Komunikat Kwestury UW
19 marca 2020

 

Zawieszone zostało rozliczanie wyjazdów zagranicznych. Nie przewiduje się zmian w realizacji płatności. Informacje dotyczące działalności Kwestury UW będą aktualizowane na bieżąco pod adresem: http://portal.uw.edu.pl/web/kwestura/.
(19.03.2020).


BWZ pracuje w trybie stacjonarnym
18 marca 2020

W związku z Zarządzeniem nr 98 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego BWZ pracuje w trybie stacjonarnym od 1 lipca br.

Prosimy jednak o rozwagę i wizyty jedynie w uzasadnionych wypadkach. Obowiązuje elektroniczna rezerwacja wizyt w każdej sprawie poprzez Terminarz BWZ. Lista pracowników BWZ dostępna jest tutaj.
Biuro przyjmuje interesantów od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:30 – 14:00.

Zachęcamy Państwa do kontaktu mailowego bądź telefonicznego w sprawach, które nie wymagają wizyty w Biurze.

Dziękujemy!
Zespół BWZ UW


Terminy składania wniosków w projektach i konkursach
 • Program Erasmus+

Termin składania wniosków zostaje przedłużony do 23 kwietnia 2020 r. (12:00 czasu obowiązującego w Brukseli) na następujące działania:

• partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej (KA201),
• partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego (KA202),
• partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego ( KA203),
• partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych (KA204),
• partnerstwa współpracy szkół (KA229).

Termin składania wniosków (do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji Audiowizualnej i Kultury) o Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego zostanie przedłużona do 26 maja 2020 r.

 

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przedłużyła terminy składania wniosków:

  • w programie Polskie Powroty – do 23 kwietnia 2020;
  • w programie im. Stanisława Ulama – do 23 kwietnia 2020.

 

 • Letni kurs j. francuskiego

Termin składania dokumentów na letni kurs j. francuskiego zostaje przedłużony do 3 kwietnia 2020 r. Zgodnie z aktualnymi zasadami dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl

 


Stypendia NAWA
16 marca 2020

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem MNiSW z dnia 12 marca br. https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-o-dzialaniach-podejmowanych-przez-agencje-nadzorowane-przez-mnisw-w-zwiazku-z-covid-19, stypendia Dyrektora NAWA, również w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych, wypłacane są na dotychczasowych zasadach.


Działania podejmowane przez agencje podległe MNiSW w związku z COVID-19
12 marca 2020

Informacja o działaniach podejmowanych przez agencje podległe MNiSW w związku z COVID-19

 


Komunikat do studentów UW przebywających za granicą

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW.

 

Ponadto, prosimy o uważne śledzenie komunikatów publikowanych przez Uniwersytet Warszawski na stronie https://www.uw.edu.pl/komunikaty-uw-w-sprawie-koronawirusa-sars-cov-2/ i komunikatów wydawanych przez władze Twojej uczelni przyjmującej, unikanie podróży, przestrzeganie zasad higieny, częste mycie rąk.

 

W przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu/zakończeniu studiów za granicą i powrotu do Polski:

 1. poinformuj uczelnię przyjmującą, Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) UW i wydziałowego koordynatora ds. mobilności na UW;
 2. poproś koordynatora na uczelni przyjmującej o wydanie potwierdzenia okresu pobytu na uczelni zagranicznej;
 3. prześlij skan potwierdzenia do BWZ UW;
 4. po powrocie stosuj rekomendacje/wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz władz macierzystego wydziału UW.  Rekomendacje dotyczą m.in. 14-dniowej kwarantanny domowej polegającej na maksymalnym ograniczeniu kontaktów bezpośrednich innymi osobami oraz pozostaniu w domu;
 5. ustal e-mailowo z koordynatorem ds. mobilności możliwość rozliczenia etapu studiów (ważna jest liczba ECTS uzyskana na uczelni zagranicznej);
 6. jeżeli masz złe samopoczucie, gorączkę, kaszel lub duszności i podejrzewasz, że mogłeś się zarazić koronawirusem, postępuj zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i miejscowych władz, zgłoś się do najbliższego szpitalnego oddziału chorób zakaźnych lub zadzwoń na całodobową infolinię NFZ 800 190 590;
 7. unikaj podróżowania środkami transportu publicznego i kontaktów z innymi osobami,  w tym pracownikami wydziału/Uniwersytetu;
 8. dokumenty przesyłaj pocztą tradycyjną lub w formie skanu; kontaktuj się e-mailowo lub telefonicznie.

 

Bieżące doniesienia na temat sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 oraz informacje jak chronić się przed zakażeniem można znaleźć na stronach: