Międzynarodowe sieci i stowarzyszenia

Drukuj Drukuj

Uniwersytet Warszawski współpracuje również z licznymi podmiotami zagranicznymi w ramach sieci i stowarzyszeń

Każdą sieć lub stowarzyszenie o charakterze międzynarodowym, której Uniwersytet Warszawski lub jego jednostka jest członkiem instytucjonalnym, należy rejestrować w bazie danych na stronie: https://aplikacje-bwz.uw.edu.pl prowadzonej przez BWZ.

W bazie nie należy rejestrować konsorcjów i projektów (grantów).

Szczegółowych informacji dot. rejestracji udziela p. Joanna Nagłowska: joanna.naglowska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 008.