Erasmus kraje programu

Wyjazdy na studia 2021/2022
Wyjazdy na studia 2020/2021
Wyjazdy na praktyki studenckie 2020/2021
Wyjazdy na praktyki studenckie 2019/2020
Wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich – STA 2020/2021
Wyjazdy pracowników na szkolenia- STT 2020/2021
KRAJE PROGRAMU:

  • Państwa członkowskie Unii Europejskiej:
    Austria, Belga, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.
  • Państwa spoza UE uczestniczące w programie:
    Islandia, Macedonia Północna, Liechtenstein, Norwegia, Serbia, Turcja, Wielka Brytania.