Ogólnouniwersytecka kwalifikacja na wyjazdy pracowników do Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia)
12 października 2022

Program Edukacja

BWZ ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) lub wyjazdu pracowników w celach szkoleniowych (STT) do Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) – w tym konkursie do Norwegii.

  • University of Oslo – Centre for Gender Research – 2 stypendia;
  • University of South-Eastern Norway – Department of Business, History and Social Sciences – 2 stypendia.

Więcej informacji na stronie.

 


Dni Erasmusa z sojuszem 4EU+
07 października 2022

During the live online event, students and doctoral candidates from all 4EU+ universities will have a chance to learn about the Erasmus+ mobility opportunities.

Representatives of 4EU+ universities will show their offer for incoming students and there will be space for participants to ask questions about studying at each of the member Universities.

Erasmus+ Days with 4EU+ are part of the three-day long Europe-wide celebration of the Erasmus+ programme.

We look forward to seeing you at the 4EU+ YouTube Channel.

Event start – 13 October 2022 at 13:00
Event end – 13 October 2022 at 14:30

Granty Fundacji Rothschildów
06 października 2022

Do 31 października 2022 można składać wnioski o granty do Fundacji Rothschildów.

Sszczegółowe informacje są dostępne na stronie The Rothschild Foundation Hanadiv Europe.

Wniosek o wyrażenie zgody na udział w projekcie z podpisem dziekana lub prodziekana prosimy przesłać do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ UW) najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków w The Rothschild Foundation Hanadiv Europe.


Studia semestralne na Showa Women’s University
30 września 2022

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia semestralne na Showa Women’s University.

Więcej informacji: http://bwz.uw.edu.pl/showa-womens-university/


Dodatkowa tura kwalifikacji do Programu Edukacja
26 września 2022

Dodatkowa kwalifikacja Program Edukacja
Informacja dla wyjeżdżających w ramach programu „Edukacja”
Karta studenta

Formularze


Konkurs dla studentów i doktorantów – Studia 2022/2023
20 września 2022

Informacja o zasadach kwalifikacji:

Zasady konkursu dla studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus KA107/2020 do uczelni z krajów partnerskich – rok akademicki 2022/23

Konkurs dotyczy wyjazdu na semestralne studia ze stypendium Erasmus w semestrze letnim 2022/2023 dla studentów i/lub doktorantów UW do:

  • University of Haifa – Hajfa, Izrael – 1 stypendium;
  • Ben-Gurion University of the Negev – Beer Szewa, Izrael – 1 stypendium.

Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny w języku angielskim;
  • zaświadczenie o średniej ocen wystawione przez sekretariat/dziekanat;
  • dokument poświadczający znajomość języka obcego na poziomie wymaganym przez uczelnię zagraniczną;

Termin przekazania dokumentów o przyznanie stypendium – 24 października 2022, godzina 16:00.

Sposób przekazania dokumentów: elektronicznie, na adres e-mail Biura Współpracy z Zagranicą UW: erasmusbwz@uw.edu.pl, przestrzegając Zarządzenia Rektora nr 279 Rektora UW z dnia 10.12.2020, o przesyłanie maili z elektronicznej poczty uniwersyteckiej. Korespondencja studenta lub doktoranta Uniwersytetu wysłana z innego adresu elektronicznego niż elektroniczna poczta uniwersytecka może pozostać bez rozpatrzenia.