Wyjazdy badawcze dla studentów i doktorantów UW
04 kwietnia 2023

BWZ ogłasza rozpoczęcie pilotażowego Programu wyjazdów ze środków IDUB, Działanie IV.2.2. – Włączanie utalentowanych młodych naukowców do zespołów badawczych – wyjazdy badawcze dla studentów i doktorantów.

Celem Programu wyjazdów jest dofinansowanie wyjazdów studentów i doktorantów UW w celu realizacji zadań badawczych podczas studiów częściowych na uczelniach partnerskich.

Wnioskodawcami mogą być studenci i doktoranci z UW, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazdy na studia częściowe w ramach jednego z trzech konkursów programów stypendialnych realizowanych na UW, które są opisane w dokumentacji konkursowej.

Dokładna informacja dostępna jest na stronie IDUB po zalogowaniu się https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-2-2/wyjazdy/

Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres wyjazdy.idub.bwz@uw.edu.pl


NAWA ogłosiła konkurs na Granty Interwencyjne 2023 r.

Każda instytucja może złożyć 3 wnioski.

O możliwości złożenia wniosku do NAWA z ramienia UW decyduje kolejność przesłania do BWZ opieczętowanych wniosków o wyrażenie zgody na udział w projekcie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin programu są dostępne na stronie NAWA link: https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa/ogloszenie


Fundusz Współpracy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) na rzecz wsparcia Ukrainy
10 grudnia 2022

Fundusz Współpracy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) na rzecz wsparcia Ukrainy ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków do konkursu o granty Funduszu

https://www.cei.int/news/9496/cei-cooperation-fund-call-for-proposals-2022-open-deadline-20-january-2023
https://www.facebook.com/CEI.Secretariat
https://twitter.com/CEI_Secretariat

Łączna wartość środków dostępnych w ramach ww. konkursu wynosi 360 tys. euro, z których ok. połowa zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów projektów, mających na celu łagodzenie skutków agresji RU na UA, a także wsparcie ukraińskiej ludności oraz uchodźców z UA przebywających w państwach członkowskich IŚE.

Termin składania wniosków do Operatora Programu to 20.01.2023 r.

Szczegóły dotyczące konkursu na znajdują się na stronie IŚE:  https://application.cei.int/application/cf2022/.

Wniosek o wyrażenie zgody UW na udział w projekcie  z podpisem dziekana lub prodziekana prosimy przesłać do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ UW) najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków.

Osoba kontaktowa w BWZ – p. Joanna Wiszniewska joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl


Recognition and digitalisation in Europe: What steps to take for higher education institutions?
24 listopada 2022

DAAD jako niemiecka narodowa agencja programu Erasmus+ zaprasza na seminarium online poświęcone tematyce cyfryzacji procesów uznawania kwalifikacji w instytucjach szkolnictwa wyższego w Europie.

Wydarzenie  Recognition and digitalisation in Europe: What steps to take for higher education institutions? odbędzie się online 14 grudnia 2022 r. w godz. 10.30-12.30.

Wszystkie informacje, program oraz link do rejestracji znajdą Państwo na stronie wydarzenia .


Nabór do Programu wymiany osobowej studentów, doktorantów i naukowców NAWA
10 listopada 2022

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej  zaprasza studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich lub pracowników naukowych z polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w roku akademickim 2023/24.

Szczegółowa oferta oraz regulamin naboru  dostępne są na stronie NAWA

Informacja o formularzu „Zgłoszenie z uczelni” dostępna jest w tutaj.

Nabór wniosków (wyłącznie drogą elektroniczną) trwa do 20 grudnia 2022 r. do godz. 15:00.


Granty w zakresie dyplomacji publicznej NATO 2023
03 listopada 2022

Pion dyplomacji publicznej NATO ogłosił możliwość składania wniosków o dofinansowanie na przyszłoroczne projekty (konferencje, seminaria oraz inne projekty) z zakresu dyplomacji publicznej, odnoszące się do roli i działalności Sojuszu.

Oferta skierowana jest do NGOs, think-tanków, uniwersytetów itp. w krajach członkowskich i partnerskich.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami po adresem:

https://www.nato.int/cps/en/natohq/63610.htm?utm_source=twitter&utm_medium=smc&utm_campaign=221031%2Bgrants

Termin składania wniosków do Operatora Programu to 30.11.2022 r.

Wniosek o wyrażenie zgody na udział w projekcie z podpisem dziekana lub prodziekana prosimy przesłać do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ UW) najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków.

Osoba kontaktowa w BWZ – p. Joanna Wiszniewska joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl