Sieci Programu CEEPUS

Drukuj Drukuj

Uniwersytet Warszawski  współpracuje z uczelniami europejskimi w ramach Programu CEEPUS.
W roku akademickim 2017/2018  UW uczestniczy w następujących sieciach:

Language and literature in a Central European context
Koordynator: dr Patrycjusz Pająk

Slavic Philology and Its Cultural Contexts
Koordynator: dr Patrycjusz Pająk

Korean Studies in Central & Eastern Europe
Koordynator: dr Anna Paradowska

Philosophy and Interdisciplinarity
Koordynator: dr hab. Tadeusz Ciecierski

Teaching and Learning Bioanalysis
Koordynator: dr Ewa Poboży

Borders and Borderlines in Cultural Anthropology in the university education
Koordynator: dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska

Earth-Science Studies in Central and South-Eastern Europe
Koordynator: dr Dorota Porowska

Więcej informacji