Universität des Saarlandes, Niemcy – Stypendia na staże badawcze dla doktorantów

Adres strony internetowej: www.uni-saarland.de
Liczba stypendiów i długość pobytu: 3 stypendia 1 miesięczne
Termin pobytu: 2024 r.
Dla kogo: doktoranci
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • stypendium w wysokości 1200 euro;
 • koszt zakwaterowania pokrywa stypendysta

Wymagane dokumenty: w języku polskim

 1. Formularz pozwolenia na wyjazd
 2. Życiorys naukowy z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć, wyróżnień, nagród
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka oraz opisem zgodności obszaru badań
 4. Plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego/osoby kontaktowej
 5. List polecający od samodzielnego pracownika naukowego

w języku niemieckim lub angielskim

 1. Vorschläge/Working Programme
 2. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka
 3. Plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego
 4. Wstępne potwierdzenie przyjęcia z uczelni zagranicznej

Termin składania dokumentów do BWZ:  15 grudnia 2023 r.Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany lub w siedzibie BWZ – obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:
Grażyna Andrejuk
grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 20 434
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24