Zakup biletów na podróże służbowe

Od dnia 4 września nie obowiązuje umowa z firmą Why Not Travel. Decyzją Prorektora ds. współpracy i spraw pracowniczych do momentu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego bilety na podróże służbowe można kupować za pośrednictwem Biura Współpracy z Zagranicą lub indywidualnie.

Zakup biletów przez BWZ Indywidualny zakup biletów