Międzynarodowe sieci i stowarzyszenia

Uniwersytet Warszawski współpracuje również z licznymi podmiotami zagranicznymi w ramach sieci i stowarzyszeń.

Każdą sieć lub stowarzyszenie o charakterze międzynarodowym, której Uniwersytet Warszawski lub jego jednostka jest członkiem instytucjonalnym, należy rejestrować w bazie danych prowadzonej przez BWZ.

W bazie nie należy rejestrować konsorcjów i projektów (grantów).

 

Zgłoś stowarzyszenie lub sieć