Dzień otwarty dla zainteresowanych składaniem wniosków o Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego.
23 stycznia 2020

Zapraszamy przedstawicieli uczelni (oraz innych organizacji) zamierzających składać wnioski w ramach programu Erasmus+, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego (termin składania wniosków 24 marca 2020 r., godz. 12:00) na dzień otwarty o charakterze indywidualnych konsultacji, który odbędzie się 27 lutego 2020 r. w siedzibie FRSE.

W ramach indywidualnych konsultacji będzie można omówić z pracownikami Narodowej Agencji pomysł na projekt oraz zgodność planowanych działań projektowych z zasadami Partnerstw strategicznych, a także kwalifikowalność wydatków. Narodowa Agencja nie formułuje opinii na temat jakości gotowych wniosków.

 

Rejestracja uczestników jest prowadzona online: https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/c70bcbb4043c3cad9c700111d29ef430  i zostanie zamknięta 19 lutego 2020 r. lub wcześniej jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany. Konsultacje mogą trwać maksymalnie 60 minut.

Liczba miejsc jest ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o niezwłoczne zgłaszanie rezygnacji z udziału w spotkaniu na adres: he2@erasmusplus.org.pl.

 

Potwierdzenie terminu i godziny konsultacji zostanie wysłane na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. W przypadku braku możliwości spotkania o wybranej przez Państwa porze będziemy kontaktować się telefonicznie na podany w formularzu numer telefonu lub mailowo na podany w formularzu adres e-mail w celu ustalenia dogodnego terminu.

 

Osoby, które nie mogły się zarejestrować z powodu braku miejsc, a chciałyby skorzystać z konsultacji, prosimy o kontakt mailowy: he2@erasmusplus.org.pl. Osoby te zostaną powiadomione o możliwości udziału w spotkaniu, jeśli zwolnią się miejsca, lub o możliwości konsultacji w innym terminie.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Koszty podróży uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.


Online seminar on Designing Strategic Partnerships, 30 stycznia 2020 r., godz. 14:00

 

W imieniu DAAD (niemieckiej Narodowej Agencji) serdecznie zapraszamy zainteresowanych Partnerstwami strategicznymi na seminarium online, w ramach którego swoim doświadczeniem i dobrą praktyką będzie się dzieliło dwóch realizatorów projektów:

  • Dr. Endla Reintam is professor of soil science at the Estonian University of Life Siences. Endla will present the project IntASEK, International Applied Soil and Plant Ecology Knowledge.
  • Dr. Ellen Fetzer works at Nürtingen-Geislingen University in Germany in the fields of landscape architecture and computer-supported collaborative learning. She will moderate the session and present the project Community Learning for Local Change.

Jak wziąć udział w seminarium oraz szczegółowe informacje.

 

 


Konkurs „Digital Ambassador of Poland”
23 grudnia 2019

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła konkurs „Digital Ambassador of Poland”, którego celem jest promocja Polski, miast akademickich i polskich uczelni przez zagranicznych studentów i absolwentów. Jeśli chciałbyś podzielić się swoim wspaniałym doświadczeniem związanym ze studiowaniem w Polsce to sprawdź szczegóły programu na stronie NAWA i weź udział w konkursie!

nawa plakat grudzien 2019 korekta


Niewykorzystane stypendium w konkursie Erasmus + KA107/2018
18 grudnia 2019

 

Do 20 stycznia 2020 r. mogą ubiegać się o stypendium niewykorzystane w konkursie Erasmus + KA107/2018 do Iranu nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

Mobilności do Iranu musi być zrealizowana do 30 czerwca 2020.

Szczegóły dotyczące dokumentów i procedury kwalifikacji:

⇒ Nauczyciele akademiccy: http://bwz.uw.edu.pl/konkurs-dla-nauczycieli-akademickich-2018-2019-badz-2019-2020/

⇒ Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi: http://bwz.uw.edu.pl/konkurs-dla-pracownikow-szkolenia-2018-2019-badz-2019-2020/

Wymagane dokumenty należy złożyć odpowiednio wcześnie u Koordynatora ds. mobilności w swojej jednostce.