Recognition and digitalisation in Europe: What steps to take for higher education institutions?
24 listopada 2022

DAAD jako niemiecka narodowa agencja programu Erasmus+ zaprasza na seminarium online poświęcone tematyce cyfryzacji procesów uznawania kwalifikacji w instytucjach szkolnictwa wyższego w Europie.

Wydarzenie  Recognition and digitalisation in Europe: What steps to take for higher education institutions? odbędzie się online 14 grudnia 2022 r. w godz. 10.30-12.30.

Wszystkie informacje, program oraz link do rejestracji znajdą Państwo na stronie wydarzenia .


Nabór do Programu wymiany osobowej studentów, doktorantów i naukowców NAWA
10 listopada 2022

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej  zaprasza studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich lub pracowników naukowych z polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w roku akademickim 2023/24.

Szczegółowa oferta oraz regulamin naboru  dostępne są na stronie NAWA

Informacja o formularzu „Zgłoszenie z uczelni” dostępna jest w tutaj.

Nabór wniosków (wyłącznie drogą elektroniczną) trwa do 20 grudnia 2022 r. do godz. 15:00.


Granty w zakresie dyplomacji publicznej NATO 2023
03 listopada 2022

Pion dyplomacji publicznej NATO ogłosił możliwość składania wniosków o dofinansowanie na przyszłoroczne projekty (konferencje, seminaria oraz inne projekty) z zakresu dyplomacji publicznej, odnoszące się do roli i działalności Sojuszu.

Oferta skierowana jest do NGOs, think-tanków, uniwersytetów itp. w krajach członkowskich i partnerskich.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami po adresem:

https://www.nato.int/cps/en/natohq/63610.htm?utm_source=twitter&utm_medium=smc&utm_campaign=221031%2Bgrants

Termin składania wniosków do Operatora Programu to 30.11.2022 r.

Wniosek o wyrażenie zgody na udział w projekcie z podpisem dziekana lub prodziekana prosimy przesłać do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ UW) najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków.

Osoba kontaktowa w BWZ – p. Joanna Wiszniewska joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl


Dodatkowy konkurs na wyjazdy dla pracowników
24 października 2022

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji dla nauczycieli akademickich wyjazdy w celu prowadzenia wykładów (STA) oraz dla pracowników administracyjnych i koordynatorów ds. mobilności wyjazdy w celach szkoleniowych (STT) w ramach Programu „Erasmus– mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi” (KA107/2020) do następujących uczelni partnerskich:

STA

  • University of Haifa – Izrael, Hajfa (1stypendium)
  • Ben-Gurion University of the Negev – Izrael, Beer Szewa (1stypendium)
  • University of British Columbia – Kanada, Vancouver (1stypendium)

STT

  • University of Haifa – Izrael, Hajfa (1stypendium)
  • Ben-Gurion University of the Negev – Izrael, Beer Szewa (1stypendium)
  • University of Jordan – Jordania, Amman (1stypendium)

 

Procedura i kryteria kwalifikacji oraz formularze znajdują się na stronie BWZ_ http://bwz.uw.edu.pl/programy-miedzynarodowe-2/

Termin składania kompletu dokumentów: 30 listopada 2022 r. do godziny 14.00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Kontakt: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl


Konkurs dla studentów i doktorantów – Studia 2022/2023 – Czarnogóra, Gruzja.
14 października 2022

Informacja o zasadach kwalifikacji:

Zasady konkursu dla studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus KA131/2021 do uczelni z krajów partnerskich – rok akademicki 2022/23

Konkurs dotyczy wyjazdu na semestralne studia ze stypendium Erasmus w semestrze letnim 2022/2023 dla studentów i/lub doktorantów UW do:

  • University of Montenegro – Podgorica, Czarnogóra – 3 stypendia;
  • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University- Tibilisi, Gruzja – 6 stypendiów wyłącznie dla studentów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.

Wymagane dokumenty:

Termin przekazania dokumentów o przyznanie stypendium – 28 października 2022, godzina 16:00.

Sposób przekazania dokumentów: elektronicznie, na adres e-mail Biura Współpracy z Zagranicą UW: erasmusbwz@uw.edu.pl, przestrzegając Zarządzenia Rektora nr 279 Rektora UW z dnia 10.12.2020, o przesyłanie maili z elektronicznej poczty uniwersyteckiej. Korespondencja studenta lub doktoranta Uniwersytetu wysłana z innego adresu elektronicznego niż elektroniczna poczta uniwersytecka może pozostać bez rozpatrzenia.


Ogólnouniwersytecka kwalifikacja na wyjazdy pracowników do Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia)
12 października 2022

Program Edukacja

BWZ ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) lub wyjazdu pracowników w celach szkoleniowych (STT) do Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) – w tym konkursie do Norwegii.

  • University of Oslo – Centre for Gender Research – 2 stypendia;
  • University of South-Eastern Norway – Department of Business, History and Social Sciences – 2 stypendia.

Więcej informacji na stronie.