Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza nabór wniosków w ramach programu IV.2.2. Włączanie utalentowanych młodych naukowców do zespołów badawczych.
03 sierpnia 2023

Nazwa: Wizyty badawcze dla studentów i doktorantów z uczelni zagranicznych

Cel: Dofinansowanie przyjazdów studentów i doktorantów z uczelni partnerskich i innych uczelni zagranicznych na Uniwersytet Warszawski w celach badawczych

Wnioskodawca: studenci i doktoranci z uczelni partnerskich i innych uczelni zagranicznych

Data ogłoszenia: 25.07.2023

Rozpoczęcie naboru wniosków: 25.07.2023

Zakończenie naboru wniosków: 30.06.2024 lub do wyczerpania funduszy

Budżet programu wyjazdów: 600 000 zł

Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres przyjazdy.IDUB.BWZ@uw.edu.pl

 

Z dokładną informacją można zapoznać się na stronie IDUB po zalogowaniu się https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-2-2/przyjazdy/


Konkurs „FotoErasmus+ 2023”
13 lipca 2023

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Biuro Współpracy z Zagranicą.

Konkurs polega na przesłaniu do Biura Współpracy z Zagranicą fotografii zrobionych w trakcie pobytu na studiach lub praktykach w ramach programu Erasmus+.

Fotografie należy wysłać na adres mailowy: erasmusbwz@uw.edu.pl. w terminie od 13.07.2023 r. do 15.09.2023 r. do godziny 23:59.

Zdjęcia otrzymane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Każdy uczestnik może wysłać od 1 do 10 fotografii.

Nagrodą w konkursie będzie publikacja fotografii w kalendarzu Biura Współpracy z Zagranicą na rok 2024 oraz karta upominkowa Empik o wartości 200 zł.

REGULAMIN KONKURSU foto Erasmus 2023
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie pracy konkursowej


We invite you to participate in the photo competition organized by the International Relations Office.

Send your photographs (from 1 to 10) taken during your Erasmus+ mobility for studies or internship to the International Relations Office at UW. P

Photographs should be sent to the e-mail address: erasmusbwz@uw.edu.pl. from July 13, 2023 to September 15, 2023, 11:59 p.m.

Photos received after this deadline will not be considered.

Each participant can send from 1 to 10 photos.

The winning photographs will be published in the calendar of the International Relations Office for 2024 and the winners will be awarded an Empik gift card worth PLN 200.

Competition Rules
Consent to the processing of personal data and the use of the competition entry

 

 

 

 

 

 

 


Konkurs w ramach Erasmus + dla Partnerstw współpracy dla szkolnictwa wyższego.
11 lipca 2023

Z przyjemnością informujemy, iż Komisja Europejska na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus udostępniła formularz wniosku dla projektów Partnerstw współpracy w sektorze szkolnictwa wyższego (KA220-HED), dla drugiej rundy konkursu 2023.
Termin składania wniosków upływa 4 października 2023 r. godz.: 12:00 (czasu brukselskiego).

Dostępny budżet wynosi 3 500 000 euro.

Wszystkie obowiązujące zasady nie zmieniły się i są takie same jak dla rundy 1, której termin wnioskowania upłynął w marcu br.

 

Osoby zainteresowane składaniem wniosku zachęcamy do zapoznania się z:

– materiałami z webinarium informacyjnego nt. Partnerstw współpracy: https://erasmusplus.org.pl/kalendarz-wydarzen/webinarium-nt-partnerstw-wspolpracy-dla-szkolnictwa-wyzszego-w-programie-erasmus

przewodnikiem po programie Erasmus+

– Podręcznikiem dotyczącym modelu finansowania opartego na kwotach ryczałtowych Handbook on the lump sum funding model – Cooperation Partnerships 2023

– Procedurą wnioskowania i omówieniem formularza wniosku 2023 –  nagranie

 

W pierwszej połowie września będą miały miejsce konsultacje w formie online. O ich terminie Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji poinformuje nas pod koniec sierpnia.

Będziemy wdzięczni za przekazanie powyższej informacji osobom zainteresowanym składaniem wniosków o Partnerstwa współpracy na UW.


Program Polskie Powroty NAWA 2023 – nabór wniosków przedłużono do 31 sierpnia 2023 r.
02 czerwca 2023
NAWA ogłosiła nabór wniosków w Programie Polskie Powroty NAWA 2023.

Zapraszamy do składania zgłoszeń.

Prosimy o przesłanie dokumentów do BWZ najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowanym wysłaniem wniosku do NAWA

Szczegóły poniżej.

Program Polskie Powroty NAWA 2023 – nabór wniosków przedłużono do 31 sierpnia 2023 r.

NAWA ogłosiła nabór wniosków w Programie Polskie Powroty NAWA 2023. Program umożliwia wyróżniającym się polskim naukowcom powrót do kraju i podjęcie zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.

Wnioski w programie przyjmowane są do 31 sierpnia 2023 roku, do godz. 15:00 (czasu lokalnego dla Warszawy) wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA. Wniosek w imieniu własnym oraz UW składa Powracający Naukowiec.

Założeniem Programu jest, aby w czasie realizacji Projektu Powracający Naukowiec realizował aktywności badawcze zaplanowane we Wniosku, a jednocześnie aplikował o krajowe i zagraniczne granty badawcze, co pozwoli jemu oraz Grupie Projektowej (jeśli dotyczy) kontynuować działalność naukową w Polsce po zakończeniu Projektu.

Program otwarty jest dla wszystkich dziedzin nauki. Przedstawiciele dziedziny sztuki mogą uczestniczyć w Programie, pod warunkiem, że działania zaplanowane w Projekcie mają charakter naukowy.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin Programu są dostępne na stronie NAWA.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w programie prosimy o przesłanie do BWZ następujących dokumentów:

Ww. dokumenty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres: swietlana.dachno@adm.uw.edu.plnajpóźniej na 7 dni roboczych przed planowanym wysłaniem wniosku do NAWA.

Opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym Rektora dokumenty „Zobowiązanie instytucji zatrudniającej” oraz oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej zostaną odesłane do Państwa e-mailem, oryginał pełnomocnictwa zostanie przekazany pocztą wewnętrzną.


Konkurs wewnętrzny na projekt w ramach Programu NAWA „Promocja języka polskiego”
08 maja 2023

Termin nadsyłania zgłoszeń do BWZ UW: 26.06.2023 r.

Każda uczelnia może złożyć maksymalnie 3 wnioski projektowe.

Jednostki UW zainteresowane wzięciem udziału w konkursie przesyłają mailowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do Biura Współpracy z Zagranicą na adres swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl do 26.06.2023 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10.07.2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz programu znajdują się na stronie – zakładka Program Promocja języka polskiego.


Konkurs STT/KA171/2022 – Wyjazdy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
19 kwietnia 2023

Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT)

rozpoczęła się ogólnouniwersytecka tura kwalifikacji do wyjazdów w celach szkoleniowych dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (STT) w ramach programu „ERASMUS – MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI NIESTOWARZYSZONYMI Z PROGRAMEM” (KA171/2022) do następujących uczelni partnerskich:

  • Bośnia i Hercegowina, Sarajewo – University of Sarajevo (1 stypendium);
  • Czarnogóra, Podgorica – University of Montenegro (1 stypendium);
  • Gruzja, Tbilisi – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (1 stypendium);
  • Palestyna, Nablus – An-Najah National University (1 stypendium).

Konkurs trwa do 17 maja 2023 r. do godz. 14.00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Dokładna informacja dotycząca procedury, zasad, kryteriów organizacji wyjazdów dostępna jest na stronie BWZ.

Pytania dot. konkursu prosimy kierować do p. Joanny Wiszniewskiej (joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl; tel. 22 55 24 078).