złożeniu w BWZ opieczętowanych wniosków o wyrażenie zgody na udział w projekcie (do wyczerpania limitu 3 wniosków). Zgody udziela właściwy prorektor.

W pierwszej turze (28 marca – 30 czerwca 2022) 3 jednostki UW otrzymały zgodę Władz UW na złożenie wniosków w konkursie GRANTY INTERWENCYJNE 2022 r., w związku z tym obecnie nie ma możliwości składania kolejnych wniosków przez jednostki UW.
Kolejny nabór NAWA spodziewany jest w roku 2023.


Wyniki konkursów na mobilności dla pracowników naukowych i studentów
01 września 2022

Zakończyły się nabory konkursowe na wyjazdy dla pracowników naukowych oraz na studia częściowe w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23 w ramach współpracy bilateralnej z uczelniami azjatyckimi i amerykańskimi.

Zakwalifikowani zostali:

 • do Indiana University Bloomington (US) – 1 osoba z WGSR;
 • do Northeastern Illinois University (US) – 1 osoba z WNE i 1 osoba z WZ;
 • do Peking University (CN) – 1 osoba z WPA;
 • do Korea University (KR) – 3 osoby z WO;
 • do Kyungpook National University (KR) – 2 osoby z WO;
 • do University of Seoul (KR) – 2 osoby z WO.

Stypendium Fundacji ITO
10 sierpnia 2022

 Fundacja oferuje stypendium dla jednej osoby, uczestnika studiów magisterskich na okres minimum jednego roku w wybranej uczelni japońskiej.

Termin składania wniosków: 31 października 2022 r

Więcej informacji na stronie BWZ.