Sieci Programu CEEPUS

Uniwersytet Warszawski  współpracuje z uczelniami europejskimi w ramach Programu CEEPUS.
W roku akademickim 2020/2021  UW uczestniczy w następujących sieciach:

Language and literature in a Central European context
Koordynator: dr hab. Patrycjusz Pająk

Slavic Philology and Its Cultural Contexts
Koordynator: dr hab. Patrycjusz Pająk
Koordynator: dr Rostysław Kramar

South and North Korea, Korean and Koreans: Research, Research Based Teaching & Networking for Synergies in Central and Eastern Europe
Koordynator: dr Anna Paradowska

Philosophy and Interdisciplinarity
Koordynator: dr hab. Tadeusz Ciecierski

Teaching and Learning Bioanalysis
Koordynator: dr hab. Ewa Poboży

Borders and Borderlines in Cultural Anthropology in the university education
Koordynator: dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska

CESEENet – Central, East and South-East European PhD Network in Management and Economics
Koordynator: dr Marzena Starnawska

Więcej informacji